Ingen utdeling fra St. Gudmunds legat/NKKFs utdanningsfond i 2005

 Les også:

St. Gudmunds legat sammenslått med Norges Katolske Kvinneforbunds utdanningsfond kan utdele avkastning til støtte for katolske barns og unges religiøse opplæring, f.eks. dekning av utgifter til skolegang ved katolske skoler, deltakelse i intensivundervisning, kortvarige ledertreningskurs eller leirer. Avkastningen kan også anvendes til utgivelse av norske eller oversatte katolske skolebøker eller annen katolsk litteratur.

Midlene fra legatet skal utdeles på St. Gudmunds dødsdag 16. mars.

Styret i legatet har imidlertid besluttet at det ikke vil bli foretatt noen utdeling av støtte fra legatet i år. Grunnen til dette er at legatet på grunn av den lave renten har hatt svært liten avkastning i 2004. Styret ønsker derfor å vente med å utlyse muligheten for å søke om midler fra legatet til avkastningen bedrer seg. Avkastning som ikke blir delt ut i det enkelte år, blir lagt til kapitalen.

Melding fra Norges Katolske Kvinneforbund (mb/mt) (8. februar 2005)

av Webmaster publisert 08.02.2005, sist endret 08.02.2005 - 13:55