Utnevnelse av representanter til OKBs samarbeid med Det Teologiske Menighetsfakultet (MF)

 Se også:

Dekret

Jeg har dags dato utnevnt Else-Britt Nilsen OP, Magdalena Thomassen og Per Kværne som bispedømmets representanter i det videre (studie- og undervisnings-) samarbeid med Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. Utnevnelsen gjelder for 2 år.

Oslo, den 1. februar 2006

Bernt Eidsvig Can.Reg.
Biskop

av Webmaster publisert 08.02.2006, sist endret 08.02.2006 - 14:18