Prefekt ønsker høyere standard for seminarister

Kardinal Cláudio Hummes

 Se også:

Kardinal Cláudio Hummes, ny prefekt for Kongregasjonen for kleresiet, peker ut sine prioriteringer

Den nye prefekten for Kongregasjonen for kleresiet, kardinal Cláudio Hummes, sier at en av de utfordringer Kirken i dag står overfor, er behovet for en strengere seleksjon og formasjon av seminarister.

Kardinal Hummes vektla dette i en uttalelse like etter utnevnelsen.

Han sa at Vatikanet "har definert retningslinjer, og disse implementeres nå. Det må bli en strengere seleksjon til seminarene, en mer krevende formasjon, slik at vi har en moralsk visshet om at de [fremtidige prester] vil være i stand til å leve sølibatet slik Kirken ber dem om å leve det."

Kardinalen uttalte dette i sin residens i São Paulo, til nyhetsbyrået Reuters, kun timer etter at Den Hellige Far annonserte at den 72 år gamle brasilianske prelaten skulle overta nøkkelposisjonen som prefekt for Kongregasjonen for kleresiet. Han etterfølger kardinal Darío Castrillón Hoyos (77).

Når det gjelder de siste års avsløringer om overgrep begått av geistlige, sa kardinal Hummes at "når det er slike saker og beskyldninger, må de granskes av Den Hellige Stol."

Den nye prefekten la til at nyheten om utnevnelsen kom som "en meget stor overraskelse". Han mottok beskjeden den 8. oktober av Vatikanets statssekretær, kardinal Tarcisio Bertone.

"Det første jeg følte at jeg måtte gjøre, var å be, å be Gud om å opplyse meg," forklarte kardinalen, "fordi for meg er pavens stemme Guds stemme, og derfor måtte jeg svare ja."

Zenit, 2. november 2006 (3. november 2006)

av Webmaster publisert 03.11.2006, sist endret 03.11.2006 - 11:28