St. Hallvard menighet med 10.000 registrerte medlemmer

Fredag den 10. november 2006 var det 9.999 medlemmer, registrert med fullt fødsels- og personnummer, i St. Hallvard menighet i Oslo. Menigheten, som er landets største når det gjelder antall katolikker, forteller om stor jubel under høymessen søndag den 12. november, da lille Malin Pichler, født 16. juli i år, ble døpt og klappet inn som medlem nr. 10.000.

St. Hallvard er dermed den første katolske menigheten i Norge som når denne milepælen, og har nå ca. 2.400 flere registrerte medlemmer enn landets nest største, nemlig St. Olav i Oslo.

Medling fra St. Hallvard menighet / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. november 2006)

av Webmaster publisert 13.11.2006, sist endret 13.11.2006 - 14:40