Paven diskuterte ødeleggelsene av kristne kirker med kypriotisk president

 Se også:

Under sitt møte med den kypriotiske presidenten den 10. november, ble pave Benedikt XVI vist bilder av ødeleggelsene av flere hundre kristne kirker og klostre på øyens nordlige, tyrkisk-okkuperte områder. Den kypriotiske presidenten Tassos Papadopoulos møtte paven og Vatikanets statssekretær, kardinal Tarcisio Bertone, et par uker før pavereisen til Tyrkia den 28. november til 1. desember. Etter et tyve minutters møte bak lukkede dører, presenterte presidenten paven for et tykt fotoalbum med fargebilder av kristne kirker, klostre og andre hellige steder som er ødelagt eller vanhelliget etter at det tyrkiske militære okkuperte det nordlige Kypros i 1974. Paven bladde gjennom albumet mens han mumlet "utrolig" og kommenterte "alle ødeleggelsene" som har rammet de hellige stedene, kunne den kypriotiske presidenten rapportere etter møtet.

CNS (13. november 2006)