Kristen flukt fra Tyrkia har stanset, rapporterer prelat

Den gradvise flukten av kristne fra Tyrkia synes å ha tatt slutt, i følge prefekten for Kongregasjonen for Østkirkene.

I et intervju med Vatikanradioen få dager før pave Benedikt XVIs apostoliske reise til Tyrkia, sa kardinal Ignace Moussa Daoud at antall kristne i landet synes å holde seg stabilt på ca. 30.000.

Tyrkia, en av "kristendommens vugger", er fremdeles et viktig senter for "broderlig dialog mellom religioner og kulturer," sa kardinalen. Han la til at det katolske fellesskapet i det muslimskdominerte landet i seg selv er splittet. Det finnes tre biskoper av den latinske ritus i Tyrkias bispekonferanse, sammen med to armenske katolske prelater og to patriarkale vikarer; en syrisk-katolsk og den andre kaldeisk-katolsk. Maronittiske og bysantinske katolikker er også representert i landet, la han til. Tyrkisk katolisisme, fortsatte kardinal Dauoud, er kjent for dens sterke historiske hengivelse til Guds Mor, den apostoliske tradisjon og de tidlige kirkefedre. Han minnet om at landet har vært åsted for noen viktige tidlige konsiler, slik som konsilene i Nikea (325 og 787), Konstantinopel (381, 553, 680 og 870), Efesos (431) og Kalkedon (451).

Kardinalen konkluderte med å si at "Tyrkia er et priviligert sted med tanke på den tidlige kristenhet." I løpet av Kirkens første tid, ga "blomstringen av teologi og riter" landet en uvanlig rik kristen tradisjon, som vedvarer den dag i dag.

Kardinal Daoud deltar selv i delegasjonen som reiser til Tyrkia med Den Hellige Far, sammen med fire andre kardinaler; Statssekretær Tarcisio Bertone, Walter Kasper (president for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet), Paul Poupard (president for Det pavelige råd for kulturen) og Roger Etchegaray (pensjonert Vatikan-embedsmann som ved mange anledninger har vært Den Hellige Stols representant i spesielt utfordrende diplomatiske situasjoner).

CWNews.com (27. november 2006)

av Webmaster publisert 27.11.2006, sist endret 07.10.2018 - 05:57