"A service of lessons and carols" i St. Olav domkirke

"A SERVICE OF LESSONS AND CAROLS" holdes i St.Olav domkirke tirsdag 12. desember kl. 19.00.

Dette er 6. år på rad at St. Olav domkor synger de vakre engelske advents- og julesangene i tilknytning til de tradisjonelle ni lesningene om inkarnasjonen fra Den Hellige Skrift.

Også forsamlingen deltar i sangen, sammen med koret, som i en gudstjeneste. "Lessons and carols"-formen stammer fra den anglikanske kirke, hvor den tradisjonelt holdes på julaftens ettermiddag. Dette er ikke praktisk mulig å gjøre hos oss, derfor holdes vår "service" i adventstiden, men man forsøker å ikke i for stor grad foregripe julen i valg av carols.

Det er fri adgang, men man tar gjerne imot en kollekt til Caritas.

Dirigent for koret er domorganist Helge Landmark, ved orgelet assisterer organist Otto Chr. Odland.

St. Olav domkor

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. november 2006)

av Webmaster publisert 30.11.2006, sist endret 30.11.2006 - 14:06