Pavelig brev til Kinas katolikker kommer ved påsketider, hevder kardinal

Kardinal Joseph Zen av Hong Kong

 Se også:

Pave Benedikt XVIs brev til katolikker i Kina skal offentliggjøres ved påsketider. Det vil oppmuntre de troende, oppklare læremessige spørsmål og appellere til full religiøs frihet, sier Kinas kardinal Joseph Zen. Kardinalen av Hong Kong forteller til nyhetsbyrået Catholic News Service at han allerede har sett deler av pavens brev. Etter et to dagers langt møte i januar om Den katolske kirkes situasjon i fastlands-Kina, annonserte Vatikanet at paven ønsket å skrive brevet. "Paven vil forsøke å klargjøre de grunnleggende prinsipper om Kirkens guddommelige natur og religionsfriheten," forklarer han. Kardinalen, som er salesianer, var nylig i Roma for å forelese ved det pavelige salesianske universitetet. Kardinal Zen fortalte der at pavens brev som en gest skal oversettes til kinesisk og at det sendes til myndighetene flere dager før det offentliggjøres.

Catholic News Service, 1. mars 2007 (2. mars 2007)