Invitasjon til Olsok 2009

 Se også:

Kjære trosfeller i Norge,

Her i Trøndelag har vi i den senere tid hørt mye om den sagnomsuste steinen som hellig Olav skal har lent seg mot da han døde. Det er umulig å rekonstruere dens historie og mange tror at den er identisk med den steinen som i den senere tid ble funnet og brakt tilbake til Stiklestad og i høytidelig prosesjon ble båret inn i Stiklestad kirke i året 2007. Der har den fått en verdig plassering bak alteret og folk kan ta den i øyesyn. Man kan også ta på steinen og kjenne om den utstråler varme.

Hva kan man kalle en slik stein? Mange, til å med lutheranere, går så langt å kalle den en relikvie. Som katolikk ville jeg ikke gå så langt. Relikvier er fra oldkristen tid navn på virkelige og antatte rester av hellige personers legemer eller eiendeler (for eksempel rester av Kristi kors). Historisiteten og ektheten av en relikvie står derfor meget sentral. Identiteten er viktig. For det som gjør en gjenstand til en relikvie er dens herkomst, dens historie som skal være autentisk. Det hører med til historien at i følge kirkeloven kan ikke en relikvie selges.

Stiklestadsteinens historie og opprinnelse er uklar. En kan derfor ikke påstå at det er en relikvie i egentlig forstand. Men har den ingenting å si oss? Jo, selvfølgelig. Steinen minner oss umiddelbart om hellig Olav. La oss derfor kalle den en minnestein. Da er det lettere å forholde seg til den.

En ting er klart: hvor det enn snakkes om Stiklestadsteinen, kommer umiddelbart tanken om hellig Olav og hans død på Stiklestad opp. Helgenkongen har fått banesår, han er i ferd med å dø, lent mot en stein. Dette er den harde realitet, som ikke kan skjønnmales og gjøres mer akseptabel for vårt sinn. Helgenkongen har ingen til å hjelpe seg, bare et stykke livløs natur - og Gud. Da Jesus døde på korset og ble lagt i graven, stengte en stor stein for inngangen slik at hans legeme ikke kunne bli stjålet. Men Jesus kan ikke stenges inn i graven, og slett ikke ved hjelp av en stein. Han overvinner døden, står opp fra de døde og lever!

Steinen på Stiklestad og i Jerusalem gjør det tydelig hvilken kraft som ligger i troen. Den er levende, og gir det evige liv gjennom Jesus Kristus. Dette aspektet føyer seg til Kristussymbolikken i Stiklestadtradisjonen. Jeg ønsker dere velkommen til årets valfart til Stiklestad, må den styrke den enkeltes tro, slik at den blir fast som en klippe.

Trondheim, den 13. mai 2009

Velkommen til Stiklestad Olsok 2009.

+ Georg Müller

biskop

Melding fra Midt-Norge Stift (19. mai 2009)

av Webmaster publisert 20.05.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04