Program for Olsok 2009

 Se også:

Søndag 26. juli Valfart til Stiklestad

Kl. 12.30 Avreise med buss til Stiklestad med pilegrimsprogram underveis i bussen

Kl. 14.00 Prosesjon fra Teglverket Verdal til St. Olav kapell

Kl. 14.30 Messe i St. Olav kapell

Kl. 16.00 Middag i Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Kl. 18.00 Spelet om Heilag Olav på friluftscenen

Kl. 20.00 Retur til Trondheim med buss

Mandag 27. juli

Kl. 18.00 vesper i St. Olav kirke

Kl. 18.30 messe i St. Olav kirke

Tirsdag 28. juli Olsok for barn

Kl. 11.00 Oppmøte og registrering i foreningslokalet St. Olav kirke

Kl. 11.15 Lek og aktiviteter for barna

Kl. 13.00 Lunsj for barn og voksne

Kl. 14.00 Lek og aktiviteter for barna

Kl. 16.00 Barnemesse

Kl. 17.00 Kirkekaffe

Onsdag 29. juli Olsokdagen

Kl. 08.00 Messe i Nidarosdomen

Kl. 09.30 Tilbud om frokost i foreningslokalet St. Olav kirke

Kl. 11.00-13.00 Tilbedelse av Alterets hellige sakrament i St. Olav kirke

Kl. 11.00-13.00 Skriftemål

Kl. 13.00-14.00 Tilbud om lunsj i foreningslokalet

Kl. 17.00 Økumenisk vesper

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Frist for påmelding til olsokfeiring 2009 settes til onsdag 15. juli 2009. Påmelding sendes Olsokkomiteen, Trondheim katolske stift, Sverres gate 1, 7012 Trondheim.

Telefon 73527705, fax 73528790 eller kari.hauge@hist.no

Ingen påmeldinger effektueres før disse er godskrevet konto: 4200 5024980

Bussbillett Trondheim - Stiklestad tur/retur pris: Voksne kr 200, barn kr 100

Billetter til Spelet om Heilag Olav pris: Voksne kr 320, barn 170

Billett til buss og Spel til sammen: voksne kr 520, barn kr 270

Informasjon om Olavfestdagenes program: telefon 73841450 eller www.olavsfestdagene.no

Melding fra Midt-Norge Stift (19. mai 2009)

av Webmaster publisert 19.05.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04