Utnevnelse av kommunionsutdeler og kirkelig assistent i St. Birgitta menighet, Fredrikstad

Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. av Oslo har utnevnt Bente Heiseldal som ekstraordinær kommunionsutdeler i St. Birgitta menighet, Fredrikstad - med virkning fra 31. januar 2010 og for en periode på tre år.

Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. av Oslo har også utnevnt Henri Maatje til kirkelig assistent i St. Birgitta menighet, Fredrikstad - med virkning fra 31. januar 2010 og for en periode på tre år.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. februar 2010)

av Webmaster publisert 01.02.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59