OKB: Utnevnelser kirkelige assistenter og ekstraordinære kommunionsutdelere

Den 14. mars 2013 har biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo utnevnt følgende ekstraordinære kommunionsutdelere i St. Olav menighet, Oslo: Cao Van Nhat, sr. Agatha Cu Thi Bang, sr. Josephine Do Thi Hoa, sr. Therese Hoang Hien, Mai Ba Thanh, Nguyen Duc Tho, Pham Cong Bam, Phan Tuan Khoi, sr. Madeleine Tran Minh Trang og Uong Si Bau. Samme dato har han gjenutnevnt Rosita P. Rodriguez og Marieta Cruz til ekstraordinære kommunonsutdelere i samme menighet. Alle utnevnelsene gjelder for tre år, frem til 14. mars 2016.

Den 2. april gjenutnevnte biskop Eidsvig Vo Du Vuong og Lasse Lindblom til kirkelige assistenter i Vår Frue menighet, Porsgrunn. Utnevnelsene gjelder for tre år, fra den 1. februar 2013. Samme dato gjenutnevnte biskop Eidsvig Thomas Fraenkl til ekstraordinær kommunionsutdeler i menigheten, for en periode for tre år fra 1. februar 2013.