Klart for første møte i pavens "G8"

Alt er nå klart for det første møtet i den håndplukkede gruppen av kardinaler som skal rådgive paven om kuriereform.

G8De åtte kardinalene ble utnevnt allerede i april, og møtes i Vatikanet den 1.-3. oktober for å "rådgi paven i styringen av den universelle Kirke og utarbeide en plan for revidering av den apostoliske konstitusjonen om Den romerske kurie, Pastor Bonus".

Konstitusjonen Pastor Bonus ble sluppet i 1988 av den hellige Johannes Paul II, et slags veikart med og inneholder retningslinjer for statssekretæren, kongregasjonene, tribunalene, de pavelige rådene m.m. Det har blitt gjennomført tre store kuriereformer de siste drøye hundre årene: Pius Xs Sapienti Consilio (1908), som moderniserte og slanket kuriestrukturen i lys av Kirkestatens fall i 1870, Paul VIs Regimini Ecclesiae Universae (1967), som tilpasset den til Det annet vatikankonsil, og Johannes Paul IIs Pastor Bonus, som ajourførte kurien i tråd med med kirkeretten av 1983.

De åtte kardinalene i gruppen er: Oscar Rodriguez Maradiaga av Tegucigalpa, Honduras (leder); Giuseppe Bertello, president for Den pavelige kommisjon for Vatikanstaten; Francisco Javier Errazuriz Ossa, erkebiskop emeritus av Santiago de Chile; Oswald Gracias av Mumbay, India; Reinhard Marx, erkebiskop av München und Freising i Tyskland; Laurent Monsengwo Pasinya , erkebiskop av Kinshasa i Den demokratiske republikken Kongo; Seán Patrick O'Malley av Boston og George Pell, erkebiskop av Sydney, Australia.

Hva skal så kardinalene og paven konkret diskutere?

Det er viktig å huske at pave Frans på mange måter ble valgt med et reform-mandat. Det såkalte Vatileaks og flere runder med kommunikasjonsblundere fra Roma de senere år, førte i tiden opp mot konklavet til høylytte krav om nyorganisering av de rundt 3000 ansatte i Den romerske kurien.

De åtte utvalgte kardinalene er ikke i beit for konkrete forslag når de samles tirsdag. Gruppens arbeidsdokument består blant annet av innspill fra ulike bispekonferanser og kardinaler fra hele verden. (Et dokument med forslag fra Latin-Amerika består av hele 80 sider.)

Her er noen av sakene som står på agendaen:

  • Reorganisering og effektivisering av kurien
  • Styringen av hele den verdensvide kirken
  • Bispesynoden, kollegialitet og forholdet mellom de lokale bispekonferansene og Vatikanet
  • Paven ønsker også å rådføre seg om andre spørsmål, bla. Kirkens pastorale tilnærming til ekteskapet og statusen til skilte/gjengifte katolikker mht. kommunion.
  • Opprydningen i Vatikanbanken

I et nylig intervju med canadiske Salt & Light TV sa kommisjonens leder, Oscar Rodriguez Maradiaga, at møtet i oktober er starten på en "lang prosess" som krever "diskusjon og gode vurderingsevner". Gruppens mandat begrenser seg ikke til en ren revidering av konstitusjonen Pastor Bonus: "Vi trenger å skrive noe helt nytt", sier kardinalen, som også avslører at det er flere gjengangstema i de mange innspillene som er kommet inn.

Etter det som nok blir tre lange arbeidsdager, reiser de åtte utvalgte fredag til Assisi med pave Frans, hvor de blant annet skal be ved Frans' grav.