OKB: Utnevnelser i Fredrikstad

Den 17. oktober har biskop Bernt Eidsvig av Oslo gjenutnevnt Henri Maatje til kirkelig assistent i St. Birgitta menighet i Fredrikstad. Utnevnelsen gjelder for en periode på tre år fra 17. oktober 2013.

Samme dato har biskop Eidsvig gjenutnevnt Bente Heiseldal til ekstraordinær kommunionsutdeler i St. Birgitta menighet. Også denne utnevnelsen gjelder for enn periode på tre år, frem til 17. oktober 2016.