Vatikanet: Ønsker raskere behandling av overgrepssaker

Da pave Frans den 6. april i år møtte lederen for Troskongregasjonen, Gerhard Müller, oppfordret paven til å intensivere og videreføre Benedikt XVIs kamp mot seksuelle overgrep i Kirken. 

Behandlingen av disse sakene har siden 2002 hørt til Troskongregasjonens myndighet, og lokale bispedømmer plikter å melde overgrepsanklager til denne kongregasjonen.

Senere ble muligheten til å kunne avgjøre saker ved administrative tiltak istedenfor formelle dommer innført, dette for å kunne gi biskoper myndighet til permanent å avsette en prest fra tjeneste uten å gå gjennom tidkrevende rettsprosesser. Pådrivere her var blant annet de amerikanske biskopene, som etter sine erfaringer med skandalene ønsket raske måter å fjerne skyldige prester på, uten å måtte gå gjennom en full og tidkrevende rettsprosess.

Disse "ad hoc" administrative tiltakene på lokalt plan har dog aldri blitt formalisert. I følge Andrea Tornielli i La Stampa ønsker nå pave Frans å opprette regionale eller nasjonale domstoler tilknyttet individuelle bispekonferanser.

This would speed up legal procedures, making them more efficient and would guarantee the protection of victims as well as the legitimate defence of the rights of the individual being accused. The courts would have the authority to promptly hold first and second instance hearings into abuse cases. Thanks to Benedict XVI’s hard work, mentalities are slowly changing. Bishops’ Conferences are adopting specific regulations, deriving from the Holy See’s more general regulations. These more specific regulations are tailored to the civil and criminal laws of individual countries. The logical result will be decentralisation and clearer rules.

I 2011 sendte Troskongregasjonen ved daværende prefekt William Levada et rundskriv til verdens bispekonferanser med «retningslinjer for behandling av overgrep mot mindreårige begått av geistlige». Biskopene fikk en frist til mai 2012 på å sende inn nasjonale retningslinjer til Roma for vurdering og godkjennelse. Flere av bispekonferansene skal imidlertid ha unnlatt å levere innen fristen, og pave Frans må nå ta stilling til hvordan han ønsker å samkjøre og føre tilsyn med lokale prosedyrer, skriver John Allen i en kommentar.

Oslo katolske bispedømme har nylig revidert sine retningslinjer for behandling av overgrepsanklager.