Begynner i St. Olav domkirkemenighet i Oslo

Foto: Mats Tande 2017-08-01Khoa Danh Le begynte 1. august som katekesekoordinator i St. Olav domkirkemenighet i Oslo i ca. 50% stilling. Han tar over jobben etter Thao Phuong Huynček som har vært ansatt i menigheten siden høsten 2010, først som barne- og ungdomskonsulent, og så som katekesekoordinator.

Khoa er født i Oslo. Han har i mange år vært aktiv i barne- og ungdomsarbeidet og katekesen i regi av Det vietnamesiske pastoralsenter i Oslo. Det siste året har han vært stipendiat ved Rønningen folkehøyskole. Khoa driver også med musikk, og han jobber som kampsportsinstruktør.

 

Mathias Ledum.jpgFra samme dato begynner Mathias Ledum som barne- og ungdomsarbeider i menigheten. Mathias har siden høsten 2016 vært vikarierende katekesekoordinator mens Thao var i fødselspermisjon. 

Mathias kommer fra Tretten i Gudbrandsdalen, og har i mange år vært aktiv som ministrant, kateket, og generelt i barne- og ungdomsarbeidet, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. I tillegg til jobben i menigheten tar han internasjonale studier ved Universitetet i Oslo, og er leder for karitativt utvalg i Norges Unge Katolikker.