Pave Frans innvilger avskjedssøknader

 

tce30569.jpg

OPPGJØR MED UKULTUR: Pave Frans har innvilget avskjedssøknadene til tre av Chiles katolske biskoper. – Jeg håper derfor at det som nå skjer, er begynnelsen på en reell ansvarsplassering, sier sr. Anne Bente Hadland, priorinne ved Sta. Katarinahjemmet. Foto: REUTERS / Tony Gentile 

 

Pave Frans har innvilget avskjedssøknader fra tre biskoper i den skandalerammede chilenske Kirken. – Det pave Frans gjør nå er et skritt i riktig retning, og det er helt nødvendig, sier sr. Anne Bente Hadland, priorinne ved Sta. Katarinahjemmet.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

I midten av mai leverte samtlige av Chiles katolske biskoper inn sine avskjedssøknader. Det skjedde etter samtaler med pave Frans i Vatikanet om overgrepsskandalen som har rammet Kirken i det sør-amerikanske landet.  Mandag annonserte Vatikanets pressekontor at tre av søknadene er blitt innvilget. Blant dem som søkte, og nå har fått søknaden innvilget, er mgr. Juan Barros Madrid, biskop av Osorno. Han er blitt sterkt kritisert for å ha holdt tilbake informasjon om én av de mest notoriske overgrepsprestene i landet, Fernando Karadima. Karadima ble i 2011 funnet skyldig i overgrep mot mindreårige på 1980- og 90-tallet av Kongregasjonen for troslæren. Han ble dømt til å leve et liv i ensomhet og bønn. 

foto2-225x300.jpg

Hvilken betydning har det at paven nå, om ikke annet, har begynt å akseptere de avskjedssøknadene som de chilenske biskopene la frem i midten av mai?

– Jeg tror ikke at han kommer til å godta alle søknadene, men nå har han begynt å plassere ansvar. Det er viktig og nødvendig. Jeg mener at det var lurt av de chilenske biskopene å trekke seg kollektivt, da blir det nemlig opp til Vatikanet å gjøre undersøkelser, vurderinger, å trekke slutninger – og å plassere ansvaret hos dem som har gjort seg skyldig, for det de har gjort eller ikke har gjort, sier sr. Anne Bente Hadland, priorinne ved Sta. Katarinahjemmet (bildet, t.h.). 

Sr. Anne Bente forteller at hun kjenner ikke Chile og Sør-Amerika godt, men at hun har fulgt spesielt med på denne saken. Priorinnen ved Sta. Katarinahjemmet mener at den er alvorlig, både i karakter og omfang.

– Jeg håper derfor at det som nå skjer, er begynnelsen på en reell ansvarsplassering. Det vil være positivt, både for Kirken utad, men også innad. Da viser paven både de troende og kirkeorganisasjonen at han tar sakene nå på alvor – og at dårlig ledelse har konsekvenser. For vi må ta innover oss at har vært store forsømmelser både i kirkeledelsen i Chile og i Vatikanet i disse sakene, sier hun til katolsk.no. 

 

Nye utnevnelser

De to andre biskopene som fikk sine avskjedssøknader innvilget av pave Frans mandag 11. juni, er: erkebiskop Cristián Caro Cordero og biskop Gonzalo Duarte García De Cortázar. Begge har nådd aldersgrensen for biskoper.

Pave Frans utnevnte Jorge Enrique Conchua Cayuqueo som ny apostolisk administrator av bispedømmet Osorno. Fr. Ricardo Basilio Morales Galindo og biskop Pedro Mario Ossandón Buljevic ble samtidig utnevnt til nye apostoliske administratorer av henholdsvis bispedømmet Puerto Montt og erkebispedømmet Valparaíso.

Den maltesiske erkebiskop Charles Scicluna og spanske mgr. Jordi Bertomeu fra Kongregasjonen for troslære ble gitt i oppdrag av pave Frans å granske overgrepssaken i Chile. Deres 2300 sider lange rapport førte til at pave Frans umiddelbart innkalte samtlige chilenske biskoper til samtaler i Roma i mai. Etter samtalene leverte biskopene inn en kollektiv avskjedssøknad. Denne ukens avskjedigelse av tre biskoper kommer omtrent samtidig med at de erfarne overgrepsgranskerne erkebiskop Scicluna og mgr. Bertomeu reiser tilbake til Chile for å fortsette sitt arbeid, skriver Catholic News Agency.

 

«Chile-saken er et symptom på et problem som ikke bare gjør seg gjeldende i Vatikanet, men i alle deler av Kirkens nivåer: mangel på transparens og innsyn.»

Sr Anne Bente Hadland, priorinne ved Sta. Katarinahjemmet

 

Skritt i riktig retning

Hvordan har den chilenske overgrepssaken – og lignende saker – påvirket Kirkens posisjon?

– Denne saken har naturligvis hatt større ringvirkninger i Chile enn i andre land, men for folk som følger med, så representerer den en videre svekkelse av tilliten til Kirken. Med mindre man tar dette på største alvor – og gjør det nå, så frykter jeg at det vil ta svært langt tid å reparere skadene en slik sak påfører Kirken. Det pave Frans gjør nå er et skritt i riktig retning, og det er helt nødvendig. Jeg håper at aksepten av oppsigelsesbrevene vil bidra til å gjenopprette tilliten til Kirken for vanlige troende i Chile, sier sr. Anne Bente Hadland.

Pave Frans tok nylig nettopp et oppgjør med «kultur av misbruk og tildekking» i Kirken (http://www.katolsk.no/nyheter/2018/06/pave-frans-fordommer-overgrepskultur-i-kirken). Hvordan vil du karakterisere pavens innsats mot en gjentagelse av overgrepsskandalen i Chile?

– Pave Frans må selv rydde opp. I Chile kom han dessverre veldig galt ut under besøket i Sør-Amerika tidligere i år. Men etter at han er blitt klar over sakens reelle omfang og innhold, har han reagert adekvat. Paven har møtt ofre, sendt inkvisitorer – og nå får de forsømmelser som kirkeledere har gjort seg skyldig i, konsekvenser. 

 

Må følge opp

Søster Anne Bente Hadland mener at mye allerede er gjort for å forhindre nye overgrepsskandaler av denne typen. Hun trekker frem det forebyggende arbeidet, blant annet når det gjelder presteutdannelsen og systemer for å håndtere slike saker.

– Men det må følges opp! Først og fremst må man reagere kontant. Chile-saken er et symptom på et problem som ikke bare gjør seg gjeldende i Vatikanet, men i alle deler av Kirkens nivåer: mangel på transparens og innsyn. Man må ærlig og redelig tåle innsyn, rett og slett. Det er hva som skal til. Ting må være så skikkelig behandlet, at man tåler et kritisk blikk utenfra. En slik praksis ville vært en stor omvendelse for oss, for noe av det som skaper problemer for Den katolske kirke, er at altfor mye skjer i lukkede rom, bak lukkede dører. Pave Frans snakker mye om omvendelse, og i denne saken trenger vi det: Vilje til omvendelse og vilje til innsyn, sier sr. Anne Bente Hadland.

Pave Frans sender nå granskerne Scicluna og Bertomeu tilbake til Chile, i tillegg har han gjennomført en rekke samtaler med de chilenske overgrepsofrene, senest 2. og 3. juni. Dette følger opp pavens brev fra 31. mai, hvor han tar et kraftig oppgjør med «en kultur av misbruk og tildekking» i Kirken.

 

Nye avskjedigelser er ventet

Den østerrikske nyhetsportalen Kathpress opplyser tirsdag 12. juni at ytterligere fem chilenske biskoper vil bli avskjediget iløpet av kort tid. Disse skal være erkebiskop og kardinal Ricardo Ezzati, biskop Alejandro Goic, biskop Horacio Valenzuela, biskop Tomislav Koljatic og biskop Andres Arteaga.

 

Les mer