Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo offentliggjør med dette at:


P. Amando Bergatino Alfaro er fra 1. september 2019 utnevnt til sjelesørger for filippinske katolikker i St. Ansgar menighet i Kristiansand og St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal.

P. José Johan Dumandan er fra 1. september 2019 utnevnt til sjelesørger for filippinske katolikker i Vår Frue menighet i Porsgrunn.

P. Cruf Fernandez Climaco løses fra sin tjeneste som kapellan i Vår Frue menighet i Porsgrunn og som sjelesørger for filippinere i Porsgrunn, Arendal og Kristiansand fra 1. september 2019.

 

Måtte Gud velsigne dere videre i deres gjerning.

 

 

av Kathrine Låver publisert 07.06.2019, sist endret 07.06.2019 - 12:27