Våre overhyrder i 150 år

Sammenstilt av Claes Tande


Katolikkene i Norge har hatt 19 overhyrder siden vår kirke igjen ble tillatt i Norge i 1843. Tretten har hatt biskops rang. Fra 1843 til 1855 (nord) /1868 (midt- og sør) var vi del av det svenske kirkedistrikt. Fra 1855 til 1868 var Alta hovedsete for «Nordpolmisjonen», som omfattet Nord-Norge og andre deler av nordkalotten. Resten av Norge forble under Sverige. Fra 1868 til 1931 var vi samlet under én overhyrde, i Oslo. Fra 1931 har det vært tre kirkedistrikter: For Sør-Norge (bispedømme 1953: Oslo), Midt-Norge (prelatur 1979: Trondheim stift), og Nord-Norge (prelatur 1979: Tromsø stift). De ulike titler henger sammen med den kirkelige rang distriktene til enhver tid hadde nådd opp til. Unntak: En koadjutor-biskop (1962, 1981) «overlapper» med den «regjerende» biskop, inntil han avgår. Tittelen ap. administrator (1928, 1930, 1974, 1977, 1988) betyr at stillingen er foreløpig. Det finnes også en oversikt over den katolske kirkes biskoper i Norge før reformasjonen.

Kodene:
HN= Hele Norge (sete i Kristiania/Oslo)
S= Sør-Norge (Oslo)
M= Midt-Norge (Trondheim)
N= Nord-Norge (Alta, Tromsø fra 1932)
År Kode Beskrivelse
1843 [HN] Apostolisk vikar (av Sverige og Norge): Laurentius Studach (f. 1796 i Sveits)
1855 [N] Ap. prefekt: Paul M. E. de Djunkowsky (f. 1821 i Russland)
1861 [N] Ap. prefekt: Bernard Bernard (f. 1821 i Frankrike)
1862 [S,M] L. Studach utnevnt til titularbiskop
1869 [HN] Ap. prefekt: B. Bernard
1887 [HN] Ap. prefekt: Johannes Olaf Fallize (f. 1844 i Luxemburg)
1892 [HN] J.O. Fallize fra nå ap. vikar, og utnevnt til titularbiskop av Elusa
1922 [HN] Ap. vikar: Johannes Smit (f. 1883 i Nederland), titularbiskop av Paralus
1928 [HN] Ap. administrator: Olav Offerdahl (f. 1857 i Årdal, Norge)
1930 [HN] O. Offerdahl fra nå ap. vikar, og utnevnt til titularbiskop av Selja
1930 [HN] Ap. administrator: Henrik Irgens (f. 1899 i Oslo, Norge)
1932 [S] Ap. vikar: Jacob Mangers S.M. (f. 1889 i Luxemburg), titularbiskop av Selja
1932 [M] Ap. prefekt: Cyprian Witte SS.CC. (f. 1890 i Tyskland)
1932 [N] Ap. prefekt: Johannes Starke M.S.F. (f. 1893 i Tyskland)
1939 [N] Ap. prefekt: Johannes Wember M.S.F. (f. 1900 i Tyskland)
1945 [M] Ap. prefekt: Antonius Deutsch SS.CC. (f. 1896 i Tyskland)
1953 [S] J. Mangers fra nå av biskop av Oslo (ikke lenger titularbiskop)
1953 [M] Ap. vikar: Johannes Rüth SS.CC. (f. 1899 i Tyskland), titularbiskop av Amudarsa
1955 [N] J. Wember fra nå ap. vikar, og utnevnt til titularbiskop av Vasada
1962 [S] John W. Gran O.C.S.O. (f. 1920 i Bergen, Norge), titularbiskop av Rafia og koadjutor-biskop i Oslo
1964 [S] Biskop J. W. Gran overtar som biskop av Oslo etter Mangers
1974 [M] Ap. administrator: Gerhard Schwenzer SS.CC. (f. 1938 i Tyskland)
1975 [M] G. Schwenzer fra nå ap. vikar, og utnevnt til titularbiskop av Hólar
1976 [N] Ap. vikar: Biskop Johannes B. Przyklenk M.S.F. (f. 1916 i Tyskland), tidligere biskop av Januária (i Brasil)
1977 [N] Ap. administrator: Gerhard Goebel M.S.F. (f. 1933 i Tyskland)
1979 [M] G. Schwenzer fra nå biskop-prelat av Trondheim (ikke lenger titularbiskop)
1979 [N] G. Goebel biskop-prelat av Tromsø
1981 [S] Biskop G. Schwenzer koadjutor-biskop i Oslo (og fortsatt biskop-prelat av Trondheim)
1983 [S] Biskop G. Schwenzer overtar som biskop av Oslo etter biskop Gran
1983 [M] Biskop G. Schwenzer ap. administrator av Trondheim (samtidig)
1988 [M] Ap. administrator: Georg Müller SS.CC. (f. 1951 i Tyskland)
1997 [M] G. Müller biskop-prelat av Trondheim
2005 [S] Biskop: Bernt Eidsvig Can.Reg. (f. 1953 i Rjukan, Norge) overtar som biskop av Oslo etter biskop Schwenzer
2009 [N] Biskop-prelat: Berislav Grgic (f. 1960 i Bosnia-Hercegovina) overtar som biskop-prelat av Tromsø etter biskop Goebel
2009 [M] Biskop: Bernt Eidsvig Can.Reg. (f. 1953 i Rjukan, Norge) trer inn som apostolisk administrator av Trondheim etter biskop-prelat G. Müller
av Webmaster publisert 21.01.2010, sist endret 19.03.2011 - 16:12