Messetider i St. Laurentius menighet, Drammen

Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

Ordinære messetider for St. Laurentius kirke (Drammen)

Se en ekstern oversikt over messetider i St. Laurentius.

Kongsberg

Messene feires i kapellet på Kongsberg Gravlund, Gomsrudveien 150, 3610 Kongsberg.

Det er ingen messe i Kongsberg i juli og august.
No Mass in Kongsberg in July and August.
Nie Msza w Kongsberg, w lipcu i sierpniu.

av Webmaster publisert 16.12.2010, sist endret 28.11.2017 - 11:21