Registrerte katolikker i St. Olav Domkirkes menighet etter fødeland

Område 31.12.
2000
31.12.
1999
31.12.
1998
31.12.
1997
31.12.
1996
31.12.
1993
AFRIKA (312 i 2000)
Algerie 3 3 3 3 3 1
Angola 2 2 2 2 1
Botswana 1   1 1 1
Britiske områder i Indiahavet 1 1 1 1 1
Burkina 1 1 1 1 1 1
Burundi 1
Côte d'Ivoire 7 7 7 7 6 1
Egypt 5 5 5 5 6 2
Eritrea 62 64 61 57 56 24
Etiopia 16 14 15 13 12
Gambia 5 4 5 5 3
Ghana 39 36 33 33 25 20
Guinea 5 5 5 5 5 1
Guinea-Bissau 1 1 1 1 1
Kamerun 4 4 4 4 3 2
Kapp Verde 21 21 22 18 20 9
Kenya 5 4 4 3 3 1
Kongo-Brazzaville 1
Kongo (tidl. Zaire) 8 6 4 4 4 4
Liberia 2 1 1 1 1
Madagaskar 2 2 2 1 1
Marokko 5 5 5 4 4 4
Mauritania 1 1     1
Mauritius 18 18 15 15 15 12
Mosambik 7 7 7 6 4 1
Nigeria 26 26 25 24 19 7
Reunion 2 2 2 2 2
Rwanda 2 2 2 2 2 2
Senegal 2 2 2 2 2 1
Sierra Leone 6 3 3 3 3 1
Somalia 1 1 1 1 1 1
Sudan 2 2 2 2 2
Sør-Afrika   1 1 1 1
Tanzania 11 11 12 10 10 6
Togo 2 2 2 2 2 1
Tunisia 3 3 3 3 3 2
Uganda 18 15 11 11 8 4
Zambia 8 8 7 7 4 2
Zimbabwe 6 7 6 6 6
AMERIKA
- Nord-Amerika (218)
Bahamas 1 1 1 1 1
Canada 17 14 12 11 14 5
Mexico 33 30 28 26 20 13
USA 167 176 144 135 105 61
- Mellom-Amerika (21)
Costa Rica 5 5 12 12 12 11
El Salvador 2 2 2 1 1 2
Guatemala 3 2 2 2 2 1
Honduras 4 4 4 4 2 2
Nicaragua 7 6 5 5 3 1
- Karibien (52)
Cuba 8 8 5 4 3
Dominikanske republikk 33 33 28 27 22 5
Haïti 2 2 2 2 2
Jamaica 2 2 2 2 2
Martinique 1
Puerto Rico 2 2 2 2 2
Trinidad og Tobago 4 4 4 4 5 2
- Sør-Amerika (512)
Argentina 13 13 13 14 12 3
Bolivia 5 4 5 5 3 2
Brasil 102 95 87 82 85 20
Chile 282 269 265 233 195 43
Colombia 38 32 29 28 28 25
Ecuador 12 12 4 4 3 6
Paraguay 2 2 2 2 2 1
Peru 46 42 37 33 28 9
Suriname 1         1
Uruguay 4 4 5 5 5 3
Venezuela 7 7 6 5 5 1
ASIA
- Midt-Østen (48)
Bahrain 1
Irak 11 8 7 7 7 9
Iran 4 4 5 6 5 4
Israel 6 6 6 6 7 5
Jordan 1 1 1 1 1
Libanon 19 18 17 16 14 14
Saudi-Arabia 2 2 2 1 1
Syria 2   2 2 2
Tyrkia 2 2 2 2 2 2
- Sør- og Øst-Asia (1.385)
Filippinene 713 718 691 662 634 596
India 19 18 17 16 18 13
Indonesia 8 13 12 10 9 5
Japan 4 3 3 3 3 1
Kambodsja 4 4 4 5 5 4
Kina (fra 1997: m/Hongkong) 15 16 16 17 8 5
Kina-Hong Kong         7 1
Kina-Taiwan 1 1 1 1 1
Korea 37 40 38 38 32 11
Malaysia 2 2 2 1 1
Myanmar (Burma) 1 1 4 1 1 1
Pakistan 1 1 1 1 1 1
Singapore 5 5 5 5 5 3
Sri Lanka 228 207 170 152 131 21
Thailand 5 5 5 5 5 3
Vietnam 342 340 319 300 274 166
EUROPA (5.241)
Albania 1 1 1
Belgia 42 36 37 29 25 23
Bosnia og Hercegovina 8 9 9 8 8
Danmark 11 11 12 10 7 12
Finland 8 8 7 7 3 2
Frankrike 233 225 200 186 165 126
Georgia 1 1 1 1 1
Hellas 1 1 1 1 1
Hviterussland 1
Irland 25 25 23 18 15 13
Island 2 2 2 1 1 2
Italia 156 152 144 142 136 85
Jugoslavia (Serbia og Montenegro) 7 7 7 8 6
Kroatia 123 118 108 90 82 18
Latvia 2 2 2 2 1
Litauen 9 8 8 8 7
Luxembourg 2 2 2 2 2 1
Malta 3 3 3 4 4 4
Nederland 29 25 27 26 24 13
Nord-Irland (*) 4 4 4 4 4
Norge 3.534 3.367 3.128 2.870 2.668 1.995
Polen 406 400 379 396 341 231
Portugal 48 43 45 46 40 27
Romania 12 11 11 10 10 7
Russland 8 6 8 7 4 2
Slovakia 13 10 10 9 8
Slovenia 3 3 2 2 1 1
Spania 120 97 91 82 76 33
Storbritannia (*) 101 106 90 85 72 33
Sveits 8 11 11 12 13 9
Sverige 40 37 31 30 25 13
Tsjekkia 40 39 39 36 35
Tyskland 138 146 134 128 121 69
Ukraina 2 1 1
Ungarn 73 68 67 70 68 42
Østerrike 29 26 27 23 24 16
OCEANIA (13)
Australia 8 8 7 6 3 2
New Zealand 3 3 3 3 3
Tahiti 1 1 1 1
Vanuatu 1 1 1 1 1 1
UKJENT FØDELAND (*) 164 156 137 204 137 920
SUM 7.971 7.664 7.136 6.714 6.122 4.901


Noter:

Vi kan spesifisere gruppen «ukjent fødeland» slik:
3 fra Eritrea eller Etiopia
8 fra tidligere Jugoslavia
2 fra tidligere Sovjetunionen
149 fra helt ukjent fødeland

Kina: Av de 15 født i Kina, kommer 5 fra Hong Kong.

Storbritannia: Her er ikke Nord-Irland med, men oppført separat. St. Olav i 2000: 58 fra England, 12 Skottland, 2 Wales, 1 Isle of Man, 28 uten spesifikasjoner.

Summen registrerte katolikker er for enkelte års vedkommende betydelig høyere enn det som er oppgitt til bispedømmet, pga. bispedømmets knappe rapporteringsfrist overfor menighetene som ikke gir nok tid til å foreta og kontrollere de siste nyregistreringer før årsskiftet.


De største grupper i St. Olavs menighet etter fødeland, pr. 31.12.2000

Se her for statistikken for 1999

Land 31.12.
2001
31.12.
2000
31.12.
1999
31.12.
1998
31.12.
1997
Norge 3.621 3.534 3.367 3.128 2.870
Filippinene 699 713 718 691 662
Polen 439 406 400 379 396
Vietnam 328 342 340 319 300
Chile 282 282 269 265 233
Frankrike 248 233 225 200 186
Sri Lanka 249 228 207 170 152
USA 135 167 176 144 135
Italia 172 156 152 144 142
Tyskland 132 138 146 134 128
Kroatia 120 123 118 107 90
Spania 141 120 97 91 82
Brasil 100 102 95 87 82
Storbritannia 95 101 106 90 85
Ungarn 81 73 68 67 70
Eritrea 64 62 64 61 57
Andre fødeland 1.248 1.191 1.116 1.059 1.044
av Webmaster publisert 19.10.2002, sist endret 19.10.2002 - 16:55