Kurs- og foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området

Det finnes et omfattende kurs- og foredragstilbud i katolsk regi i Oslo-regionen. Det følgende er arrangement med fri entré som er åpne for alle interesserte. For fullstendig oversikt over alle aktiviteter, inkludert retretter og seminarer, kontakt den enkelte menighet eller St. Dominikus kirke.

Steder:

St. Olav
St. Olav Katolsk Forum: Mariagården (Akersveien 16), Oslo. Kontakt: Eivor Oftestad
Universitetet i Oslo (Blindern)
Katolsk Studentlag: E-post Katolsk(dot)Studentlag(at)katolsk(dot)no Adresse  Katolsk Studentlag: c/o NUK, Akersveien 16, 0177 Oslo
Kontaktpersoner:
 - Hilde Bliksrud E-post hildeab@student.hf.uio.no Telefon  97 56 12 53
 - Kjersti Meyer Petersen E-post kjerstmp@student.sv.uio.no Telefon  91 84 14 07
Stabekk
Katolsk Forum i Asker og Bærum: Menighetssalen, Mariakirken, Nyveien 17, Stabekk. Kontakt: Liv Wethe telefon  67 17 39 34 telefax  67 17 39 34
Katolsk Forum i Asker og Bærum feirer 10-årsjubileum i 2004! Styret planlegger å markere jubileet med et seminar, der vi tar opp temaer som kirkeakademibevegelsen er særlig opptatt av: Kirke, kultur og samfunnsliv.
St. Dominikus. Se egen oversikt for dominikanernes program. Faste poster er:
St. Dominikus Katolsk Forum: Foredragssalen i St. Dominikus kloster, Neuberggaten 15, Oslo. Kontakt: May-Lisbeth Myrhaug.
Katarinahjemmet
Se også Sta. Katarinahjemmets eget program
St. Hallvard
St. Hallvard kirke, menighetssalen
Grunnkurs i troen: et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv. For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen.
St. Magnus
St. Magnus kirke, Lillestrøm

Se også programmene for Katolsk forum i Tønsberg samt Valdres katolske forum på Hønefoss.


Omvendt kronologisk oversikt over tilbudet

16. desember: OM SAKRAMENTENE, fortsettelse
Forsoningens sakrament og sykesalving. Vårt kristne menneskesyn som grunnlag for sakramentene. (Grunnkurs i troen, St. Hallvard kirke)
21. november: Hvorfor jeg ble katolikk
Ola Tjørhom er cand. theol. fra Menighetsfakultetet og dr. theol fra Universitetet i Oslo. Han har vært direktør ved Nordiska Ekumeniska Institutet og professor i dogmatikk og økumenisk teologi ved Misjonshøgskolen og har også arbeidet som forskningsprofessor ved Institute for Ecumenical Research i Strasbourg. Han konverterte til Den katolske kirke i 2003. (Menighetslokatet i Mariakirken, Stabekk, kl. 12:30. Kirkekaffe.)
11. november: OM SAKRAMENTENE
Generelt om sakramentene. Om dåpen, fermingen, ekteskap og ordinasjon. (Grunnkurs i troen, St. Hallvard kirke)
31. oktober: Moderne trekk i Sigrid Undsets Gymnadenia og Den brændende busk
I sin hovedoppgave i nordisk språk og litteratur med denne tittelen undersøker Ellen M. Barra bakgrunnen for at dobbeltromanen er kommet i skyggen av andre samtidsromaner av Sigrid Undset. Hun påviser moderne trekk i tematikk og innhold og hun tolker bl.a. Paul Selmers konversjon som et moderne valg. (Menighetslokatet i Mariakirken, Stabekk, kl. 12:30. Kirkekaffe.)
28. oktober: KIRKENS LITURGI
Messen. (Grunnkurs i troen, St. Hallvard kirke)
7. oktober: KIRKEN: ÉN, HELLIG, KATOLSK OG APOSTOLISK
Kristi legeme. Guds folk på vandring. Marias plass i kirken. (Grunnkurs i troen, St. Hallvard kirke)
24. september: Tur til Domkirkeodden på Hamar
Avreise kl. 13.00 fra Mariakirken, Nyveien 17, Stabekk med felles buss. Vi besøker domkirkeruinen med glassoverbygget og middelaldermuseet. Guiding og foredrag. Besøket i kirken avsluttes med messe og gregoriansk sang. Til slutt drar vi til St. Torfinn katolske kirke i Hamar, hvor det blir lett servering i menighetssalen.
23. september: GUD FADER, SØNN OG HL. ÅND
Om Guds åpenbaring gjennom frelseshistorien. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord - og han skapte mennesket i sitt bilde. (Grunnkurs i troen, St. Hallvard kirke)
9. september: OM GUDS ÅPENBARING
Den hellige Skrift og tradisjon. Skriftens kanon. Frelsens historie. (Grunnkurs i troen, St. Hallvard kirke)

8. mai: Katolsk Forum i Asker og Bærum 10 år
Se eget jubileumsprogram
2. mars: DEN KATOLSKE KIRKE (i Norge)
Kirken som institusjon. Menigheten: Liv og (med-) arbeid. (Grunnkurs i troen, St. Hallvard kirke)
17. februar: KATOLSK KRISTENLIV
Kristen etikk og den katolske kirkes sosiallære. (Grunnkurs i troen, St. Hallvard kirke)
3. februar: KATOLSK KRISTENLIV. Fromhetsliv.
Kirkeåret. Katolske tradisjoner og skikker. Helgener. Ordensliv. (Grunnkurs i troen, St. Hallvard kirke)
20. januar: OM BØNN. Personlig bønn + Kirkens bønn.
Eukaristiske bønner, tidebønner, rosenkrans, korsveien. (Grunnkurs i troen, St. Hallvard kirke)
6. januar: OM SAKRAMENTENE, fortsettelse
Forsoningens sakrament og sykesalving. Vårt kristne menneskesyn som grunnlag for sakramentene. (Grunnkurs i troen, St. Hallvard kirke)

Se også arkivet for 2003.

av Webmaster publisert 29.05.2010, sist endret 29.05.2010 - 13:39