Den katolske kirkes katekisme

Konsiler og synoder

(ifølge DS)

Roma

179: 120*

Kartago

Oldkirkelige statutter
325: 650*

Orange

371-372: 406*
397: 1037*

Synoden i Konstantinopel

409: 1035*
411: 1035*

Braga 1

455-463: 299*

Toledo 4

485: 633*

Toledo 6

490: 245

Lateran

503: 496, 499*
504: 476*

Toledo 11

525-541: 192*
527: 245
528: 255
530: 253, 254
539: 650*

Toledo 16

571: 499*

Roma

587: 633*

Friulis

619: 503

Querciacum

624: 605

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17