Den katolske kirkes katekisme

Pavelige dokumenter

Damasius 1

Brev til orientalske biskoper

149: 471*

Innocent 1

Brev "Si instituta ecclesiastica" av 19. mars 416

216: 1510*

Leo den Store

Brev "Quam laudabiliter" av 21. juli, 447

284: 247*
286: 299*

Brev "lectis dilectionis tuæ" av 13. juni 449

291: 499*
294: 499*

Anastasius 2

Brev "In prolixitate epistolæ" år 497

359: 650*

Hormisdas

Brev "Inter ea quæ" av 26. mars 521

369: 650*

Vigilus

Brev "Dum in sanctæ" av 5 februar 552

415: 233*

Pelagius 1

Brev "Humani generis" av 3. februar 557

Gregor den Store

Brev "Sicut aqua" år 600

475: 473*

Nikolas 1

Svar "Ad consulta vestra" av 13. november 866

646: 1256*

Innocent 3

Brev "Eius exemplo" av 18. desember 1208

794: 1576*

Johannes 22

Bulle "Ne super his" av 3. desmber 1334

990: 1022*

Benedikt 12

Const. "Benedictus Deus" av 29. januar 1336

1000-1001: 1022*
1000: 1023
1002: 1022*, 1035*

Libellus "Cum dudum" år 1341

1011: 633*

Brev "Super quibusdam" av 29. september 1351

1077: 633*

Pius 4

Bulle "Iniumctum nobis" av 13. november 1564

1862-1870: 192*

Const. "Cum quorumdam hominum" av 7. august 1555

1880: 499*

Pius 6

Brev "Quod aliquantum" av 10. mars 1791

: 2109*

Pius 9

Bulle "Ineffabilis Deus" av 8. desember 1854

DS 2803: 411*, 491

Enc. "Quanta cura" av 8. desember 1864

: 2109*

Leo 13

Enc. "Diuturum illud" av 29. juni 1881

: 1898*

Enc. "Immortale Dei" av 1. november 1885

: 1898*, 2105*

Enc. "Libertas præstantissimum" av 20. juni 1888

: 1951, 1954, 2108*

Pius 11

Enc. "Quas Primas" av 11. desember 1925

: 2105*

Enc. "Casti connubii" av 31. desember 1930

: 2366*
DS 3722: 2297*

Enc. "Quadragesimo anno" av 15. mai 1931

: 1883*

Enc. "Divini redemptoris" av 19. mars 1937

: 676*

Pius XII

Enc. "Summi pontificatus" av 20. oktober 1939

: 360, 1939

Enc. "Mystici Corporis" av 20. juni 1943

: 1119
DS 3808: 797, 798
DS 3812: 478*

Const. ap. "Provida Mater" av 2. februar 1947

: 929

Enc. "Mediator Dei" av 20. november 1947

: 1548

Const. ap. "Sacramentum Ordinis" av 30. november 1947

DS 3858: 1573*

Enc. "Humani generis" av 12. august 1950

DS 3875: 37
DS 3876: 38, 1960
DS 3891: 330*, 367*
DS 3896: 366*
DS 3897: 390*

Const. ap. "Munificentissimus Deus" av 1. november 1950

DS 3903: 966*

Enc. "Heuretius aquas" av 15. mai 1956

DS 3924: 478

Enc. "Fidei donum" av 21. april 1957

: 1560

Taler

1. juni 1941: 1887, 1942, 2286
20. februar 1946: 889
3. september 1950: 2501
29. oktober 1951: 2362
6. desember 1953: 2108*
25. desember 1955: 2501*

Johannes 23

Enc. "Mater et Magistra" av 15. mai 1961

60: 1882

Enc. "Pacem in terris" av 11. april 1963

35: 1886
46: 1897
51: 1903
65: 1930*

Paul 6

Enc. "Mysterium fidei" av 3. september 1965

: 1183, 1418
18: 1381
39: 1374
56: 1378

Const. ap. "Indulgentiarum doctrina" av 1. januar 1967

: 1471
5: 1474, 1475, 1477
8: 1478*

Enc. "populorum progressio" av 26. mars 1967

37: 2372*
53: 2315*

Gudsfolkets Credo av 30. juni 1968

: 192*
2: 251
8: 327*, 366*
9: 265*
12: 1035*
15: 975
16: 419
19: 827
20: 182
28: 1005*, 1052
29: 1053
30: 962

Enc. "Humanæ vitæ" av 25. juli 1968

11: 2366
12: 2366, 2369
14: 2370
16: 2370*
23: 2372*

Const. ap. "Divinæ consortium naturæ" av 15. august 1971

: 1212, 1288, 1300

Const. ap. "Sacram unctionem infirmorum" av 3. november 1972

: 1513

Exh. ap. "Marialis cultus" av 2. februar 1974

42: 971*
56: 971

Exh. ap. "Evangelii muniandi" av 8. desember 1975

31: 2820*
48: 1676*
53: 843*
62: 835
63-64: 1201*
73: 910

Taler

5. januar 1964 i Nasaret - LH, lesning til offisiet ved feiringen av den Hellige Familie: 533
21. november 1964: 963
11. juli 1966: 390*
22. juni 1973: 776;
14. desember 1975: 838

Johannes Paul II

Enc. "Redemptor hominis" av 4. mars 1979

11: 519
18-21: 783*

Exh. ap. "Catechesi tradendæ" av 16. oktober 1979

1: 4*
2: 4*
5: 426, 426
6: 427
9: 561
13: 7
18: 5, 6*
20-22: 23*
23: 1074
25: 23*
29: 1697*
53: 1204*
54: 1676*, 1676*, 2688*
55: 2688*

Brev "Dominicæ cenæ" om Nattverdens mysterium av 14. februar 1980

3: 1380

Enc. "Dives in misericordia" av 30. november 1980

14: 2844*

Enc. "Laborem exercens" av 14. september 1981

6: 2428*
7: 2424*
11: 2430*
18: 2436*
19: 2433*
22-23: 2433*
27: 2427*

Exh. ap. "Familiaris consortio" av 22. november 1981

11: 2331, 2361, 2392
13: 1642*, 1643
16: 1620*
19: 1644, 1645*, 2387
20: 2648*
21: 1656*, 2204
22: 2334
28: 1653*
30: 2366
32: 2370
34: 2343
36: 2221*
46: 2211*
67: 1622
80: 2391*
81: 2390*
83: 1649*
84: 1651, 2386*

Exh. ap. "Reconciliato et pænitentia" av 2. desember 1984

16: 408*, 1869*, 2850*
17: 1857, 1863
31: 1469

Enc. "dominum et Vivificantem" av 18. mai 1986

27-48: 1433*
31: 1848
46: 1864*
55: 2516

Enc. "Redemtoris Mater" av 25. mars 1987

18: 165

Enc. "Sollicitudo rei socialis" av 30. desember 1987

1: 2422*
9: 2438
14: 2437
16: 2440*
17: 2438*
32: 2441*
38-40: 1939*
41: 2422*
42: 2406*, 2442*
45: 2438*
47: 1929, 2442

l. ap. "Vicecimus quintus annus" av 4. desember 1988

16: 1205, 1206

Exh. ap. "Christifideles laici" av 30. desember 1988

9: 899
16; 3: 828
17; 3: 828
24: 801*

Enc. "Redemptoris Missio" av 7. desember 1990

11: 851*
12-20: 853*
21: 852
23: 850*
42-47: 854*
48-49: 854*
50: 855*
52-54: 854*
55: 856*
69: 927, 931*

Enc. "Centesimus annus" av 1. mai 1991

3: 1896*, 2421*
10: 1939*, 2425*
12: 1882*
13: 2425*
24: 2423*
25: 407*, 1889, 2236*
26: 2440*
28: 2438
29: 2461*
31: 2427*
32: 2429*
34: 2425, 2429*
35: 2424*, 2438*
36: 1886, 2223
37-38: 2415*
37: 2432*
40: 2406*
41: 1887*
43: 1914*
44: 1904, 2425*
45: 2244*
46: 2244*
48: 1883, 2406*, 2431, 2433*
51: 2441*
57: 2444, 2444*

Taler

7. des 1985: 10

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17