Den salige Angelus Carletti av Chivasso (~1410-~1495)

Minnedag: 12. april

Den salige Angelus Carletti av Chivasso (~1410-~1495)

Den salige Angelus Carletti (it: Angelo) ble født rundt 1410 i Chivasso i bispedømmet Ivrea nær Torino i regionen Piemonte i Nord-Italia. Tidlige biografier sier at han studerte jus i Bologna og tok doktorgrad i sivil- og kirkerett, men hans navn finnes ikke i registrene fra den tiden. Han skal ha praktiserte som advokat i Monferrato. Han ble senator i Piemonte og levde et liv viet til offentlige plikter, bønn og besøk til de syke. Men da hans mor døde, forlot han alt og sluttet seg som 30-åring i 1441 til fransiskanernes observantgren (Ordo Fratrum Minorum Observantiae – OFMObs) i Genova.

Etter sin prestevielse underviste han en tid og ble deretter sendt til de avsidesliggende fjellområdene i Piemonte for å forkynne til landsbybeboerne der. Han utviklet et spesielt apostolat for de fattige og hjalp dem både åndelig og materielt. I likhet med sin samtidige medfransiskaner, den salige Markus Fantucci, var han involvert i å etablere den italienske typen pantelånere for å hjelpe fattigfolk ut av klørne på ublu pengeutlånere. Han var svært populær blant folk av alle samfunnssjikt.

Hans ry spredte seg, og han ble konsultert av den hellige Katarina av Genova og valgt til skriftefar av hertugen av Savoia. Han skrev en bok om «moralske tilfeller» som ble kjent som Summa Angelica, som består av 659 artikler om moralteologi. Denne boken ble ekstremt populær fordi den var så konsis og klar, og den ble trykt i minst 30 utgaver. Luther brente den offentlig i 1520 sammen med den hellige Thomas Aquinas' Summa Theologica, fordi den var for ham symbolet på alt som var galt i den middelalderske botspraksisen.

Angelus skrev også en avhandling om plikten til gjenopprettelse og en kort redegjørelse for de pavelige brev fra pave Sixtus IV (1471-84), og han kan ha skrevet eller i det minste inspirert noen av de verkene som tilskrives Katarina av Genova. På grunn av sine evner og resultater fikk han mange viktige verv i ordenen, blant annet fire perioder som generalvikar i Italia (Cismontane). Hans program som superior var å verne om den hellige Frans av Assisis originale regel.

Etter at tyrkerne under sultan Mehmet II i 1480 hadde okkupert Otranto i Italia, appellerte pave Sixtus IV om støtte til et nytt korstog mot dem og utnevnte Angelus til apostolisk nuntius for å lede prekingen av korstoget og forhandlingene med de europeiske herskerne. Da Mehmet døde, trakk tyrkerne seg ut av Italia. Hans korstogsånd ble tydelig igjen i 1491, da han aksepterte utnevnelsen til apostolisk delegat (kommissær) av pave Innocent VIII (1484-92) for å angripe valdenserne, en puritansk reformatorisk sekt som var fordømt som kjettersk. Han viste stor glød og likegyldighet overfor fysisk fare og lyktes i å vinne mange av kjetterne tilbake i tillegg til å få mange frafalne katolikker tilbake til troen igjen.

Som resultat ville pave Innocent VIII utnevne ham til biskop, men Angelus nektet. Til slutt kunne han i 1493 oppgi alle offentlige plikter og trekke seg tilbake til et mer avsondret liv, og hans eneste arbeid i verden var å tigge for de fattige. Hans siste to år ble tilbrakt i klosteret i Cuneo i Piemonte. Der døde han den 11. april rundt 1495. Han ble saligkåret den 24. april 1753 ved at hans kult ble stadfestet av pave Benedikt XIV (1740-58). Hans minnedag er 12. april, men 19. april nevnes også.

av Webmaster publisert 24.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49