De hellige Addai og Mari ( -~180?)

Minnedag: 5. august

De hellige Addai og Mari ( -~180?)

De hellige Addai (Addeus, Thaddeus) og Mari var biskoper og evangeliserte etter tradisjonen Mesopotamia. Den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesarea (ca 260-340) sier at apostelen Thomas sendte Addai til Edessa i Mesopotamia (i dag Urfa i Sørøst-Tyrkia) for å døpe kong Abgar. Følgende historie er satt sammen Eusebius' opplysninger og fra et syrisk dokument med tittelen «Addais doktrine», som ble skrevet rundt 400, trolig etter eldre kilder:

På den tiden da Kristus fortsatt levde på jorden, regjerte i Osroene en konge kalt Abgar den Svarte, som bodde i Edessa i Syria. Han led av en eller annen uhelbredelig sykdom, og da han hadde hørt om Kristi helbredende mirakler, sendte han ham et brev, skrevet av sin sekretær Hannan. Der adresserte Abgar Kristus som «den gode legen» og ba ham om å komme til Edessa og helbrede ham.

Hannan fant Kristus i huset til den hellige Gamaliel, og han ga kong Abgar dette svaret: «Jeg skal snart vende tilbake til min Far, for alt jeg ble sendt til denne verden for, er ferdig. Men når jeg er steget opp til Ham, skal jeg sende en av mine disipler, som vil helbrede deg for din sykdom og bringe deg og dine til det evige liv.» Ifølge Eusebius skrev Kristus dette budskapet selv, og det var derfor høyt æret i kristenheten i middelalderen.

Det syriske dokumentet hevder at Hannan også tok med tilbake til kong Abgar et portrett av Kristus som han hadde malt mens han ventet på at svarbrevet skulle bli ferdig, og som er berømt i kristen ikonografi som Det hellige Mandylion. Senere versjoner forandrer dette menneskelige bildet til å bli et mirakuløst bilde laget av Jesus ved å presse duken mot ansiktet og deretter sende den til kongen. Denne duken eksisterte med sikkerhet på slutten av 500-tallet, og det ble flyttet til Konstantinopel på 900-tallet. Det ble laget mange kopier, men ingenting er kjent om dens skjebne etter plyndringen av Konstantinopel i 1204, selv om østkirken fortsatt hevder å ha den.

Etter Kristi Himmelfart oppfylte apostelen Thomas sin mesters løfte og sendte en av Kristi 70 (72) disipler, Addai (Thaddeus), til kong Abgars hoff. Han bodde i huset til jøden Tobias, og da han ble brakt for kongen, helbredet han ham for hans sykdom og snakket med ham om troen på Kristus. Addai omvendte Abgar og store mengder av hans folk, blant andre den kongelige juvelér Aggai, som han gjorde til biskop og sin etterfølger, og Palut, som han presteviet på sitt dødsleie.

Med tiden led den hellige Aggai martyrdøden, og Palut måtte dra til Antiokia i Syria (i dag Antakya i Tyrkia) for å bli konsekrert av biskop Serapion av Antiokia, som selv var bispeviet av den hellige pave Zefyrinus (199-217) i Roma.

Rent bortsett fra andre hensyn kaster denne siste opplysningen hele legenden ut i forvirringen, for det er kjent at det var en biskop Serapion av Antiokia, som i det minste var samtidig med pave Zefyrinus. I tillegg var han samtidig med en annen Abgar, som var en kristen konge av Edessa (179-213) og trolig den første, slik at Serapion ikke kan ha konsekrert en som var omvendt av en av de 72 disiplene. Addai/Thaddeus står som nr. 8 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon.

Apostlenes gjerninger forteller at noen mennesker fra Mesopotamia var til stedet da den hellige Peter og hans ledsagere forkynte pinsedag, men vi vet ikke nøyaktig når kristendommen ble innført der. Det finnes bevis på en kristen koloni i Edessa på 100-tallet, men det var trolig ikke før Sassanid-dynastiet at kristendommen begynte å spre seg derfra til hele Mesopotamia, Adiabene og Persia.

Det som med sikkerhet kan sies om Addai, er at han muligens var en misjonær i Mesopotamia en gang før slutten av 100-tallet. Om Mari er overhodet ingenting kjent, og det er tvil om han i det hele tatt har eksistert. I henhold til hans mye senere «akter» var han en disippel av Addai, som sendte ham til Nisibis (i dag Nusaybin i Tyrkia). Han forkynte der og tok opp arbeidet til profeten Jonas i Ninive, deretter reiste han nedover elva Tigris, inntil han begynte å «kjenne lukten av apostelen Thomas» og døde nær Seleukia – Ctesiphon, etter å ha konsekrert Papa bar Aggai til biskop der. Han er en annen uomtvistelig historisk person, den første katolikos i de østsyriske Kirkene – men først på begynnelsen av 300-tallet. Overalt hvor han dro omvendte Mari utallige mennesker, ødela templer, bygde kirker og grunnla klostre i et omfang som er kjent fra tvilsomme legender, men sjelden eller aldri funnet i nøktern historie.

Uansett hvor vage de hellige Addai og Mari nå er, har de fra de tidligste tider vært æret som evangelister i landene rundt Tigris og Eufrat. og de nestorianske kristne («assyrerne») i Irak og Kurdistan og de katolske kaldeerne ærer fortsatt minnet om «de hellige apostler Addai og Mari». Den viktigste anaforen i den eukaristiske liturgien til disse kristne, som antakelig ble til rundt 200, er kjent som «Addai og Maris liturgi». De er fortsatt med i den nye utgaven av Martyrologium Romanum (2001), trolig av taktfulle årsaker fordi de har en så sterk stilling i kristenheten i Midtøsten. Addai (Thaddeus) blandes noen ganger sammen med apostelen Judas Taddeus.

Deres minnedager er 5. august, men det eksisterer også mange andre datoer.

av Webmaster publisert 10.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50