Den hellige Antoninus av Firenze (1389-1459)

Minnedag: 10. mai

Den hellige Antoninus av Firenze (1389-1459)
Skytshelgen i ulykke; mot feber

Den hellige Antoninus Pierozzi (it: Antonino) ble født den 1. mars 1389 i Firenze i regionen Toscana i Midt-Italia. Han var eneste sønn av den kjente advokaten Niccolò Pierozzi, republikken Firenzes notar, og hans hustru Thomassina. De ga sønnen navnet Antonius (it: Antonio), men fordi han var både liten og spedlemmet, brukte folk hele hans liv den kjærlige diminutivformen Antoninus (it: Antonino). Han var en alvorlig gutt som brukte mye tid på bønn, og fra sin tidligste ungdom beskjeftiget han seg med vitenskapen og holdt seg langt unna de vanlige lekene for barn. Hans kunnskapstrang og lærelyst var stor. Han elsket å høre på prekenene til den salige Johannes Dominici, som da var prior i Santa Maria Novella, men som senere ble kardinalerkebiskop av Ragusa og pavelig legat.

Som 15-åring ba Antoninus i 1404 Johannes om å ta ham opp i dominikanerordenen (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP). Men Johannes mente at gutten var for svakelig for klosterlivet, så han prøvde å avskrekke ham ved å pålegge ham å studere en tid og lære Kirkens lovsamling, Decretum Gratiani. Men innen et år kom Antoninus tilbake og hadde lært hele avhandlingen utenat, og da ble han uten å nøle tatt opp i dominikanerordenen som novise.

Johannes Dominici hadde da begynt sitt arbeid med en grunnleggelse i Fiesole like utenfor Firenze. Til og med før han hadde reist det nye klosteret mottok fire unge menn drakten, en av dem var Antoninus, en annen var den salige 15-åringen Peter Cappucci av Tiferno. De ble opptatt i ordenen på vigilien for Marias opptakelse i himmelen i 1405. Deres novisemester var den salige Laurentius av Ripafratta og novisiatet ble tilbrakt i Cortona.

Antoninus av Firenze. Utsnitt av en samtidig freske av den salige Fra Angelico i klosteret San Marco i Firenze.

To år senere mottok to av de mest begavede unge kunstnerne i Italia drakten; dem skulle historien kjenne som den salige Fra Angelico (Johannes av Fiesole) og hans bror Fra Benedetto (Benedikt av Mugello). Med disse og andre ivrige unge menn satte Johannes Dominici i gang med restaureringen av disiplinen innen sin orden i Italia med godkjennelse av ordensgeneralen, den salige Raimund av Capua. Snart kunne huset i Fiesole og andre som brukte det som modell, beskrives som «hjem for engler», slik som ordens første hus ble kalt.

Antoninus avla sine løfter i 1406 og levde deretter i førti år i ulike klostre i Italia. Han bodde i Fiesole til 1409, da alle brødrene, som var trofaste tilhengere av pave Gregor XII (1406-15), ble tvunget av florentinerne, som hadde nektet lydighet til paven, til å søke ly i klosteret i Foligno. Få år senere begynte Antoninus sin karriere som en nidkjær forkjemper for Johannes Dominicis reformer. Han ga tidlig eksempler på sine eksepsjonelle evner som leder. I 1414 var han vikar for klosteret i Foligno og deretter først subprior og så prior for klosteret i Cortona. Senere var han prior for klostrene i Roma (Santa Maria Sopra Minerva) (1430), Napoli (St. Peter Martyr), Gaeta, Siena og flere ganger i Fiesole (1418-28). I Santa Maria sopra Minerva fikk han den hellige Katarina av Sienas bevarte (men hodeløse) legeme skrinlagt i steinsarkofagen under høyalteret hvor hun har hvilt siden.

To ganger var han ordensprovinsial, i Toscana og Napoli, og i Roma ble han general-auditor ved Rotaen og generalvikar for «Dominikanerne av streng observans» (1432-35), den toskanske kongregasjonen grunnlagt av Johannes Dominici. Han assisterte paver ved konsiler og ble ekspert på kirkehistorie og en dyktig historiker.

I 1436 vendte Antoninus tilbake til Firenze, hvor han grunnla det berømte klosteret San Marco, hjulpet av Cosimo de'Medicis rikdom. Med brødre fra klosteret i Fiesole dannet Antoninus en bemerkelsesverdig kommunitet. De overtok et kloster som var forlatt av Silvestrinerne, men bygde det helt om. Arkitekt for den berømte «St. Antoninus' klostergang» med sine vide buer og joniske kapiteler var Michelozzo, og Antoninus ga sin ordensbror og venn, den berømte munken og maleren Fra Angelico, i oppdrag å utsmykke klosteret, med en freske i hver celle og den berømte Bebudelsen i hovedtrappen. De strålende freskene, Fra Angelicos mesterverk, er fortsatt bevart. Klosteret ble et senter for renessansens humanisme. Den tilknyttede kirken fra sent 1200-tall ble ombygd til stor prakt av Cosimo de' Medici til det nye dominikanerklosteret. Pave Eugenius IV (1431-47) og hele kardinalkollegiet deltok ved vigslingen den 6. januar 1441.

I tillegg til sine offisielle plikter prekte Antoninus ofte og skrev bøker som gjorde ham berømt blant sine samtidige. Han ble konsultert av Roma og fra alle kanter, spesielt i intrikate kirkerettslige saker. Pave Eugenius IV innkalte ham for å delta på det økumeniske konsilet i Firenze. Dette konsilet ble åpnet i Basel i 1431, men senere flyttet til Ferrara, og den 10. januar 1439 ble det flyttet til Firenze, hvor paven residerte mellom 1434 og 1443 på grunn av den revolusjonære uro i Roma. Dette var det 17. økumeniske konsil, kalt Basel – Ferrara – Firenze (1431-49). Antoninus deltok på alle dets sesjoner i Firenze til konsilet ble flyttet til Lateranet i Roma i 1443. I San Marco ga han husly til de dominikanske teologene som paven hadde innkalt til konsilet.

Antoninus gjorde alt han kunne for å slippe unna kirkelige æresbevisninger. I 1446 var han opptatt med å reformere dominikanske hus i provinsen Napoli da han til sin forferdelse fikk vite at pave Eugenius IV hadde utnevnt ham til erkebiskop av Firenze. Men utnevnelsen fant allmenn tilslutning, og til borgernes store glede ble han den 13. mars 1446 konsekrert i klosteret i Fiesole. Han tok umiddelbart sitt bispedømme i besittelse og ledet det til sin død. Til tross for en skjør helse styrte han med dyktighet og kraft i en tid med politiske kriser. Han utøvde sitt høye embete med ubøyelig rettferdighetssans, men også med en overveldende nestekjærlighet. Gjennom sin beskjedne livsstil var han et forbilde for sitt bispedømme, og han eide verken sølvtøy eller hester, bare et enkelt muldyr.

Han ga daglig audienser for alle som kom for å se ham, men han erklærte seg spesielt som de fattiges beskytter. Han var svært sjenerøs mot dem og ga ved flere anledninger bort sine egne møbler. Men han grunnla også et St. Martin-brorskap for dem som skammet seg over å tigge. Han fikk slutt på gambling i bispedømmet, var en bestemt motsander av både åger og trolldom og reformerte all slags misforhold.

For sin spesielle omtanke i sjelesorgen fikk han navnet Antoninus consiliorum. På grunn av sitt ry for klokskap og dyktighet ble han ofte tilkalt for å hjelpe til i offentlige saker, både sivile og kirkelige, mens hans førsteprioritet alltid var folket i sitt bispedømme. Han prekte regelmessig, visiterte sognene i bispedømmet hvert år, alltid til fots, og ingen appellerte forgjeves om hans hjelp, verken åndelig eller materielt. Da pave Eugenius IV ble alvorlig syk, lot han sin venn Antoninus hente til Roma for å skrifte for ham og motta de siste sakramentene av hans hender. Paven døde den 23. februar 1447 i erkebiskopens armer. Pave Nikolas V (1447-55) ga Antoninus betydelig hjelp og erklærte til og med at han var like verdig til å bli æret som den hellige Bernardin av Siena, som Nikolas selv helligkåret i 1450.

I 1448 ble bispedømmet Firenze hjemsøkt av en fryktelig pest, og den ble fulgt av hungersnød. I 1453 kom også et kraftig jordskjelv. Antoninus tok seg selvoppofrende av syke, døende og hjemløse, han sørget for mat og boliger og hjalp enker og farløse. Han fikk også et navn som forfatter gjennom Summa Chronica, som vel er middelalderens mest omfattende krønike. I tillegg ble han berømt som en etterspurt rådgiver for høytstående personer både i det sivile og kirkelige liv. Hans Summa Confessionis var en veiledning for skriftefedre.

Hans skrifter som en praktisk moralist er av spesiell interesse i dag, og hans Summa moralis som han skrev kort før sin død, regnes allment som grunnlaget for moderne moralteologi. Han var bevisst de nye problemene som ble skapt av sosial og økonomisk utvikling, og han forfektet at staten hadde plikt til å gripe inn i økonomiske saker av hensyn til det felles beste og å gi hjelp til de uheldige og trengende. Han var en av de første kristne moralistene som lærte at penger som ble investert i handel og industri, var sann kapital, derfor var det lovlig og ikke åger å kreve renter av den.

De siste årene av sitt liv opptrådte Antoninus som florentinsk ambassadør, og de ville ha sendt ham som sin representant til keiseren i 1451 hvis ikke sykdom hadde hindret ham i å forlate Firenze. Men i 1455 og 1458 ledet han delegasjoner sendt av regjeringen til paven. Han ble utnevnt av pave Pius II (1458-64) til en komité for å reformere det romerske hoffet.

Etter tretten års oppofrende tjeneste som erkebiskop døde Antoninus den 2. mai 1459 i Firenze. Pave Pius II ga instruksjoner for begravelsen, som han selv presiderte over åtte dager senere. I denne tiden utsondret den dødes legeme en søtlig lukt. Antoninus ble gravlagt i klosteret San Marco. Hele byen sørget. Da Antoninus døde, så den salige Konstantius Bernocchi av Fabriano hans sjel stige opp til himmelen, en visjon som ble tatt med i helligkåringsprosessen.

Antoninus ble helligkåret den 31. mai 1523 av pave Hadrian VI (1522-23). Det er karakterisert at det var nettopp denne kortlivede paven, som hadde radikale og drastiske ideer for kirkelig reform, som helligkåret Antoninus. Hans minnedag er 10. mai, men dødsdagen 2. mai nevnes også. Minnedagen ble i 1969 strøket i den universelle kalenderen og henvist til lokale og spesielle kalendere. Hans navn står i Martyrologium Romanum.

I klostergangens åpninger i klosteret San Marco malte Bernardino Poccetti og andre scener fra Antoninus' liv. Da Giambologna restaurerte og endret kirken San Marco i 1588, bygde han et strålende kapell for å oppbevare Antoninus' legeme. Ved åpningen av graven i 1589 ble Antoninus' legeme funnet helt og intakt. Antoninus blir fremstilt i dominikanerdrakt, ofte i fremskreden alder.

av Webmaster publisert 25.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50