Den salige Bernardin av Fossa (1421-1503)

Minnedag: 27. november

Den salige Bernardin (it: Bernardino) ble født som Johannes Amici (it: Giovanni) i 1421 i Fossa i bispedømmet L'Aquila i regionen Abruzzi i Midt-Italia. Han tilhørte den gamle og fornemme familien Amici. Han fikk sin første utdannelse i nærliggende L'Aquila, hvor hans navnebror, den store hellige fransiskaneren Bernardin av Siena, var gravlagt. Noen ganger kalles han Aquilanus fordi han bodde så lenge i L'Aquila og døde der. Derfra dro han til Perugia for å studere jus.

Noen år senere ble han, i likhet med en annen navnebror, den salige Bernardin av Feltre, tiltrukket av fransiskanernes observantgren (Ordo Fratrum Minorum Observantiae – OFMObs) under en fastemisjon som ble preket av den hellige Jakob av Marche. Den 12. mars 1445 sluttet han seg til fransiskanerobservantene i Perugia med ordensnavnet Bernardin. Han mottok drakten av Jakob av Marche, som da holdt fasteprekener i Perugia.

Etter sin prestevielse ble Bernardin velkjent i Italia som predikant. Han var også ordenens provinsial i sitt område fra 1454 til 1460 og fra 1472 til 1475. I 1464 ble han sendt til Dalmatia og Bosnia, hvor nasjonale forskjeller skapte spenninger mellom brødrene. Hans fredsbevarende misjon bar frukter, og Bernardin lyktes med å gjenforene ulike elementer til én provins.

Da han vendte tilbake til Italia, ønsket paven å utnevne ham til biskop av L'Aquila, men han aksepterte Bernardins bønn om å få lov til å fortsette sitt arbeid som en enkel tiggermunk. Blant hans skrifter er en biografi om Bernardin av Siena og en historisk «Krønike om fransiskanerobservantene» (Chronica Fratrum Minorum Observantiae).

Bernardin døde den 27. november 1503 i fransiskanerklosteret i San Giuliano nær L'Aquila. Han ble saligkåret den 26. mars 1828 ved at hans kult ble stadfestet av pave Leo XII (1823-29). Hans minnedag er dødsdagen 27. november. Hans grandnevø Antonio Amici skrev hans memoarer.

av Webmaster publisert 21.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54