Den hellige Faustina Kowalska (1905-1938)

Minnedag: 5. oktober

nullDen hellige Faustina (pl: Faustyna) ble født som Helena Kowalska den 25. august 1905 i landsbyen Głogowiec i powiat (fylket) Łęczyca i det nåværende voivodskapet (regionen) Łódź i det som da ble kalt Kongress-Polen (pl: Kongresówka) eller Kongeriket Polen (pl: Królestwo Polskie), en russisk satellittstat som omfattet sentrale og østlige deler av Polen, og som kom i personalunion med Russland etter Wienerkongressen i 1815. Polen var på denne tiden delt mellom tre keiserriker, de russiske, tyske og østerrikske.

Faustina var den tredje av ti barn av den fattige småbonden og tømmermannen Stanisław Kowalski og hans fromme og arbeidsomme hustru Marianna Kowalska, født Babel. Hun ble døpt den 27. august med navnet Helena i sognekirken St Kasimir i den nærliggende landsbyen Świnice Warckie, hovedstad for gmina (distriktet) av samme navn, av p. Józef Chodyński. Hennes faddere var Konstanty Bednarek og Marianna Szewczyk (Szczepaniak). Familiens to sønner og åtte døtre ble alle tidlig vant med bønn og arbeid.

Tidlig våknet det et kall hos Helena til å gå i kloster, og selv sa hun at hun første gang følte kallet til ordenslivet da hun i en alder av syv år i 1912 var til stede ved en tilbedelse av Det hellige sakrament i sognekirken i Świnice Warckie. Siden sin tidligste barndom utmerket hun seg ved sin lydighet, inderlige Kristusfromhet og nestekjærlighet. I 1914 mottok hun sin første hellige kommunion av sogneprest Józef Chodyński i Świnice Warckie. Helena Kowalska begynte på skolen i 1917, da hun var tolv år gammel, da området ble frigjort fra russisk okkupasjon og en grunnskole ble etablert i Świnice Warckie. Hennes far hadde allerede lært henne å lese, men på skolen hadde hun mulighet til å lære mer. Hun var en dyktig elev og ivrig etter å lære, men på grunn av familiens fattigdom gikk hun på skole i bare tre år, og da måtte skolegangen avsluttes for å gjøre plass for de yngre barna. Dessuten måtte hun komme seg i arbeid for å bidra til den store familiens underhold. I likhet med sine eldre søstre ble hun tjenestejente.

Som sekstenåring dro Helena i 1921 hjemmefra for å arbeide som tjenestejente for velstående familier for å forsørge seg selv og hjelpe sine foreldre. Først arbeidet hun for Kazimierz Bryszewski og hans hustru Leokadia i Aleksandrów Łódzki. De hadde et bakeri og butikk og trengte hjelp med husarbeidet og å passe på deres eneste sønn Zenek. I 1922 dro hun tilbake til Głogowiec fra Aleksandrów Łódzki og forkynte for sine foreldre at hun ville gå i kloster. Men foreldrene motsatte seg dette på det sterkeste, og faren argumenterte med at han ikke kunne skaffe den summen som var nødvendig som «medgift».

Høsten 1922 dro Helena til Łódź for å se etter arbeid mens hun bodde hos onkelen Michał Rapacki. Hun gjorde husarbeid for tre kvinner som var fransiskanertertiarer. Da hun begynte der, ba hun om å få lov til å gå i daglig messe, besøke de syke og døende og å gjøre bruk av sine arbeidsgiveres skriftefar. Den 2. februar 1923 ble hun sendt av et bemanningsbyrå til butikkeieren Marcjanna Sadowska, som trengte en barnepasser for sine tre barn. Men Helena nøyde seg ikke med å passe barna, hun så også til folk som var i nød, noe som ikke var mangelvare. En syk mann bodde i et lagerrom under trappen i huset. Helena hadde omsorg for ham, ikke bare ved å bringe ham mat, men også ved å be en prest om å passe på hans frelse.

Da Helena var atten år gammel, spurte hun igjen om foreldrenes tillatelse til å gå i kloster, men igjen avslo de hennes bønn. Da vendte hun seg mot denne verdens forgjengelig fornøyelser. Da den nittenårige Helena en dag i juli 1924 deltok på en dansetilstelning i Wenecja-parken i Łódź sammen med sin søster Natalia, hadde hun plutselig en visjon. Ved siden av seg så hun den lidende Frelser, dekket av sår, som sa til henne: «Hvor lenge skal jeg ennå holde ut at du holder meg for narr?» Denne visjonen gjorde den unge kvinnen svært forvirret. Hun skyldte på hodepine og flyktet inn i nærmeste kirke, katedralen St Stanisław Kostka, hvor hun spurte Herren hva han forlangte. Da fornemmet hun ordene: «Dra til Warszawa og gå i kloster der!»

Samme kveld pakket hun en liten veske, og neste morgen tok hun toget fra Łódź til Warszawa, fjorten mil unna, uten å be om sine foreldres tillatelse og uten å kjenne noen i Warszawa. Etter at hun kom frem, gikk hun inn i den første kirken hun så (St Jakob) og deltok i messen. Hun spurte presten, p. Jakub Dąbrowski, om han hadde noen forslag, og han anbefalte et ektepar han kjente, Aldona og Samuel Lipszyc i Ostrówek i distriktet Klembów, som trengte en barnepike for barna. Han sendte med henne en lapp hvor det sto at han ikke kjente jenta, men håpet at hun kunne være til nytte.

Hos familien Lipszyc ble Helena behandlet som et familiemedlem, og alle elsket og respekterte henne for hennes harde arbeid og gode humør, hennes barnetekke – kort sagt alt som trengtes for å bli en god hustru og mor. Fru Lipszyc prøvde å få henne til å gifte seg, men Helena følte at hennes hjerte var så stort at ingen menneskelig kjærlighet ville tilfredsstille det. Fra hennes tilfluktssted i denne familien dro hun inn til Warszawa fra Ostrówek og så etter et kloster som ville ta henne inn. Men hun ble avvist overalt hvor hun banket på.

Etter flere ukers jakt etter et kloster banket hun den 1. august 1924 på porten til kongregasjonen «Søstre av den salige Jomfru Maria av Barmhjertigheten» (Zgromadzenia Sióstr Matki Bozej Milosierdzia – ZMBM), på latin: Congregatio Sororum Beatae Mariae Virginis a Misericordia. Kongregasjonens medlemmer vier seg til omsorg og utdannelse for vanskeligstilte unge jenter. Hun snakket med Mor Małgorzata Gimbutt, som beskrev den lite lovende kandidaten som en fattig tjenestejente uten medgift for Generalmor Leonarda Cielecka, som ikke var spesielt ivrig etter å slippe inn personer med en slik bakgrunn i ordenen. Mor Michaela Moraczewska, superior for huset i Warszawa, som var til stede under samtalen, tilbød seg å snakke med kandidaten selv.

Under samtalen så hun kandidaten i et bedre lys og ønsket å slippe henne inn, så hun rådet Helena til å spørre husets herre om han ville akseptere henne. Helena visste at dette betydde å gå til kapellet. Mens hun ba der, hørte hun ordene: «Jeg sier ja, du er i mitt hjerte». Da hun vendte tilbake til resepsjonsrommet, gjentok hun disse ordene for Mor Superior, som sa: «Hvis Herren har sagt ja, vil også jeg si ja». Helenas umiddelbare inntreden ble hindret av fattigdom, for hun kunne ikke betale for drakten, som var kravet. Mor Superior rådet henne til å fortsette å arbeide en tid for å spare opp penger til litt «brudeutstyr». Dette sa hun for å teste fastheten i Helenas kall. Helena visste ingen ting om det klosteret hun sluttet seg til, bortsett fra at hun mente at hun ble ledet dit.

Helena fortsatte å arbeide som tjenestejente hos familien Lipszyc i enda ett år for å spare sammen penger. I løpet av denne tiden betalte hun jevnlig inn penger til klosteret, og da fikk hun endelig tillatelse til å tre inn. Endelig, den 1. august 1925, vigilien for festen for Vår Frue englenes dronning, trådte Helena Kowalska inn som postulant i kongregasjonen i gaten Żytnia i Warszawa, knapt tyve år gammel. Hun følte en intens lykke og følte det som om hun hadde kommet til Paradis. Men allerede etter tre uker observerte hun at det var lite tid for bønn i klosteret, så hun ønsket å «flytte til en strengere orden». Om kvelden, da hun ba mens hun prostrerte seg på gulvet, så hun det torturerte ansiktet til Jesus og spurte: «Jesus, hvem har skadet deg så mye?» «Det er du som vil forårsake meg denne smerten dersom du forlater dette klosteret», svarte Jesus. «Det er til dette stedet jeg kalte deg og ingen andre steder, og jeg har forberedt mange nådegaver for deg». Hun ba Jesus om unnskyldning og gjorde straks om sin beslutning.

Etter bare noen uker i klosteret sendte Mor Superior postulant Helena sammen med to andre søstre til Skolimów i forstedene og et feriehus som kongregasjonen hadde der. Dette var for at hun skulle gjenvinne sin helse, som hadde forverret seg på grunn av den temmelig strenge fasten som ble praktisert i huset og i tjenesten, og også på grunn av den åndelige erfaringen med et nytt liv i klosteret. I Skolimów spurte hun Jesus om hvem hun skulle be for. Som svar hadde hun en visjon av skjærsilden, og av den lærte hun at den største pinen for sjelene der, var lengselen etter Gud. I sitt hjerte hørte hun ordene: «Min barmhjertighet ønsker ikke dette, men rettferdigheten krever det». Fra da av ba Helena enda mer glødende for sjelene i skjærsilden for å hjelpe dem, og Gud tillot henne å etablere en nærmere form for kontakt med dem.

Deretter begynte hun på sitt postulatat i kongregasjonens hus i Warszawa. Mor Janina Olga Bartkiewicz, som var postulantmester på den tiden, hadde et stort hjerte for unge postulanter som forberedte seg på et liv i kloster, men samtidig satte hun harde krav til dem og ledet dem fast. Om Helena pleide hun å si at hun hadde et helt spesielt indre liv og at hennes lille sjel måtte være kjær for Jesus. Sr. Szymona Nalewajk, som var postulant samtidig med Helena, beundret Helena for å ta alle ydmykelsene så saktmodig og uten å klage.

Helena tilbrakte de siste månedene av sitt postulatat i novisehuset i Kraków, hvor hun kom den 23. januar 1926. Novisemesteren på den tiden var Mor Małgorzata Gimbutt, en from person som hengivent praktiserte mortifikasjon, saktmodig og stille, som utdannet de unge nonnene som var betrodd henne fremfor alt gjennom sitt livs eksempel. Hun var den som forberedte Helena på å motta sløret og veiledet henne her i de første månedene av det toårige novisiatet.

Den 30. april 1926, i en alder av tyve år, mottok hun ordensdrakten, påbegynte novisiatet og fikk ordensnavnet sr. Maria Faustina, og hun la selv til «av det helligste Sakrament», noe som var tillatt etter kongregasjonens skikker. Under seremonien besvimte hun to ganger. Sr. Klemensa Buczek, som hjalp henne med å ta av seg sin hvite drakt og slør og ta på seg ordensdrakten, trodde at det måtte ha vært på grunn av følelsene som var knyttet til å forlate verden. Men det viste seg at Gud lot henne vite hvor mye hun skulle lide. Hun så klart hva hun tok på seg. Lidelsen varte i et minutt, og deretter fylte Gud hennes sjel igjen med stor trøst.

Etter mindre enn to måneder av sr. Faustinas novisiat var det den 20. juni 1926 et bytte av novisemester. Mor Małgorzata Gimbutt ble erstattet av Mor Józefa Brzoza, som hadde blitt opplært for embetet i Laval i Frankrike, som for grunnleggeren av kongregasjonen, Mor Teresa Ewa grevinne Potocka født Sułkowska, tjente som åndelig modell for kongregasjonens religiøse liv og apostoliske arbeid i Polen. Novisemesterens grundige opplæring og personlige erfaring ga henne selvtillit for å lede novisene inn i det åndelige liv, lære dem å kjenne Gud dypere, å be og praktisere det asketiske liv slik at deres fromhet ikke skulle bli emosjonell og «myk», men grundig, og bringe dem til en stadig dypere union med Gud gjennom lydighet, ydmykhet, en selvoppofrende kjærlighet til deres neste og en nidkjærhet for frelsen til de sjelene som var betrodd til kongregasjonens apostoliske omsorg.

Sr. Faustina fulgte novisemesterens instruksjoner oppmerksomt og utførte alle de pliktene som ble pålagt henne, med punktlighet. Hennes medsøstre kalte henne «advokaten» fellow fordi hun kunne lede diskusjonen inn på temaet Guds sannheter. De likte henne og samlet seg rundt henne under rekreasjonen, ettersom hennes tanker og ord alltid var fokusert på Gud og hun alltid var munter. Denne gleden falmet noe mot slutten av det første året i novisiatet, da hun gjennomgikk en periode med svært smertefulle åndelige erfaringer. Hun ble hjulpet gjennom disse av sin novisemester, som stilte en korrekt diagnose på hennes åndelige tilstand (noe som ikke var lett) og foreskrev de riktige remediene. Hun fortalte henne at Gud fortsatt var hennes Far selv om han testet henne, og at disse prøvelsene var der for å forberede hennes sjel på en dypere union med Ham.

I disse sjelens mørke netter var det også øyeblikk av lys og glede, når Gud tillot henne å føle sin kjærlighet eller når Vår Frue kom henne til hjelp. Et slikt øyeblikk var seremonien med avleggelsen av sine første løfter, som ble feiret den 30. april 1928 av hjelpebiskop Stanisław Rospond. Disse løftene ble gjentatt for ett år av gangen inntil hun avla sine høytidelige (evige) løfter den 1. mai 1933. Sr. Faustinas foreldre kom til klosteret i Łagiewniki og var til stede i seremonien. Det var første gang hun så dem på flere år. De fant henne full av glede og lykke. Hun sa til sin far, som hadde vært så sterkt imot at hun gikk i kloster: «Se, far, Ham som jeg har avlagt mine løfter til, er min ektemann og derfor din svigersønn!» Dette argumentet og deres datters lykke overbeviste foreldrene, og fra da av hadde de ingen flere innvendinger mot hennes liv i kloster.

Etter å ha avlagt sine første løfter ble sr. Faustina værende i noen måneder i Kraków. I oktober 1928 holdt kongregasjonen sitt generalkapittel, og embetet som Generalmor ble betrodd til Mor Michaela Olga Moraczewska, som hadde eksamen fra et musikkonservatorium og snakket flere språk. Hun var storsinnet og viet hele sitt liv til å redde sjeler. I atten år ledet hun det åndelige og apostoliske livet i hele kongregasjonen, som hun i henhold til sr. Faustinas visjoner overlot i Maria, barmhjertighetens mors varetekt, kongregasjonens himmelske Generalsuperior. Sr. Faustina hadde svært stor tillit til Mor Michaela, som hjalp henne enormt i oppfyllelsen av sitt kall.

I de første årene av sr. Faustinas juniorat, det vil si perioden mellom første løfter og evige løfter, arbeidet hun i mange av kongregasjonens hus. Den 31. oktober 1928 dro sr. Faustina til Warszawa for å arbeide på kjøkkenet i klosteret i gaten Żytnia. Den 21. februar 1929 dro hun til klosteret i Wilno, som da lå i Polen, men nå er hovedstaden Vilnius i Litauen. Hun var der for å vikariere noen måneder for sr. Petronela Basiura, som gjennomgikk sin «tredje prøvetid» før hennes evige løfter. Selv om dette ble et kort opphold i Wilno, skulle hun komme tilbake dit senere. Den 11. juni 1929 vendte hun tilbake til klosteret i gaten Żytnia i Warszawa. Men allerede senere i juni ble hun sendt til et nylig grunnlagt hus i kongregasjonen i gaten Hetmańska i distriktet Grochów i Warszawa. Den 7. juli 1929 dro hun til Kiekrz nær Poznań for å erstatte den syke sr. Modesta Rzeczkowska på kjøkkenet. I oktober 1929 var hun tilbake i generalhuset i gaten Żytnia i Warszawa, men ikke for særlig lenge, for i mai eller juni 1930 ble hun overført til klosteret i Płock, hvor hun skulle bli i nesten to år.

Generalmor Michaela Moraczewska forklarte sr. Faustinas hyppige forflytninger til nye steder med at det var slik det viste seg å bli. Det endte med at hun arbeidet i nesten alle av kongregasjonens hus. Hennes fremste oppgave i Płock frem til sin tredje prøvetid, var å betjene kundene i husets bakeriutsalg. I dette året viste de første tegn til hennes sykdom seg, senere diagnostisert som tuberkulose, og hun ble sendt for å hvile i flere måneder på en gård som hennes orden eide i Biała, ti kilometer fra Płock, og som var en jordbruksfilial av huset der. Etter å ha kommet seg, vendte hun tilbake til klosteret i Płock. Tro mot ordensregelens ora et labora (bønn og arbeid) arbeidet hun som kokk, gartner og portner i ulike kommuniteter. Hun ble flere ganger hjemsøkt av sykdom og førte et enkelt og lite oppsiktsvekkende ordensliv.

nullMen i virkeligheten var hun en helt spesielt begavet ordenskvinne og hadde store mystiske nådegaver, med visjoner, sårmerker, profetiske gaver og åpenbaringer. Søndag den 22. februar 1931, mens hun var stasjonert i klosteret i Płock, hadde hun en visjon på sin celle hvor Jesus Kristus viste seg for henne og ba om at det måtte innføres en spesiell feiring av Den guddommelige barmhjertighet på søndag etter påske, og at hun skulle spre dette budskapet i hele verden. Faustina så et bilde av Kristus kledd i hvitt og med røde og lyse stråler som stråler ut fra hjerteregionen (de symboliserer blodet og vannet som fløt fra hans side); den ene hånden er hevet til velsignelse og med den andre berører han sitt hjerte. Jesus ga henne klar beskjed: «Mal et bilde som viser det du ser, med signaturen: ʽJesus, jeg stoler på Deg’ (på polsk: ʽJezu, ufam Tobie’). Jeg ønsker at dette bildet skal bli høyaktet, først i ditt kapell, og deretter over hele verden. Jeg lover at de sjelene som vil høyakte dette bildet, ikke skal gå fortapt».

Under sitt neste skriftemål fortalte hun sin skriftefar om denne hendelsen. Denne presten ba henne om å male et bilde av Jesus i sin sjel. Men da hun forlot skriftestolen, forklarte Jesus: «Mitt bilde er allerede i din sjel. Jeg ønsker at det skal bli en fest for Barmhjertigheten. Jeg ønsker at dette bildet, som du skal male med en pensel, skal bli høytidelig velsignet på søndagen etter påske, og den søndagen skal bli Barmhjertighetens fest». Da Jesus hadde stadfestet at han mente et materielt bilde, informerte hun den lokale superioren, sr. Róża Kłobukowska, om situasjonen, og hun krevde et tegn som stadfestet sannheten i visjonene. Jesus sa til sr. Faustina at tegnet ville komme med de nådebevis som ble delt ut gjennom bildet. Sr. Faustina kunne ikke male, så hun spurte en annen nonne i klosteret i Płock. sr. Bożenna Pniewska, om hjelp. Men hun kunne heller ikke male, så sr. Faustina fikk ingen assistanse. Det skulle gå tre år før hun fikk utført Jesu ordre.

Ryktene begynte å gå i klosteret i Płock om at sr. Faustina hadde hatt en visjon. De andre nonnene i kommuniteten ble skeptiske til henne. Noen advarte henne om hallusinasjoner, mens andre erklærte at hun var hysterisk og fantaserte, men andre igjen anerkjente at hun måtte være nær Jesus siden hun bar all denne lidelsen med slik ro. Andre prøvde å spørre henne ut, og de ble irriterte over hennes taushet, spesielt de mest nysgjerrige. Men hun bestemte seg for å bære alt i taushet og ikke gi noen forklaringer.

Mangelen på en permanent åndelig veileder og hennes manglende evne til å utføre den oppgaven hun var pålagt, fikk sr. Faustina til å ønske å trekke seg ut av disse overnaturlige inspirasjonene, men Jesus fortsatte tålmodig å forklare for henne storheten i det arbeidet han hadde valgt for henne. Han sa at hvis hun ga opp hele prosjektet med bildet og hele arbeidet, ville hun måtte svare for en mengde sjeler på Dommedag. Disse ordene fylte hennes sjel med stor ærefrykt. Hun forsto at hun var ansvarlig ikke bare for sin egen frelse, men også andre menneskers, så hun bestemte seg for å gjøre alt hun kunne for å oppfylle hans vilje, eller få ham til å overføre disse nådegavene til noen andre, siden hun bare kastet dem bort.

I november 1932 dro sr. Faustina tilbake fra Płock til Warszawa for sin tredje prøvetid. Denne intense perioden på seks måneder tilbyr søstrene i junioratet tid til å kultivere og leve i et miljø av stillhet, bønn, refleksjon og studier som en forberedelse for deres totale konsekrasjon til Gud gjennom de evige løftene. Hennes overordnede sendte henne på en åtte dagers retrett i nærliggende Walendów, som nettopp hadde begynt under ledelse av p. Edmund Elter SJ, som var professor i etikk, homiletikk og retorikk ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Rome. Hun skriftet for ham og fikk sin første stadfestelsen av sine visjoners overnaturlige opprinnelse. Han forsikret henne om at hun var på rett vei og at hennes forhold til Jesus verken var hysteri, vrangforestillinger eller dagdrømmer. Han rådet henne til å være tro mot disse nådegavene og ikke holde seg borte fra dem, men å bønnfalle Gud om en åndelig veileder som ville hjelpe henne med å forstå og utføre Jesu ønsker. Etter retretten vendte hun tilbake til Warszawa full av takknemlighet og åndelig glede for å forberede seg i den tredje prøvetiden sammen med to andre søstre for å avlegge sine evige løfter.

Den 1. desember 1932 begynte sr. Faustina sin tredje prøvetid under ledelse av Małgorzata Gimbutt. I mars 1933 besøkte hennes yngre søster Wanda henne i klosteret i gaten Żytnia i Warszawa. Den 18. april 1933 kom sr. Faustina til Kraków. Den 21. april 1933 påbegynte hun en åtte dagers retrett i klosteret i Kraków under ledelse av p. Antoni Bronisław Wojnar SJ. Hun skriftet for p. Józef Andrasz SJ. Den 1. mai 1933 avla sr. Faustina sine evige løfter i Łagiewniki i Kraków. Biskop Stanisław Rospond (1877-1958), hjelpebiskop i Kraków (1927-58), ledet seremonien, som han hadde gjort ved hennes første løfter. Han ga henne en ring med navnet Jesus inngravert som tegn på evig ekteskap. Fra det øyeblikket var hennes union med Gud tettere enn noensinne.

Etter sine evige løfter ble sr. Faustina værende i Kraków i nesten en måned, før hun ble bestemt for klosteret i Wilno. Den 23. mai 1933 reiste hun fra Kraków, og på veien stanset hun i Częstochowa betro til Maria hennes liv og misjon, som hun mottok fra Gud. Den 25. mai kom hun til huset Antokol i Wilno, hvor hun begynte å arbeide i hagen, et arbeid som inkluderte dyrking av grønnsaker. Hun hadde ingen erfaring med dette arbeidet, men hun stolte på at Jesus ville hjelpe henne og sette henne i kontakt med noen som kunne lære henne det. Hun skulle bli værende i Wilno i rundt tre år. Klosteret der hadde bare atten søstre på denne tiden og besto av noen få spredte små hus og ikke en stor bygning.

Kort tid etter sr. Faustinas ankomst til Wilno, skulle hun i juni 1933 avlegge skriftemål. Til sin store glede så hun den presten hun hadde kjent før hun kom til Wilno, for hun hadde sett ham i en visjon. I samme øyeblikk hørte hun disse ordene i sin sjel: «Dette er Min trofaste tjener, og han vil hjelpe deg med å oppfylle Min vilje her på jorden». Det var den salige p. Mikael Sopoćko (pl: Michał) (1888-1975), som nylig var utnevnt til åndelig veileder og skriftefar for søstrene i Wilno. Sopoćko var også professor i pastoralteologi ved teologisk fakultet på Universitetet Stefan Batory (nå Universitetet i Vilnius). Han var åndelig veileder og kapellan i det erkebiskoppelige seminar i Wilno og skriftefar for mange kongregasjoner.

Da Faustina gikk til p. Sopoćko for sitt første skriftemål, fortalte hun ham om sine samtaler med Jesus, som hadde en plan for henne. P. Sopoćko var en erfaren skriftefar, så først prøvde han å bli kjent med sitt nye skriftebarn og ikke bli villedet av noen vrangforestillinger, hallusinasjoner eller fantasier som stammet fra den menneskelige natur. Han konsulterte Mor Superior Irena Krzyżanowska og ba om informasjon om sr. Faustinas religiøse liv og ba om at det måtte gjøres en undersøkelse av hennes fysiske og mentale helse. Helena Maciejewska, en lege og psykiater som var tilknyttet klosteret, foretok en fullstendig psykiatrisk evaluering av sr. Faustina. Faustina besto de nødvendige testene og ble erklært av sunn forstand. Også de andre undersøkelsene var til sr. Faustinas fordel. Men p. Sopoćko drøyde likevel en tid. Han kunne ikke helt tro på det alt sammen og bestemme seg. Han ba, og mens han holdt detaljene i visjonene og hennes identitet fullstendig konfidensielt, søkte han råd hos kunnskapsrike prester. Til slutt, som han senere avslørte, mer av nysgjerrighet enn av overbevisning om autentisiteten av sr. Faustinas visjoner, bestemte han seg for å få bildet malt.

Deretter hadde p. Sopoćko tillit til Faustina og støttet hennes arbeid for andakt for Den guddommelige barmhjertighet, og han skulle bli en stor hjelp for henne i hennes profetiske misjon. P. Sopoćko rådet også Faustina til å begynne å skrive en dagbok og å skrive ned samtalene og budskapene fra Jesus som hun rapporterte om. Faustina var overbevist om sin egen uverdighet og vettskremt ved tanken på å forsøke å skrive noe som helst, men likevel begynte hun å føre dagbok i 1934 i lydighet til det uttrykkelige ønsket til hennes åndelige veileder p. Sopoćko og deretter etter Kristi eget ønske. I fire år skrev hun ned guddommelige åpenbaringer og mystiske erfaringer sammen med sine innerste tanker, innsikt og bønner. Resultatet er boken «Guddommelig barmhjertighet i min sjel» på rundt 600 trykte sider, som i et enkelt språk gjentar og klargjør evangelienes historie om Guds kjærlighet til sitt folk og legger fremfor alt vekt på nødvendigheten av å stole på Hans kjærlighetsgjerninger i alle aspekter av våre liv. Den gir også et usedvanlig eksempel på hvordan man kan svare på Guds barmhjertighet og manifestere den for andre.

I januar 1934 introduserte p. Sopoćko henne for den akademiske maleren Eugen Kazimierowski, som også var professor ved universitetet og bodde i samme hus som ham selv. Faustina og p. Sopoćko besøkte den 2. januar 1934 hans atelier for første gang. Han gikk med på å male bildet, og p. Sopoćko kontaktet sr. Faustinas superior, Mor Irena Krzyżanowska, som ga sin tillatelse til at sr. Faustina besøkte maleren to ganger i uken for å instruere ham om detaljene i maleriet. Mor Superior Irena Krzyżanowska skrev senere at for ikke å tiltrekke seg de andre søstrenes oppmerksomhet mot sr. Faustinas indre erfaringer, gikk hun hver lørdag morgen sammen med henne til messe i Ostra Brama, og etterpå besøkte de kunstneren, som fikk detaljerte instruksjoner av sr. Faustina og han gjorde sitt beste for å følge alle hennes krav. Bildet ble malt i Wilno fra mars til juni 1934 etter sr. Faustinas veiledning. Da sr. Faustina så det ferdige bildet for første gang, gråt hun og sa at Jesus på dette bildet ikke var så vakker som hun hadde sett Ham selv. Dette var det eneste Guddommelig barmhjertighet-bildet som Faustina så. Da hun vendte tilbake til klosterets kapell, klaget hun til Jesus: «Hvem skal male Deg som vakker som Du er?» Som svar hørte hun: «Ikke i fargenes skjønnhet, heller ikke i penselen ligger storheten i dette bildet, men i Min nåde».

Da bildet var ferdig, hengte p. Sopoćko det opp i en mørk korridor i klosteret for observantsøstre ved siden av kirken St Mikael, hvor han var rektor. Det var et bilde med et nytt innhold, så derfor kunne han ikke henge det opp i en kirke uten tillatelse fra erkebiskopen, som han var for brydd til å spørre eller langt mindre forklare bildets opprinnelse. Men sr. Faustina, skyndet på av Jesus, krevde at det ble hengt opp i en kirke. Faustina skrev i sin dagbok at på Langfredag den 19. april 1935 fortalte Jesus henne at han ville at bildet av Den guddommelige barmhjertighet skulle æres offentlig. Han insisterte på at det skulle stilles ut i tre dager i kapellet over byporten Ostra Brama («Morgengryets port»), hvor en triduum av seremonier skulle holdes før den første søndag etter påske for å markere avslutningen av Jubileet for verdens frelse [dette ekstraordinære jubileumsåret varte egentlig fra 2. april 1933 til slutten av april 1934].

Snart etter hørte p. Sopoćko at denne triduum virkelig skulle feires, og kannik Stanisław Zawadzki, sogneprest av Ostra Brama, inviterte ham til å holde en preken. Dette gikk han med på, men bare på den betingelse at maleriet skulle settes opp for å dekorere vinduet i arkaden. Det så imponerende ut der og tiltrakk seg folks oppmerksomhet mer enn det berømte bildet av Vår Frue over porten. Fredag den 26. april 1935 holdt p. Sopoćko den første prekenen noensinne om Den guddommelige kjærlighet, og med sr. Faustina til stede. Den første messen hvor bildet ble vist frem, var to dager senere, den 28. april 1935, første søndag etter påske, og igjen var sr. Faustina til stede. P. Sopoćko fikk tillatelse fra erkebiskop Jałbrzykowski til å plassere bildet av Den guddommelige barmhjertighet i kapellet for Vår Frue av Morgengryets port i Wilno, hvor han selv feiret messen på første søndag etter påske, som senere ble etablert som «Den guddommelige barmhjertighets søndag», også kalt Miskunnssøndag. Dette første bildet av Den barmhjertige Jesus, som kalles «Bildet av den barmhjertige Gud», har siden 1953 med tillatelse fra den polske bispekonferansen blitt berømt over hele verden etter hvert som Faustinas berømmelse spredte seg, først i Polen og deretter i USA og så til resten av verden.

Sr. Faustinas største glede disse dagene var det faktum at Jesu anmodning hadde blitt utført. Bildet var utstilt på det viktigste stedet i hele Wilno og på den dagen som Jesus hadde pekt ut som festen for barmhjertigheten. Under p. Sopoćkos preken om Den guddommelige barmhjertighet hadde sr. Faustina sett Jesus på maleriet anta en levende form, og hans stråler trengte inn i hjertene til folk som var samlet for seremonien og gjorde dem lykkelige. Sr. Faustina hadde blitt bedt av Jesus om å bli apostel og ambassadør for Guds barmhjertighet, en modell for hvordan man skulle være barmhjertige mot andre, og et instrument for på nytt å understreke Guds plan om barmhjertighet for verden. Dette var ikke noen glamorøs oppgave. Hele hennes liv, i imitasjon av Kristi liv, skulle bli et offer – et liv levd for andre. På Kristi anmodning ofret hun villig sine personlige lidelser i forening med Ham for å gjøre bot for andres synder. I sitt dagligliv skulle hun bli en utøver av barmhjertighet og bringe glede og fred til andre. Ved å skrive om Guds barmhjertighet skulle hun oppmuntre andre til å stole på Ham og slik forberede verden på Hans gjenkomst.

Faustinas åndelige liv var basert på dyp ydmykhet, rene tanker og kjærlig lydighet til Guds vilje i en etterligning av Jomfru Marias dyder. Hennes spesielle hengivenhet til Den uplettede Maria og til eukaristiens og forsoningens sakrament ga henne styrke til å bære alle sine lidelser som et offer til Gud på vegne av Kirken og dem som var i spesiell nød, særlig store syndere og de døende. Hun skrev og led i hemmelighet, og det var bare hennes åndelige veileder og noen av hennes overordnede som var klar over at det skjedde noe spesielt i hennes liv.

Den 26. juli 1934 hadde sr. Faustina fått en forkjølelse, og den 12. august opplevde hun et kraftig besvimelsesanfall. P. Mikael Sopoćko ble tilkalt og ga henne sykesalvingens sakrament. Men den 13. august forbedret hennes helse seg. Den 15. februar 1935 reiste hun til hjemlandsbyen Głogowiec for å besøke sin mor, som var alvorlig syk.

Den 13. september 1935, mens hun fortsatt var i Wilno, skrev sr. Faustina i sin dagbok om en visjon om Den guddommelige barmhjertighets rosenkrans, som er rundt en tredjedel av lengden på en vanlig rosenkrans. Sr. Faustina skrev at formålet for denne rosenkransens bønner om barmhjertighet er trefoldige: Å oppnå barmhjertighet, å stole på Kristi barmhjertighet og å vise barmhjertighet til andre. Jesus ba om resitering av Den guddommelige barmhjertighets rosenkrans, inkludert bønner for dem som er skyldige i alvorlige synder, og andre bønner som er spesifikke for denne festen. Klokken 15 er de som praktiserer denne andakten, bedt om å be for syndere og å meditere over Jesu død, som skjedde i den timen på dagen.

I mai 1935 fikk sr. Faustina sin første åpenbaring vedrørende ideen om en ny kongregasjon. Den 19. oktober 1935 reiste hun for en åtte dagers retrett i Kraków. Den 4. november dro hun etter retretten i Kraków til Wilno, og på veien stanset hun i Częstochowa. Senere i november 1935 skrev sr. Faustina reglene for en ny kontemplativ religiøs kongregasjon viet til Den guddommelige barmhjertighet. I desember besøkte hun et hus i Wilno som hun sa at hun hadde sett i en visjon som det første klosteret for kongregasjonen. Den 8. januar 1936 besøkte hun erkebiskop Romuald Jałbrzykowski av Wilno (1926-55) og forkynte for ham Jesu krav når det gjaldt grunnleggelsen av en ny kongregasjon. Men han minnet henne om at hun hadde avlagt evige løfter som bandt henne for evig til sin gamle orden.

Den 21. mars 1936 reiste sr. Faustina fra Vilnius til Warszawa. Straks fortalte sr. Faustina sine superiorer der at hun tenkte på å forlate ordenen for å starte en ny som var spesifikt viet til Den guddommelige barmhjertighet, men den 25. mars ble hun forflyttet til Walendów sørvest for Warszawa. Hun rapporterte at Jesus hadde sagt til henne: «Min datter, gjør alt som står i din makt for å spre andakten for Min guddommelige barmhjertighet, så vil jeg oppveie for det du mangler».

Etter noen uker i Walendów dro hun til kongregasjonens hus i Derdy, som var bare en kilometer unna, hvor hun lagde mat for den lille gruppen med søstre og over tretti andre i deres varetekt. Den 11. mai 1936 dro hun til Kraków og det som skulle bli et permanent opphold, fulgt av sr. Edmunda Sekul. Dagen etter kom de til Kraków. I 1936 skrev p. Sopoćko den første brosjyren om andakten for Den guddommelige barmhjertighet, og erkebiskop Jałbrzykowski ga brosjyren sitt imprimatur. Brosjyren hadde bildet av Den guddommelige barmhjertighet på omslaget. P. Sopoćko sendte kopier av brosjyren til Faustina i Warszawa. Den 14. september 1936 samtalte sr. Faustina med erkebiskop R. Jałbrzykowski i klosteret i Łagiewniki i Kraków.

Senere ble Faustina syk, og det var mistanke om tuberkulose. Hun ble den 19. september 1936 sendt for undersøkelse på sanatoriet i Prądnik i Kraków. Den 20. oktober begynte hun på en åtte dagers retrett i Kraków, og den 9. desember dro hun til sykehuset i Prądnik. Fra 24. til 27. desember var hun tilbake i klosteret for juleferie, før hun vendte tilbake til sykehuset for videre behandling. Den 27. mars 1937 kom tilbake fra sykehuset til klosteret i Łagiewniki. Den 13. april ble hennes helse verre, men dagen etter ble hun mirakuløst helbredet. Jesus sa: «Gå og fortell superioren at du er frisk». Den 20. mai fikk hun tilbake den helsetilstanden hun hadde før sin mirakuløse helbredelse, fordi hun ønsket å tjene Jesus i den tilstanden som Han foretrakk mer. Hun fortsatte å tilbringe mye tid i bønn, resitere rosenkransen og be for synderes omvendelse. De siste to årene av hennes liv ble tilbrakt med bønn og skriving av dagboken.

nullDen 23. mars 1937 skrev sr. Faustina i sin dagbok at hun hadde hatt en visjon av at festen for Den guddommelige barmhjertighet ville bli feiret i hennes lokale kapell med store menneskemasser til stede, og også at den samme feiringen ville bli holdt i Roma med paven til stede. I juli 1937 ble de første bønnekortene med bildet av Den guddommelige barmhjertighet trykt. I august ba p. Sopoćko Faustina om å skrive instruksjoner for Novenen for Den guddommelige barmhjertighet som hun hadde rapportert som et budskap fra Jesus på Langfredag 1937.

Den 4. mai 1937 fikk sr. Faustina tillatelse fra Generalmor Michaela Moraczewska til å forlate kongregasjonen, men på grunn av et stort åndelig mørke benyttet hun seg ikke av tillatelsen, for hun forsto at det ikke var Guds vilje. Den 29. juli 1937 dro sr. Faustina til Rabka for behandling. Den 10, august kom hun tilbake til Kraków. Den 25. august 1937 tilbrakte p. Mikael Sopoćko noen dager i Kraków og møtte sr. Faustina i klosteret i Łagiewniki. Den 6. september 1937 ble hun flyttet til porten i stedet for hagen på grunn av hennes helsetilstand.

I hele 1937 ble det gjort fremgang i å fremme Den guddommelige barmhjertighet, og i november 1937 ble det produsert en pamflett med tittelen «Kristus, barmhjertighetens Konge». Pamfletten inkluderte rosenkransen, novenen og litaniet for Den guddommelige barmhjertighet, og bildet var på forsiden, med signaturen «Jesus, jeg stoler på deg». Den 10. november 1937 viste Mor Irene, Faustinas superior, henne pamflettene mens Faustina hvilte i sengen.

Etter hvert som hennes helse ble stadig dårligere i slutten av 1937, intensiverte sr. Faustinas rapporterte visjoner, og hun ble sagt å se frem til en slutt på sitt liv. I april 1938 hadde hennes sykdom forverret seg, og hun ble den 21. april 1938 sendt for andre gang til sanatoriet i Prądnik for å hvile. Det skulle bli hennes siste opphold der. I juli besøkte Generalmor Michaela Moraczewska henne på sanatoriet. Den 24. august 1938 våket Mor Superior Irena Krzyżanowska ved sr. Faustinas seng. Den 25. august mottok sr. Faustina sykesalvingens sakrament av p. Teodor Czaputa, kapellan for kongregasjonens hus i Łagiewniki i Kraków, på sanatoriet i Prądnik. Den 28. august 1938 kom p. Mikael Sopoćko til Kraków og besøkte sr. Faustina noen ganger på sanatoriet i september. Han fant henne svært syk, men i ekstase mens hun ba.

Den 17. september 1938 ble sr. Faustina tatt med tilbake fra sykehuset til sykestuen i klosteret i Łagiewniki i Kraków for å vente på døden der. Den 22. september ba sr. Faustina, ifølge kongregasjonens tradisjon, søstrene om tilgivelse for sine utilsiktede feil og mangler. Den 26. september hadde hun sitt siste møte med p. Mikael Sopoćko da han besøkte henne i klosteret. Den 5. oktober 1938 klokken 16 skriftet hun for siste gang for p. Józef Andrasz. Kapellan p. Teodor Czaputa og søstrene ba ved sengen til den døende sr. Faustina. Klokken 22.45 døde hun av sin tuberkulose i nærvær av sr. Amelia Socha og sr. Eufemia Traczyńska, bare 33 år gammel og etter ti år som nonne, noen måneder etter at hun fikk en siste åpenbaring angående observansen av festen for Den guddommelige barmhjertighet.

Den 7. oktober 1938 fant sr. Faustinas begravelse sted, det var den første fredagen i måneden og også festen for Vår Frue av rosenkransen. P. Władysław Wojtoń SJ feiret den hellige messe ved hovedalteret og p. Tadeusz Chabrowski SJ ved alteret for Jesu hellige hjerte. Ingen medlemmer av hennes familie var til stede i begravelsen fordi sr. Faustina ikke ønsket å påføre dem reisekostnader. Hun ble gravlagt på klosterets kirkegård i kongregasjonens hage.

Skrin med relikviene av den hellige Faustina Kowalska i Krakow-ŁagiewnikiEtter hennes død ble til og med hennes nærmeste blant søstrene forbløffet etter hvert som de oppdaget hvilke store lidelser og dype mystiske erfaringer som hadde blitt deres medsøster til del, hun som alltid hadde vært så munter og ydmyk. Hun hadde tatt dypt inn i sitt hjerte Guds evangeliums bud om «å være barmhjertig likesom deres himmelske far er barmhjertig» i tillegg til sin skriftefars direktiv om at hun skulle handle på en måte som gjorde at alle som kom i kontakt med henne, skulle gå glade bort.

I USA er det særlig kongregasjonen Marianerne eller «Marians of the Immaculate Conception» (Congregatio Clericorum Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae – MIC) som har spredt denne andakten. Kongregasjonen ble grunnlagt i Polen i 1673 og kom til USA i 1913. I 1939 slapp en prest fra kongregasjonen ut av det naziokkuperte Polen med et bilde av Kristus slik han åpenbarte seg for Faustina, og med informasjon om åpenbaringene hun hadde hatt. Etter en dramatisk flukt kom han til USA. Innen få år hadde nyheten om hennes budskap spredt seg i hele landet.

Før sin død hadde sr. Faustina forutsagt at «det vil bli en krig, en fryktelig, fryktelig krig» og ba nonnene om å be for Polen. I 1939, et år etter Faustinas død, da erkebiskop Jałbrzykowski hadde slått fast at hennes forutsigelse av krigen hadde blitt til virkelighet da Tyskerne angrep Polen den 1. september 1939, tillot han offentlig adgang til bildet av Den guddommelige barmhjertighet, noe som resulterte i store menneskemengder som førte til spredningen av andakten. I 1942 ble erkebiskop Jałbrzykowski arrestert av nazistene, og p. Sopoćko og andre professorer gikk i dekning nær Wilno i rundt to år.

I denne perioden brukte p. Sopoćko tiden til å forberede for etableringen av en ny religiøs kongregasjon basert på budskapene om Den guddommelige barmhjertighet som sr. Faustina hadde rapportert. Han grunnla denne kongregasjonen som en forening i 1942 og som en kongregasjon av bispedømmelig rett den 2. august 1955, opprinnelig under navnet «Søstre av Jesus Kristus, den barmhjertige Frelser», men nå «Søstre av den barmhjertige Jesus» (Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego – ZSJM). Etter krigen skrev p. Sopoćko konstitusjonen for kongregasjonen. Den mottok pavelig godkjennelse den 13. mai 2008. I 1951, tretten år etter Faustinas død, var det 150 sentre for Den guddommelige barmhjertighet i Polen.

Den 24. juni 1956 velsignet den ærverdige pave Pius XII (1939-58) et bilde av Den guddommelige barmhjertighet i Roma, det eneste som ble velsignet av en pave før Andre Vatikankonsil (1962-65). I 1955, under pave Pius XII, grunnla biskopen av Gorzów en religiøs orden med navnet «Kongregasjonen av Den helligste Herre Jesus Kristus, barmhjertig Frelser», for å spre andakten for Den guddommelige barmhjertighet. Under både pavene Pius XI (1922-39) og Pius XII ble skrifter om andakten til Den guddommelige barmhjertighet gitt imprimatur av mange biskoper, noe som gjorde den til en godkjent andakt. Kardinalene Adam Stefan Sapieha av Kraków (1946-51) og August Hlond av Gniezno-Warszawa (1926-48) var blant dem som ga sin godkjennelse. I pave Pius XIIs pontifikat sendte Vatikanradioen flere programmer om Den guddommelige barmhjertighet.

Etter et mislykket forsøk på å overtale pave Pius XII til å undertegne en fordømmelse, inkluderte kardinal Alfredo Ottaviani i Det hellige officium (Inkvisisjonen) Faustinas arbeider på en liste som han ga til den nyvalgte hellige pave Johannes XXIII (1958-63) i 1959. Den 6. mars 1959 utstedte Det hellige officium Office en kunngjøring, signert av Msgr Hugh O’Flaherty som notar, som forbød sirkulasjon av «bilder og skrifter som fremmer andakt til Den guddommelige barmhjertighet i de former som ble foreslått av søster Faustina». Den negative dommen til Det hellige officium var basert på en dårlig oversettelse av dagboken «Guddommelig barmhjertighet i min sjel» til italiensk, men også på teologiske vanskeligheter, som påstanden om at Jesus hadde lovt komplett tilgivelse av synder for visse andaktsøvelser, noe bare sakramentene kan tilby, og det som kan ha vært ment å være et overdrevent fokus på Faustina selv.

Dette forbudet sto ved lag i nesten tyve år. Da Karol Wojtyła, den senere hellige pave Johannes Paul II (1978-2005), ble erkebiskop av Kraków i 1964, fikk han mengdevis av anmodninger om å revurdere boken. Han ga ordre om at det skulle gjøres en bedre oversettelse, og bare måneder før han ble pave hadde han etter flere års arbeid lyktes i å få hevet fordømmelsen av Faustinas skrifter.

For den 15. april 1978 utstedte Troslærekongregasjonen en ny kunngjøring, signert av prefekten og sekretæren (nummer en og to) i kongregasjonen, som opphevet den forrige og annullerte forbudet mot å sirkulere Faustinas verker. Kunngjøringen erklærte: «Denne hellige kongregasjon, med tanke på de mange originale dokumentene som var ukjent i 1959, og med hensyn til de grundig endrede omstendighetene, og tatt med i betraktningen synet til mange polske ordinarii, erklærer for ikke lenger bindende de forbudene som den nevnte kunngjøringen inneholdt». Prefekten for Troslærekongregasjonen erklærte at: «med den nye kunngjøringen (...) eksisterer det ikke lenger, fra denne hellige kongregasjonens side, noe impediment for spredningen av andakten for Den guddommelige barmhjertighet». Det var altså under den salige pave Paul VI (1963-78) og ikke under pave Johannes Paul II at renvaskingen skjedde.

Imens hadde erkebiskop Wojtyła, med tillatelse fra prefekten for Det hellige officium (som senere ble til Troslærekongregasjonen), i 1965 begynt informativprosessen om Faustinas liv og dyder. Det var altså kardinal Alfredo Ottaviani som ga grønt lys for prosessen slik at vitnesbyrd kunne samles mens vitnene ennå var i live. Dette gjorde han til tross for sin egen kongregasjons tvil. Denne informativprosessen på bispedømmenivå ble åpnet den 21. oktober 1965 og avsluttet den 20. september 1967. Vitner var blitt intervjuet, og i 1967 ble en rekke dokumenter om Faustina oversendt til Vatikanet med anmodning av igangsetting av den offisielle prosessen for hennes saligkåring. I 1968 ble hennes saligkåringsprosess innledet i Roma.

Dekretet om informativprosessens gyldighet ble utstedt den 22. desember 1990, og sakens Positio ble oversendt til Helligkåringskongregasjonen i Roma i 1991. Den 7. mars 1992 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent av pave Johannes Paul II og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 21. desember 1992 undertegnet paven dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente en helbredelse som et mirakel på sr. Faustinas forbønn.

Det gjaldt Maureen Digan fra Lee i Massachusetts i USA, som i mars 1981 ble helbredet for Milroy’s Disease, en arvelig form for lymfeødem, mens hun ba ved Faustinas grav. Hun hadde lidd av denne sykdommen i flere tiår og hadde gjennomgått ti operasjoner, inkludert amputasjon av et ben. Digan rapporterte at mens hun ba ved sr. Faustinas grav, hørte hun en stemme som sa: «Be om min hjelp og jeg vil hjelpe deg», og hennes konstante smerter ga seg. Etter to dager meldte hun at hennes sko var blitt for stor etter at benet hadde fått normal størrelse. Da hun vendte tilbake til USA, erklærte fem leger fra Boston-området at hun var helbredet (uten noen medisinsk forklaring). Etter tilleggsforklaringer fra over tyve vitner om hennes dårlige tilstand, erklærte altså helbredelsen som mirakuløs.

Deretter ble hun saligkåret av pave Johannes Paul II på Petersplassen i Roma den 18. april 1993, Den guddommelige barmhjertighets søndag. Samme pave foretok en valfart til Faustinas grav den 7. juni 1997 og kalte henne «den største apostel for barmhjertigheten i vår tid», og han sa ved hennes grav at «budskapet om Den guddommelige barmhjertighet har alltid vært nært og kjært for meg, og på en måte formet bildet av dette pontifikatet».

I sine åpenbaringer for Faustina ba Jesus om at festen for Den guddommelige barmhjertighet skulle etableres på søndag etter påske, Barmhjertighetssøndagen, og da vil hans nåde bli tilgjengelig på en ekstraordinær måte for alle som ber om den. Festen ble etter hvert feiret i tusenvis av menigheter i USA, og den ble også innført som liturgisk fest i den katolske kirke i Polen. I 1999 innførte pave Johannes Paul II Barmhjertighetssøndagen også i Italia.

Den 20. desember 1999 anerkjente Vatikanet den mirakuløse helbredelsen i 1995 av den amerikanske presten Ron Pytel fra Baltimore i Maryland i USA. P. Pytel hadde en medfødt hjertesykdom, og en massiv kalkkonsentrasjon i hans hjerteklaff førte i 1995 til en permanent skade i venstre hjertekammer – en tilstand som sjelden leges, og da først etter lang tid. Hans lege, en verdenskjent kardiolog, sa at han ikke ventet at p. Pytels hjerte noen gang skulle bli normalt, og at den da 48-årige presten sannsynligvis aldri kunne gjenoppta sin prestetjeneste på heltid.

nullDen 5. oktober 1995, på årsdagen for Faustinas død, samlet medlemmer av p. Pytels menighet og noen venner seg for en dag i bønn for å søke hans helbredelse gjennom sr. Faustinas forbønn. Idet han æret en relikvie av den salige, falt han sammen på gulvet, ute av stand til å røre seg i femten minutter, selv om han forble ved bevissthet. Ved hans neste legesjekk en måned senere oppdaget legen en plutselig forandring i hjertets tilstand – det var nå helt normalt. I den medisinske prosessen erklærte legene den 16. november 1999 at det ikke fantes noen vitenskapelig forklaring på helbredelsen, og teologkommisjonen slo fast den 9, desember 1999 at dette var et mirakel på Faustinas forbønn. Etter at kardinalene og biskopene som var medlemmer av kongregasjonen hadde sagt seg enige i disse konklusjonene den 14. desember 1999, undertegnet paven den 20. desember 1999 dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente denne helbredelsen som et mirakel på den salige Faustinas forbønn.

Faustina ble helligkåret den 30. april 2000 av pave Johannes Paul II på Petersplassen i Roma. Via satellitt var det mulig å overføre begivenheten til helligdommen i Kraków. I likhet med saligkåringen skjedde også helligkåringen på søndag etter påske – Søndagen for Den guddommelige barmhjertighet. Samtidig foreskrev paven feiringen av denne dagen til hele Verdenskirken. Pave Johannes Paul II drev ingen annen andakt frem lenger og raskere enn den for Den guddommelige barmhjertighet. Hans andre encyclica fra 1980, Dives in Misericordia, var inspirert av Faustina. Han godkjente i 1994 en spesiell messe til Den guddommelige barmhjertighet for søndag etter påske, og han feiret den selv på Petersplassen foran en menneskemengde på 200 000 i april 2001. Han utpekte i 1994 kirken Santo Spirito in Sassia i Roma som et hovedkvarter for Den guddommelige barmhjertighet-bevegelsen.

nullVed sr. Faustinas død bodde hun i ordenens kloster i Łagiewniki i utkanten av Kraków, og hun ble gravlagt på kirkegården i klosterets hage. Dette klosteret var blitt bygd fra 1889 til 1891 i nygotisk stil. Mens informativprosessen på bispedømmenivå for hennes saligkåring pågikk (1965-67), ble hennes levninger den 25. november 1966 flyttet fra graven på kirkegården og inn i klosterkirken, hvor de ble bisatt under gulvet. I 1968 ga kardinalerkebiskop Karol Wojtyla av Kraków denne kirken tittelen «helligdom» på grunn av at den inneholdt levningene av sr. Faustina.

Ved siden av det gamle klosteret ble det fra 1999 til 2002 bygd en stor basilika, helligdommen for Den guddommelige barmhjertighet. Basilikaen er ellipseformet og i to plan, og den er tegnet for å minne om en båt. Den har et 77 meter høyt observasjonstårn som minner om en mast. Denne basilikaen kan romme rundt 5 000 mennesker, og hovedkapellet har rundt 1800 seter. Over alteret henger bildet av Den guddommelige barmhjertighet, og alteret inneholder Faustinas relikvier. Bildet ble malt i 1944 av den polske maleren Adolf Hyła (1897-1965) og erstattet det første bildet Hyla malte i 1943 som en votivgave for å ha overlevd under Andre verdenskrig. I basilikaens underetasje er det et sentralt kapell vigslet til den hellige Faustina. Helligdommen ble vigslet den 17. august 2002 av pave Johannes Paul II under hans besøk i Polen. I 2011 mottok basilikaen rundt to millioner pilegrimer fra hele verden.

Hennes minnedag i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er dødsdagen 5.oktober:

Cracóviæ in Polónia, sanctæ Maríæ Faustínæ (Hélenæ) Kowalska, vírginis e Soróribus Beátæ Maríæ Vírginis a Misericórdia, de mystério divinæ misericórdiæ patefaciéndo valde sollícitæ.

I Kraków i Polen, den hellige Maria Faustina (Helena) Kowalska, jomfru i kongregasjonen Søstre av Den salige Jomfru Maria av Barmhjertigheten, som gjorde mye for å demonstrere Den guddommelige barmhjertighets mysterium.

Den 18. mai 2020, på hundreårsdagen for pave Johannes Paul IIs fødsel, utstedte Liturgikongregasjonen (Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen) et dekret som slo fast at minnedagen for Faustina Kowalska er innskrevet i Kirkens generalkalender den 5. oktober med rang av valgfri minnedag.

Faustina har fått mange titler, som «den guddommelige barmhjertighets apostel», «profet for vår tid», «stor mystiker», «Det åndelige livs lærer». Hun er en av Kirkens mest populære og kjente helgener og en av de største mystikere i Kirkens historie. I oktober 2011 sendte noen kardinaler og biskoper en anmodning til pave Benedikt XVI (2005-13) om at Faustina skulle utropes til den fjerde kvinnelige kirkelæreren. Det faktum at hennes offisielle biografi fra Vatikanet inneholder direkte sitater fra noen av hennes antatte samtaler med Jesus, utmerker henne blant de mange rapporterte visjonære.

Kilder: Holböck (4), Index99, MR2004, CSO, CatholicSaints.Info, Bautz, Heiligenlexikon, santiebeati.it, en.wikipedia.org, vatican.va, faustyna.pl, faustyna.org, marian.org, Abbaye Saint-Benoît, newsaints.faithweb.com, natcath.org, Catholic World News 25.4.2000 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 20. juni 2003 - Oppdatert: 18. mai 2020

av Webmaster publisert 22.07.2009, sist endret 18.05.2020 - 14:10