Den salige Kosmas Takeya ( -1619)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Kosmas Takeya [Takuea, Takea, Taquea] var en koreansk legmann som ble ført til Japan som krigsfange etter Japans invasjon av Korea i 1592-98. Der giftet han seg med den salige Agnes og sammen fikk de en sønn, den salige Frans. Agnes og Frans led martyrdøden tre år etter Kosmas. Han ble medlem av Brorskapet av den hellige Rosenkrans og ga ly til den salige dominikanerpateren Johannes av St. Dominikus. Som straff ble han brent levende den 18. november 1619 sammen med fire landsmenn: de salige Leonard Kimura, Dominikus Jorjes, Andreas Tokuan, og Johannes Shoun.

Kosmas må ikke blandes sammen med den hellige Kosmas Tachejia (Tachegia, Takeya, Zaquira), som led martyrdøden i 1597 sammen med den hellige Paul Miki.

Kosmas ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 14 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Kosmas' minnedag er 1. juni, men dødsdagen 18. november nevnes også.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49