Den salige Lucia Broccadelli av Narni (1476-1544)

Minnedag: 15. november

Den salige Lucia Broccadelli av Narni (1476-1544)

Den salige Lucia Broccadelli (Brocolelli) ble født den 13. desember 1476 i Narni i regionen Umbria i Midt-Italia. Hun var den eldste av 11 barn av Bartolomeo Broccadelli, skattmester i Narni kommune, og hans hustru Gentilina Cassio. Svært tidlig ble det åpenbart for hennes fromme familie at dette barnet var utsett til noe uvanlig i livet, for noen av hennes himmelske gaver var synlige. Da hun var fem år gammel, fikk hun i en visjon se Jomfru Maria, og to år etter kom Maria igjen til henne i et syn sammen med den hellige Dominikus, som ga henne skapularet.

Tolv år gammel avla hun private løfter om evig jomfruelighet, og selv i denne unge alderen var hun fast bestemt på å bli dominikanerinne. Men familieforhold skulle gjøre dette vanskelig, for Lucias far døde tidlig og etterlot henne i en onkels varetekt. Han mente at den beste måten å anbringe en vakker niese på, ville være å få henne giftet bort så raskt som mulig.

Onkelens anstrengelser for å få Lucia vel gift utgjør et fargerikt kapittel i hennes liv. En gang arrangerte han et stort familieselskap, og hans utvalgte ektemann for Lucia var der. Han fant det best å ikke fortelle Lucia hva han pønsket på, fordi hun hadde så merkelige ideer, så han presenterte den unge mannen for henne i hele forsamlingens påsyn. Den unge mannen gjorde et tappert forsøk på å sette ringen på hennes finger, men Lucia svarte med å kaste ringen i golvet, gi ham en kraftig ørefik og storme ut av rommet.

Neste gang brukte onkelen mer takt. Han arrangerte et ekteskap med grev Pietro de Alessio av Milano, som ikke var en fremmed for familien. Lucia var faktisk svært glad i ham, men hun hadde allerede bestemt seg for å bli nonne. Situasjonen ble slik en påkjenning for henne at hun ble alvorlig syk. Under sykdommen viste Jomfru Maria seg for henne igjen, denne gang sammen med både Dominikus og den hellige Katarina av Siena, og sa til henne at hun skulle gå med på bryllupet, men bare som en juridisk kontrakt. Samtidig skulle hun forklare for Pietro at hun var bundet av sitt kyskhetsløfte og måtte holde det. Det samme råd fikk hun av sin skriftefar. Da Lucia ble frisk igjen, forklarte hun situasjonen for Pietro, og bryllupet ble feiret.

Nå ble Lucia husmor og leder for en stor og travel husholdning. Hun la stor vekt på å undervise tjenerskapet i troen, og ble snart kjent for sin gavmildhet overfor de fattige. Pietro protesterte aldri på at hans unge hustru ga bort klær og mat, og heller ikke på de strenge botsøvelser hun påla seg selv. Han visste at hun bar hårskjorte under sine praktfulle klær, at hun tilbrakte det meste av natten i bønn og at hun arbeidet for de fattige. Han bar også over med legendene som tjenerne fortalte ham, nemlig at de hellige Katarina, Agnes, og Agnes av Montepulciano kom for å hjelpe henne med å bake brød for de fattige. Men da en snakkesalig tjener en dag fortalte ham at Lucia hadde besøk av en vakker ung mann, som syntes å være en gammel venn, tok han sverdet og gikk for å undersøke. Men han ble skamfull da han fant Lucia i kontemplasjon foran et stort og vakkert krusifiks, og han ble ytterligere forvirret da tjeneren fortalte ham at det var den unge mannen.

Men da Lucia etter tre års «ekteskap» dro av sted til ødemarken for å bli eneboer, og vendte tilbake dagen etter og sa at Dominikus hadde brakt henne hjem, var Pietros tålmodighet slutt og han fikk sin unge hustru låst inne. Der ble hun hele fastetiden, mens sympatiserende tjenere brakte henne mat frem til påske. Kanskje de begge nå avgjorde at Lucia ikke kunne leve det liv Gud hadde planlagt for henne i Pietros hus. Hun vendte hjem til sin mors hus, og ikledde seg drakten til en dominikanertertiar (Tertius Ordo Sancti Dominici – TOSD). Hun var nå løst fra det nominelle ekteskapet med Pietro. Hun sluttet seg først til en kommunitet av regelbundne tertiarer i Roma.

Men etter et år ble Lucia sendt til Viterbo, og der sluttet hun seg til en gruppe dominikanerinner av den regelbundne tredjeordenen (tertiarer). Der ble hun i tre år. Hun gjorde sitt beste for å skjule sine åndelige gaver, fordi de kompliserte hennes liv over alt hvor hun var. Men den 25. februar 1496 mottok hun Jesu sårmerker (stigmata), og hun deltok også fysisk i Kristi lidelse i den grad at hun selv blødde. Siden dette skjedde hver onsdag og fredag, var det umulig å skjule hva som foregikk. Hun var vanligvis i ekstase, og det førte til en stadig strøm av nysgjerrige mennesker som kom for å spørre henne ut, undersøke henne eller bare stirre på henne. Til og med de andre søstrene var bekymret over hennes bønnemetoder. En gang tilkalte de biskopen, og sammen med dem så han i tolv timer på hvordan Lucia gjennomlevde Jesu lidelseshistorie.

Biskopen nølte med å felle noen dom og tilkalte inkvisisjonen. Hun ble undersøkt av inkvisitoren, en fransiskansk biskop og pavens personlige lege, og alle kom som skeptikere, men dro overbevist om at fenomenet var ekte. De henviste hennes sak direkte til pave Alexander VI (1492-1503). Etter å ha snakket med henne, dømte han i hennes favør og ba henne reise hjem og be for ham.

Her gjorde Pietro et siste forsøk på å få henne til å endre sine planer og komme tilbake til ham, men etter å ha besøkt henne, ble også han overbevist om at stigmata var ekte. Som et resultat skal han ha bestemt seg for å bli fransiskaner, og i sine senere år ble han en berømt predikant. Senete, som en av hennes biografer skriver, forsøkte fransiskanerne på Mallorca å få fjernet et bilde av Lucia med stigmata, med den begrunnelse at pave Sixtus IV (1471-84) hadde truet med ekskommunikasjon til alle som avbildet noen andre enn den hellige Frans av Assisi med stigmata, men ikke engang da ble realitetene i fenomenet med Lucia betvilt.

Da Lucia vendte tilbake til Viterbo, trodde hun kanskje at hennes prøvelser nå var over, men de var så vidt begynt. Hertug Ercole I d'Este av Ferrara hadde, i likhet med mange andre rike adelsmenn med dårlig samvittighet, bestemt seg for å bygge et kloster. Han var en stor beundrer av den hellige Katarina av Siena, som hadde dødd i 1380 og var blitt helligkåret i 1461, og blant hans venner var slike samtidige kvinner som de salige Kolumba av Rieti og Hosanna av Mantova. Da han hørte om den berømte mystikeren i Viterbo, kunne han åpenbart ikke motstå tanken på «sin egen» mystiker, så han krevde at hun skulle komme og bli priorinne for det nye klosteret. Lucia hadde i en tid bedt til Gud om midler slik at hun kunne bygge et dominikanerinnekloster av streng observans, så hun gikk med på å reise til det nye klosteret i Ferrara. Ercole fikk pavens tillatelse til å bygge klosteret.

Men dette utløste en to år lang feide mellom Ferrara og Viterbo. Viterbo hadde mystikeren og ønsket ikke å miste henne, mens hertugen av Ferrara sendte sine tropper for å hente henne med makt, og mye blod ble spilt før hun til slutt ble brakt til Narni i 1499, smuglet ut i en kleskurv på ryggen av et muldyr. Sjokket og sorgen over denne volden ble en ny prøvelse for Lucia. Prosjektet var dessverre mer eller mindre dømt til å mislykkes. Lucia selv var fortsatt tidlig i tyveårene og manglet helt de naturlige kvalitetene, for ikke å si erfaringen, som en superior trengte. På den andre side var hertug Ercole en mann av store ideer, og han ville at klosteret, som han hadde brukt enorme summer på å bygge og utstyre, minst skulle ha hundre nonner. Han sendte sin svigerdatter, sønnen Alfons' nye hustru Lucrezia Borgia, av sted for å finne postulanter (kandidater) til det nye klosteret. Men, som annalene tørt sier: «Mange av disse holdt ikke ut». Lucrezia Borgia var den beryktede datteren til den like beryktede pave Alexander VI (1492-1503).

Hertugen av Ferrara likte å vise frem det klosteret han hadde grunnlagt, og han tok med alle sine gjester for å se på det. En gang kom han med en gruppe dansepiker som hadde underholdt under en bankett, og krevde at Lucia skulle vise dem sine stigmata og, om mulig, gå i ekstase. Det er ikke overraskende at slike hendelser virket forstyrrende på det religiøse livet, og at det før eller senere måtte gjøres noe med det. Ikke alle av Lucrezias rekrutter viste seg heller å være egnet til klosterlivet. Noen av søstrene mente naturlig nok at alle vanskelighetene var Lucias skyld. De henvendte seg til biskopen, og han sendte seks nonner av dominikanernes andreordenen for å reformere klosteret. Vi vet ikke nøyaktig hva som var forskjellen mellom andre- og tredjeordenen. Krøniken sier at andreordensnonnene brakte med seg «krigens såkorn i foldene av sine slør» – andreordensnonnene bar nemlig svarte slør, et privilegium som ikke var tillatt for tredjeordenssøstrene.

Lucia ble snart avsatt og en av de nye søstrene, Maria da Parma, ble gjort til priorinne. Hennes mål var å innlemme klosteret i andreordenen. I 1505 døde hertugen, som hadde vært Lucias beskytter. Den nye priorinnen behandlet henne med en grovhet som nærmet seg det grusomme. Hun ble pålagt pønitens (bot), men for hva, nevnes ikke. Det finnes heller ikke noen forklaring på hvorfor hun i de resterende 39 år av sitt liv hadde forbud mot å snakke med noen andre enn sin skriftefar, som var blitt valgt av priorinnen. Dominikanernes provinsial, som antakelig var engstelig for ordenens prestisje, tillot ingen medlemmer av ordenen å besøke henne. Dermed ble den «fasjonable mystikeren» en bortgjemt helgen. Hennes stigmata forsvant, men for sent til at det kunne gjøre henne noe godt, og hevngjerrige folk sa: «Se, hun var en bedrager hele tiden».

Det er vanskelig å forstå at noen andre enn en helgen kan ha holdt ut et slikt liv så lenge. Lucia var aldri utålmodig, og ingen hørte henne klage, selv når hun var syk og ikke fikk pleie. Hennes eneste venner i disse 39 årene i eksil var de himmelske vennene. Noen ganger besøkte den salige dominikanerinnen Katarina av Racconigi henne – åpenbart ved bilokasjon (evnen til å være to steder på én gang – hun døde ikke før i 1547), og hennes himmelske venner kom ofte for å lyse opp hennes ensomme celle. Da Lucia døde den 15. november 1544 i Ferrara, ble det hørt englerøster som sang i hennes celle og hele huset ble fylt av en ekstraordinær vellukt. Såret i siden ble undersøkt etter hennes død, og da rant det friskt blod ut av det. Små tøystykker med dette blodet ble sendt rundt, og disse bevirket mange mirakler.

Da folk hørte at Lucia var død, ble de forbauset, for de trodde at hun hadde vært død i mange år. Hun ble gravlagt uten ærbødighet, men kunngjøringen av hennes død førte til at en folkelig kult straks vokste frem. Det begynte å skje mirakler ved hennes grav, noe som gjorde det nødvendig å overføre relikviene til et mer tilgjengelig sted. Fire år etter hennes død ble hennes kiste åpnet, og hennes legeme ble funnet i nøyaktig samme forfatning som da det ble gravlagt. De troende som viste henne sin respekt, var forbløffet over at den blomsterduften som legemet utsondret ble hengende fast i gjenstander som berørte relikvien. Legemet ble først flyttet til klosterkirken, og senere i katedralen i Ferrara.

Hun ble saligkåret den 1. mars 1710 (dokumentet (Breve) var datert den 26. mars) ved at hennes kult ble stadfestet av pave Klemens XI (1700-21). Hennes minnedag er dødsdagen 15. november, men 16. november nevnes også. I forbindelse med saligkåringen ble legemet undersøkt på nytt og funnet i samme bevarte tilstand, med sårmerkene tydelig synlige. Hennes relikvier ble i mai 1935 overført til Narni, og der hviler de fortsatt i et glasskrin i katedralen under et alter som er viet til henne.

av Webmaster publisert 23.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49