Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Personer

Seksjoner
Forside Personer Historisk Den hellige Priscus av Capua og hans ledsagere (400-t?)
FASTE

Askekors

Fastetidens skriftlesninger og liturgi: Hjelpemidler til forvandling

Les mer
 

Den hellige Priscus av Capua og hans ledsagere (400-t?)

Minnedag: 1. september

Ledsagere: Castrensis, Tammarus, Rosius, Heraclius, Secundinus, Adjutor, Markus, Augustus, Elpidius, Canion og Vindonius

Legenden forteller at Priscus, en afrikansk biskop, og hans prester ble plassert i en båt uten ror og sendt ut på havet av de arianske vandalene. De nådde Sør-Italia, hvor Priscus senere ble biskop av Capua, og flere av de andre ble med tiden gjort til biskoper av andre seter.

Disse helliges akter er imidlertid ikke troverdige, og det synes som om Priscus' ledsagere er helgener fra Campagna som ikke har noe med historien å gjøre. Et synspunkt er å tolke «Priscus Castrensis» som å bety «Priscus, tidligere biskop av Castra i Nord-Afrika».

En annen versjon av Priscus' legende hevder at han ble sendt til Capua som byens første biskop av Peter selv. Han skal ha vært en disippel av Jesus og skal ha lidd martyrdøden under keiser Nero ca år 66.

Minnedag 1. september og 11. februar.