Den salige Vincent av St. Josef (1596-1622)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Vincent av St. Josef ble født i 1596 i Ayamonte i bispedømmet Sevilla i Spania. Han utvandret til Mexico, hvor han ble legbror i fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum - OFM) i 1615. I 1617 ble han sendt til Manila på Filippinene sammen med den salige Ludvig Sotelo, som led martyrdøden i 1624, og i 1619 ble han sendt til Japan. Han ble arrestert i 1620, og etter to år under umenneskelige forhold i fengselet, ble han brent levende i Nagasaki sammen med den salige jesuittpateren Karl Spinola og 20 andre den 10. september 1622 - den store martyriumsdagen, da også 30 andre ble halshogd i Nagasaki. Helligkåringskongregasjonens Index ac status causarum sier at han var prest.

Vincent ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 59 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Vincents minnedag er også dødsdagen 10. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:55