AL-RAI Bechara Boutros, O.M.M. (1940– )

Kardinalbiskop. Patriark av Antiokia og hele Levanten, overhode for den maronittiske kirke (2011– )

Født: Bechara al-Rai (Béchara Raï; arab: Bishārah al-Rāʿī) ble født den 25. februar 1940 i Himlaya i distriktet Matn i Libanon. Han tilhører den maronittiske kirken, som er i union med Roma, og Himlaya ligger i det maronittiske erkeeparkiet Antélias i Libanon. I samme landsby ble den første kvinnelige maronittiske helgenen, den hellige Rebekka Ar-Rayès (1832–1914) (Rafqa), født. Han gikk på Collège Notre Dame de Jamhour, en jesuittskole i Louayzé i Libanon, og der fullførte han sine videregående studier.

Han trådte den 31. juli 1962 inn i Den maronittiske Mariamittiske ordenen (Ordo Maronita Beatae Mariae Virginis – OMM), også kjent som aleppinere eller halabitter, den ene av de tre maronittiske monastiske ordenene. De to andre er baladittene (Ordo Libanensis Maronitarum – OLM) og antonianerne (Ordo Antonianorum Maronitarum – OAM). Deretter ble han sendt til Roma for å studere filosofi og teologi, og der ble han værende i åtte år.

Prest: Han ble presteviet den 3. september 1967 i Roma. Fra 1967 til 1975 var han ansvarlig for Vatikanradioens arabiske sendinger. I Roma studerte han også videre i tre år på Det pavelige Lateranuniversitetet, hvor han tok et lisensiat i teologi og i 1975 en doktorgrad i sivil- og kirkerett. I flere år var han direktør for skolastikatet i sin orden i Roma.

Han vendte tilbake fra Rome mens hjemlandet var midt i en lang og grusom borgerkrig. Han grunnla Instituttet for fremmede språk i Louayzé. Han var også direktør for skolen St Rita i Dbayé og dommer i det patriarkale tribunalet.

Biskop: Han ble den 2. mai 1986 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978–2005) til hjelpebiskop av Antiokia for maronittene og titularbiskop av Caesarea Philippi etter at han var valgt til patriarkalvikar av den maronittiske patriarkale synoden. Han ble bispeviet den 12. juli 1986 i Bekerké av den nyvalgte patriark Nasrallah Boutros Sfeir (senere kardinal), assistert av biskopene Roland Aboujaoudé (hjelpebiskop av Antiokia), Georges Abi-Saber OLM (hjelpebiskop av Antiokia), Chucrallah Harb av Jounieh, Joseph Merhi CML av Kairo og erkebiskopene Joseph Mohsen Béchara av Kypros, Elie Farah av Kypros (emeritus), Khalil Abi-Nader av Beirut, Ignace Ziadé av Beirut (emeritus), Antoine Joubeir av Tripoli og Ibrahim Hélou av Saida.

Den 9. juni 1990 ble han utnevnt til biskop av Jbeil (Byblos), et eparki (bispedømme) som nylig var opprettet. I 2003 ble han valgt til sekretær for den maronittiske synoden, og i 2009 ble han utnevnt til president for den libanesiske bispekommisjonen for media. I 2007 mottok han den nasjonale Sedertreordenen. Han deltok på spesialsynoden for Midtøsten i Vatikanet i oktober 2010.

Patriark: Fra 9. til 15. mars 2011 samlet en ekstraordinær valgsynode bestående av biskopene i den maronittiske kirken seg i Bkerké i Libanon, for å velge den 77. patriark av Antiokia for maronittene, det vil si Den maronittisk-katolske kirkes overhode, etter den nittiårige kardinal Nasrallah Boutros Sfeir (1986-2011), som hadde trukket seg av aldersgrunner.

Biskop Bechara al-Rai ble den 15. mars 2011 kanonisk valgt ny patriark. Han var 71 år gammel og fikk mer enn to tredjedeler av stemmene fra de 39 biskopene. Den 24. mars 2011 ble valget stadfestet, og den 25. mars ga pave Benedikt XVI ham ecclesiastica communio, som han hadde anmodet om i samsvar med canon 76 § 2 i den østlige kirkeretten. Samme dag ble han innsatt i sitt embete i Bkerké, setet for det maronittiske katolske patriarkatet. I henhold til skikken for alle maronittiske patriarker, tok al-Rai tilleggsnavnet Boutros, det vil si den hellige Peter, som en kort periode var biskop av Antiokia før han flyttet til Roma for å bli biskop der. Den 7. mars 2012 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Østkirkekongregasjonen for en periode av fem år. De patriarkalske eparkiene Joubbé, Sarba og Jounich er forent med det maronittiske patriarkatet Antiokia.

Kardinal: Den maronittiske patriarken er gjerne kardinal, men han fikk ingen rød hatt i konsistoriet den 18. februar 2012, muligens fordi hans forgjenger fortsatt var i live. Men den 24. oktober 2012 ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI ville kreere ham til kardinal sammen med fem andre på et konsistorium den 24. november 2012, Kristi Kongefest. Han sto som nummer to på listen. Den 1. februar 2013 utnevnte paven ham til medlem av Kongregasjonen for Østkirkene, Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur, Det pavelige råd for pastoral omsorg for migranter og reisende og Det pavelige råd for sosial kommunikasjon.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble patriark Raï nytt medlem av Utdanningskongregasjonen (30. november).

Neste konklave: Han fylte åtti år den 25. februar 2020 og mistet dermed stemmeretten i pavevalg.

Kilder. en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, Miranda - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden Opprettet: 10. januar 2012

av Per Einar Odden publisert 10.01.2012, sist endret 26.02.2020 - 14:01