MONTERISI, Francesco (1934– )

nullKardinalprest, erkeprest for basilikaen San Paolo fuori le Mura (2009– )

Født: Francesco Monterisi ble født den 28. mai 1934 i Barletta i provinsen Barletta-Andria-Trani i regionen Puglia (Apulia) i Sør-Italia. Han fikk sin utdannelse på det pavelige juniorseminaret i Roma og det pavelige presteseminaret i Roma.

Prest: Han ble presteviet den 16. mars 1957 og inkardinert i bispedømmet Bisceglie. Deretter studerte han videre ved Det pavelige Lateranuniversitetet i Roma, hvor han tok doktorgrader i teologi og kirkerett. Han snakker engelsk, fransk, tysk og spansk. Han var viserektor og åndelig veieleder for seminaret i Bisceglie og professor ved det regionale seminaret i Molfetta.

Den 1. juli 1964 gikk han i det pavelige diplomatis tjeneste. Han virket ved de pavelige representasjonene i Madagaskar og Egypt. Fra 1970 arbeidet han ved Rådet for Kirkens offentlige anliggender.

Biskop: Han ble den 24. desember 1982 utnevnt av den ærverdige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularerkebiskop av Alba Maritima og til pro-nuntius i Korea. Han ble bispeviet den 6. januar 1983 av paven i Peterskirken. Medkonsekratorer var de senere kardinalene Eduardo Martínez Somalo, titularerkebiskop av Tagora og substitutt i Statssekretariatet, og Duraisamy Simon Lourdusamy, erkebiskop emeritus av Bangalore og sekretær for Kongregasjonen for folkenes evangelisering. Hans bispemotto var Fortitudo mea Dominus.

Han gikk av som pro-nuntius i Korea den 20. juni 1987. Han ble den 28. august 1990 utnevnt til delegat for de pavelige representasjoner. Han ble den 11. juni 1993 utnevnt til nuntius i Bosnia-Herzegovina samtidig som han forble delegat for de pavelige representasjoner.

Han ble den 7. mars 1998 utnevnt til sekretær i Bispekongregasjonen og til sekretær for kardinalkollegiet. Begge stillingene overtok han etter den argentinske senere kardinalen Jorge María Mejía, som ble Kirkens arkivar og bibliotekar. Han tjente som kardinalkollegiets sekretær under konklavet i april 2005 som valgte pave Benedikt XVI.

Den 28. mai 2009 fylte han 75 år, som er normal pensjonsalder for katolske biskoper. Kort etter, den 3. juli 2009, fikk han avskjed fra stillingen som sekretær for Bispekongregasjonen og ble utnevnt til erkeprest for den pavelige basilikaen San Paolo fuori le Mura av pave Benedikt XVI etter kardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo. Ny sekretær for Bispekongregasjonen ble erkebiskop Manuel Monteiro de Castro, som den 21. oktober 2009 også overtok etter erkebiskop Monterisi som sekretær for kardinalkollegiet.

Kardinal: Han ble kreert til kardinaldiakon av San Paolo alla Regola i Benedikt XVIs tredje konsistorium den 20. november 2010. Han sto som nummer fire på listen over de nye kardinalene.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Monterisi stadfestet som medlem av Bispekongregasjonen (16. desember) og Helligkåringskongregasjonen (19. desember).

Han fylte åtti år den 28. mai 2014 og mistet dermed retten til å stemme i pavevalg.

I konsistoriet den 3. mai 2021 var han blant de åtte kardinalene som ble «forfremmet» fra kardinaldiakoner til kardinalprester etter ti år som diakoner. Hans diakonatkirke San Paolo alla Regola ble samtidig opphøyd midlertidig (pro hac vice) til titularkirke for en kardinalprest.

Kilder: Annuario Pontificio, en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: Per Einar Odden Opprettet: 21. november 2010 - Oppdatert: 3. mai 2021

av Webmaster publisert 21.11.2010, sist endret 06.05.2021 - 10:39