PEÑA PARRA Edgar (1960- )

Erkebiskop, Den romerske kurie, sostituto i Statssekretariatets Første seksjon (2018- )

Født: Edgar Robinson Peña Parra ble født den 6. mars 1960 i sognet El Saladillo i Maracaibo, havneby ved Maracaibosjøen og hovedstad i delstaten Zulia nordvest i Venezuela. Hans foreldre var Robinson Peña og Adela Parra de Peña. Han vokste opp sammen med sine brødre noen få meter fra basilikaen Nuestra Señora de Chiquinquirá.

Han fikk sin første utdannelse i Colegio Libertador og gjennomførte fem års gymnasstudier ved Liceo Rafael Belloso Chacín i Maracaibo. Kallet ble født i Edgar da han var seksten år gammel og kunne tidfestes til morgenen en bestemt dag da han besøkte basilikaen. Han svarte på dette kallet ved å tre inn i Instituto Universitario Seminario Santo Tomás de Aquino i San Cristóbal, hvor han oppnådde en lisensiatgrad i filosofi i 1981. Hans tørst etter mer kunnskap om Kirken førte ham til hovedstaten Caracas og Instituto Universitario Santa Rosa de Lima, hvor han ble uteksaminert med et lisensiat i teologi i 1985.

Prest: Han ble presteviet den 23. august 1985 i basilikaen Nuestra Señora de Chiquinquirá av biskop Domingo Maximiliano Roa Pérez (1915-2000), biskop av Maracaibo (1961-92; erkebiskop fra 1966). Han var da 25 år gammel. Deretter utførte han pastoral tjeneste i Sierra Maestra, La Rotaria y El Moján.

I 1986 foreslo Den hellige stol at den daværende apostoliske nuntius i Venezuela (1981-95), den italienske erkebiskop Luciano Storero (1926-2000), skulle konsultere de venezuelanske biskopene for å søke etter prester som kunne vie seg til diplomatisk tjeneste for Den hellige stol. Erkebiskop Domingo Roa Perez av Maracaibo foreslo p. Edgar Peña som en mulig kandidat. P. Peña ble da kalt til nuntiaturet i Caracas for evaluering, som må ha vært positiv, for han ble forelagt forslaget om å påbegynne studier for diplomatisk tjeneste. Etter å ha tenkt over saken gikk han med på dette og reiste til Roma.

De neste syv årene var preget av intense studier for p. Edgar Peña. Han begynte på Det pavelige kirkeakademiet (Vatikanets diplomatskole), også kjent som Scuola dei Nobili, hvor han studerte internasjonal rett, diplomati og språk (italiensk, engelsk, fransk og russisk). Samtidig tok han en doktorgrad i kirkerett (JCD) ved Det pavelige universitetet Gregoriana med avhandlingen Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano a la luz del Magisterio Pontificio («Menneskerettighetene i det interamerikanske system i lys av det pavelige magisterium»). Den brukes i dag som referanse av forskere og analytikere på menneskerettigheter over hele verden.

Deretter trådte han den 1. april 1993 i Den hellige stols diplomatiske tjeneste som den første fra Venezuela. Han tjente først fra 1993 til 1997 ved det apostoliske nuntiaturet i Nairobi i Kenya, som også representerte Den hellige stol ved FN-organene for miljø (UNEP) og bosetning (HABITAT). Han fikk tittelen Monsignore av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) i 1995 i Kenyas hovedstad Nairobi under pavens Afrika-reise til Kamerun, Sør-Afrika og Kenya fra 14. til 20. september 1995.

Fra 1997 til 1999 tjenestegjorde han ved det apostoliske nuntiaturet i Beograd i daværende Jugoslavia, hvor han ervervet mye førstehånds erfaring fra Balkan-krigene som raste fra 1991 til 1999. Fra det tidligere Jugoslavia ble Mgr. Edgar i 1999 sendt til Genève i Sveits, hvor Den hellige stol er representert med en permanent observatør til FN-organene og andre organisasjoner som WTO. Deretter ble han sendt til nuntiaturet i Sør-Afrika. Fra 2002 til 2005 var han nuntiaturråd ved det apostoliske nuntiaturet i Tegucigalpa i Honduras, og fra 2006 til 2010 tjente han ved det apostoliske nuntiaturet i Mexico.

Biskop: Han ble den 8. januar 2011 utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til titularerkebiskop av Thelepte, femti år gammel, og den 2. februar 2011 ble han utnevnt til apostolisk nuntius i Pakistan. Han ble bispeviet den 5. februar 2011 i Peterskirken av pave Benedikt, assistert av kardinalbiskopene Angelo Sodano og Tarcisio Bertone SDB. Han valgte som bispemotto Fiat voluntas tua (sp: Hágase tu voluntad), «Skje din vilje». Den 21. februar 2015 ble han utnevnt av pave Frans til apostolisk nuntius i Mosambik. Han snakker spansk, italiensk, engelsk, fransk, portugisisk og «serbokroatisk».

Den 15. august 2018 utnevnte pave Frans erkebiskop Peña til ny Sostituto (substitutt = avdelingsleder) for Statssekretariatets Første seksjon, seksjonen for alminnelige anliggender (Vatikanets «innenriksminister»). Denne stillingen regnes som «nummer tre» i Vatikanet etter paven og kardinalstatssekretær Pietro Parolin (63). Han erstattet kardinal Giovanni Angelo Becciu (70), som hadde embetet som sostituto til den 28. juni, da han ble kreert til kardinal. Becciu overtar i slutten av august som prefekt for Helligkåringskongregasjonen. Statssekretariatets andre seksjon, seksjonen for forbindelsene med statene, ledes av Vatikanets «utenriksminister», den engelske erkebiskop Paul Richard Gallagher.

En sostitutos plikter i Statssekretariatet inkluderer organiseringen av den romerske kuriens aktiviteter og utnevnelser til embeter i kurien, behandling av pavelige dokumenter samt offentliggjøring av offisielle uttalelser. Han oppbevarer også det pavelige segl og Fiskerens ring.

Kilder: Annuario Pontificio, catholic-hierarchy.org, es.wikipedia.org, Kathpress – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 15. august 2018

av Per Einar Odden publisert 15.08.2018, sist endret 15.08.2018 - 16:24