RANJITH Malcolm (1947- )

Kardinalprest, erkebiskop av Colombo på Sri Lanka (2009- )

Født: Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don, bedre kjent som Malcolm Ranjith, ble født den 15. november 1947 i Polgahawela i bispedømmet Kurunegala på Sri Lanka, som da fortsatt var den britiske kronkolonien Ceylon. Han var eneste sønn av Don William og Mary Winifreeda og ble døpt i Polgahawela. Han fikk sin første utdannelse ved De La Salle College i Mutwal. Han trådte i 1965 inn i seminaret St. Aloysius' i Borella, og tre måneder senere begynte han på det nasjonale seminaret i Ampitiya i Kandy. Der studerte han filosofi og teologi fra 1966 til 1970. Deretter ble han sendt til Roma av kardinal Thomas Cooray, erkebiskop av Colombo (1947-76), for å fortsette sine studier der. Han studerte ved det pavelige universitetet Urbaniana, hvor han tok bachelorgraden i teologi.

Prest: Han ble presteviet den 29. juni 1975 i Peterskirken i Roma av pave Paul VI (1963-78). Deretter fortsatte han studiene ved Det pavelige bibelinstituttet i Roma, hvor han tok lisensiatgraden i bibelvitenskap i 1978 med en avhandling om Hebreerbrevet. Ved instituttet studerte han under patrene Carlo Maria Martini SJ og Albert Vanhoye SJ, fremtidige kardinaler. Han drev også forskning ved Det hebraiske universitetet i Jerusalem. Han snakker ti språk: Hebraisk, gresk, latin, italiensk, tysk, fransk, spansk, engelsk, singalesisk og tamil.

Han vendte tilbake fra Roma til Sri Lanka i 1978 og ble da utnevnt til assisterende sogneprest i Pamunugama. Han brakte elektrisitet og bygde hus i landsbyene Kepungoda og Dungalapitiya og moderniserte disse søvnige fiskerlandsbyene kraftig. Han arbeidet deretter i sognene Payagala og Kalutara, og han ble også medlem av staben ved St. Thomas' College i Kotte. I 1983 ble p. Malcolm utnevnt til nasjonal direktør for De pavelige misjonsselskapene på Sri Lanka. Han gjenopplivet The Society of the Holy Childhood.

Biskop: Han ble den 17. juni 1991 utnevnt av den ærverdige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop av Cabarsussi og hjelpebiskop i Colombo, hovedstaden på Sri Lanka. Han ble bispeviet den 31. august 1991 av erkebiskop Nicholas Marcus Fernando av Colombo, mens medkonsekratorer var biskop Thomas Savundaranayagam av Mannar og Oswald Thomas Colman Gomis, titularbiskop av Mulia og hjelpebiskop i Colombo. Han ble utnevnt til generalvikar med ansvar for sogneapostolat og legapostolat fra 1991 til 1995. Biskopene valgte ham også til generalsekretær for bispekonferansen på Sri Lanka. Han gjorde et imponerende inntrykk som formann for organisasjonskomiteen for saligkåringen av den salige Josef Vaz (1651-1711) og pave Johannes Paul IIs besøk på Sri Lanka i januar 1995. Han ble den 2. november 1995 utnevnt av pave Johannes Paul II til biskop av det nyopprettede bispedømmet Ratnapura på Sri Lanka.

Den 1. oktober 2001 gikk han av som biskop av Ratnapura da pave Johannes Paul II utnevnte ham til stillingen som assisterende sekretær for Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering (Propaganda Fide) i Roma og president for De pavelige misjonsselskapene. Samtidig forfremmet paven ham til titularerkebiskop. Han var den første biskop fra Sri Lanka som ble utnevnt til Den romerske kurien. Den 29. april 2004 utnevnte pave Johannes Paul II ham til apostolisk nuntius i Indonesia og i Øst-Timor og til titularerkebiskop av Umbriatico. Han var den første srilankiske nuntius.

Den 10. desember 2005 kalte den nyvalgte pave Benedikt XVI ham tilbake til Vatikanet som sekretær for Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen. Han ble dermed kongregasjonens nestkommanderende under dens prefekt, kardinal Francis Arinze.

I slutten av januar 2008 ble han en helt i mer tradisjonalistiske kretser da han skrev forordet til boken Dominus Est av hjelpebiskop Athanasius Schneider av Kasakhstan, som analyserer spørsmålet om mottakelsen av kommunion knelende og på tungen. I forordet skrev erkebiskop Ranjith at han mener at Den katolske kirke nå bør revurdere tillatelsen til at de troende kan motta kommunion i hånden. Han sier at eukaristien må mottas «med ærefrykt og i en holdning av ydmyk tilbedelse». Han understreker at Andre Vatikankonsil aldri ga tillatelse til håndkommunion, men at skikken ble innført i noen bispedømmer uten tillatelse og først i ettertid godkjent av Vatikanet. Noen måneder senere bestemte pave Benedikt at i hans pavemesser deler han bare ut kommunionen til troende som kneler og mottar kommunion på tungen.

Den 16. juni 2009 utnevnte pave Benedikt Ranjith til erkebiskop av Colombo. Han mottok palliet av pave Benedikt i Peterskirken den 29. juni 2009. Han tok erkebispedømmet Colombo formelt kanonisk i besittelse ved en privat seremoni den 5. august 2009, og han feiret en messe den 8. desember som den høytidelige starten på sin pastorale tjeneste, hvor han ble offentlig installert.

Kardinal: Han ble kreert til kardinalprest av San Lorenzo in Lucina i Benedikt XVIs tredje konsistorium den 20. november 2010. Han sto som nummer nitten på listen over de nye kardinalene.

av Webmaster publisert 21.11.2010, sist endret 13.03.2013 - 18:58