SEMERARO Marcello (1947- )

Kardinal, den romerske kurien. Prefekt for Helligkåringskongregasjonen (2020- ). Biskop emeritus av Albano (2004-20), sekretær emeritus for pavens rådgivende kardinalkommisjon (2013-20)

Født: Marcello Semeraro ble født den 22. desember 1947 i Monteroni di Lecce i provinsen Lecce i regionen Puglia i Sør-Italia.

Prest: Han ble presteviet den 8. september 1971. Han tok i 1980 doktorgraden i teologi ved Det pavelige Lateranuniversitetet.

Biskop: Han ble den 25. juli 1998 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til biskop av Oria i Puglia. Han ble bispeviet den 29. september 1998 av erkebiskop Cosmo Francesco Ruppi av Lecce, assistert av biskopene Domenico Caliandro av Ugento-Santa Maria di Leuca og Donato Negro av Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Han underviste ved Det pavelige Lateranuniversitetet i 2001. Pave Johannes Paul II valgte ham til spesialsekretær på den tiende ordinære bispesynoden i 2001. Den 1. oktober 2004 ble han utnevnt til biskop av Albano etter Agostino Vallini (nå kardinal). Albano er et såkalt suburbikarisk bispedømme med både en biskop og en titularbiskop (kardinalbiskop).

Han var konsultor for Kleruskongregasjonen og den italienske bispekonferansen (IEC) og medlem av IECs kommisjon for Troslæren. Den 4. mai 2007 ble han valgt til president for det administrative styret for IECs avis Avvenire, i stedet for kardinalerkebiskop Angelo Bagnasco av Genova, som var blitt valgt til president for IEC. I juni 2010 ble han president for IECs kommisjon for Troslæren.

Den 13. april 2013 utnevnte pave Frans ham til sekretær for kommisjonen av åtte kardinaler som han utnevnte for å gi ham råd om styringen av Universalkirken og vurdere revisjoner av organiseringen av den romerske kurien. Den 4. november 2013 ble biskop Semeraro utnevnt av pave Frans til apostolisk administrator ad nutum Sanctæ Sedis av eksarkiske klosteret og territorialebbediet Santa Maria di Grottaferrata.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble biskop Semeraro stadfestet som medlem av Helligkåringskongregasjonen (19. desember).

Den 15. oktober 2020 utnevnte pave Frans ham til ny prefekt for helligkåringskongregasjonen i Vatikanet etter at paven den 24. september hadde avsatt kardinal Becciu. Samtidig ble han utnevnt til erkebiskop ad personam. Prefekter for kongregasjoner er oftest kardinaler, så erkebiskop Semeraro ble kreert til kardinal i neste konsistorium.

Kilder: Annuario Pontificio, en.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, Sala Stampa, Zenit – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. desember 2013 - Oppdatert: 17. oktober 2020

av Per Einar Odden publisert 24.12.2013, sist endret 05.09.2021 - 15:33