Vil revidere den engelske oversettelsen av messeboken

Vatikanet - KI (KAP/VIS/CWN/Zenit) - Vatikanet vil gjennomføre en revisjon av den engelske oversettelsen av Missale Romanum. Gudstjenestekongregasjonen melder at de har opprettet en kommisjon ved navn Vox Clara for dette formålet, og den hadde sitt første møte i Vatikanet sist mandag. Arbeidsgruppen består av tolv biskoper fra ulike regioner av den engelsktalende verden. Formann er erkebiskopen av Sidney i Australia, George Pell. Første viseformann er erkebiskop Oscar Lipscomb av Mobile i Alabama i USA, mens andre viseformann er erkebiskop Oswald Gracias av Agra i India. Andre medlemmer er kardinalene Francis George av Chicago og Cormac Murphy-O'Connor av Westminster samt erkebiskop Justin Rigali av St. Louis i Missouri i USA.

I sin åpningstale understreket prefekten for Gudstjenestekongregasjonen, kardinal Jorge Medina Estevez, at det nå etter offentliggjøringen av den tredje utgaven av den etterkonsiliære messeboken er nødvendig å foreta en generell revisjon av de engelskspråklige tekstbøkene. Den nye oversettelsen må være i overensstemmelse med kravene i Vatikanets instruksjon Liturgiam authenticam, som trådte i kraft i fjor.

Medina forklarte at det engelske språket er av spesiell betydning, ikke bare fordi det blir brukt i svært mange land, men også fordi andre oversettelser i land i Asia, Afrika og Oseania går ut fra den engelske teksten. Pave Johannes Paul II understreker i sin hilsen til møtet at Gudstjenestekongregasjonen må sikre at tekstene i den romerske ritus blir «nøyaktig oversatt» i henhold til instruksjonen. Han minner om at lex orandi retter seg etter lex credendi, det vil si at Kirkens bønn avspeiler hennes lære, og at «trofasthet mot liturgiens riter og tekster er av største betydning for Kirken og det kristne liv».

Instruksjonen Liturgiam authenticam foreskriver blant annet at de liturgiske tekstene over hele verden må oversettes fra tekstene i den latinske messeboken. I det engelskspråklige området finnes det i øyeblikket noen tekstforslag som oversetter sentrale begreper direkte fra Bibelens hebraiske eller greske tekster, eller prøver å tilpasse det liturgiske språket etter kravene om «politisk korrekthet». I følge instruksjonen skal «utelatelser eller feiltakelser som visse oversettelser til folkespråkene er beheftet med», nå kritisk overprøves.

Vox Clara skal rettlede «The International Committee on English in the Liturgy» (ICEL), som står bak oversettelser som har forårsaket betydelige kontroverser, blant annet gjennom bruk av «inclusive language» for å eliminere kjønnsreferanser.

Komiteen skal møtes igjen i november for å diskutere det arbeidet som er gjort til da.

Kathpress, Vatican Information Service og Catholic World News 23. april og Zenit 26. april 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
26. april 2002

av Webmaster publisert 02.05.2002, sist endret 02.05.2002 - 15:06