Ny tamilsk prest ankommet Oslo katolske bispedømme

 

Foto: Mats Tande 2012-09-29
p. Clement "Inpa" Inpanathan Amirthanathan

Mandag den 21. juni ankom p. Clement Inpanathan Amirthanathan OMI Oslo for å virke i sjelesorgen blant tamiler i Oslo og omegn.

P. Inpanathan er født 14. desember 1972 i Point Pedro (bispedømmet Jaffna) i Sri Lanka og ble presteviet i juli 2003 i Jaffna. Han har i ett år vært kapellan i Haputale i bispedømmet Badulla.

Fra før av i Norge har vi fire andre oblatfedre: P. Teodor Famula og p. Piotr Pisarek betjener Østfold-menighetene og utgjør en liten kommunitet i Fredrikstad. P. Jagath Premanath Gunapala driver pastoralt arbeid blant tamiler/engelskspråklige i Bergen og på vestlandet forøvrig, og p. Iruthayanathan ("Iru") Pethuruppillai er kapellan i St. Olav domkirke i Oslo og arbeider dessuten som som sjelesørger for tamiler. P. Iru, p. Jagath og p. Inpanathan utgjør en kommunitet i Oslo, ledet av p. Iru, selv om p. Jagath nå arbeider i Bergen.

P. Inpanathan bosetter seg i Akersveien 16 og vil umiddelbart starte sin norskopplæring.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
21. juni 2004

av Webmaster publisert 21.06.2004, sist endret 29.09.2012 - 18:37