Utnevnelse av nye medlemmer til Fagetisk Råd

Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. av Oslo har med virkning fra den 1. oktober 2007 utnevnt nye medlemmer til bispedømmets Fagetisk Råd - i henhold til Beredskapsplan - prosedyrer når kirkelig medarbeider er mistenkt for eller har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksuell atferd:

Utnevnelsene gjelder for en periode på fire år.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. oktober 2007)

av Webmaster publisert 08.10.2007, sist endret 08.10.2007 - 12:55