Erik Ruud

Erik Ruud (foto: Mats Tande 2012-01-30)E-post Erik(dot)Ruud(at)katolsk(dot)no

RUUD, Erik J. S.M., født 1952 i Bærum, bispedømmet Oslo, presteviet 2. september 1989 i Oslo av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo.

21. september 1989 – 1. juli 1990
Kapellan i St. Svithun, Stavanger.
1. juli 1990 – 1. juli 1996
Medlem av pastoralteamet i St. Svithun menighet, Stavanger.
Sommeren 1996 – 1. september 1997
Sabbatsår i Washington DC, USA
1. september 1997 – 31. desember 2000
Moderator for pastoralteamet i St. Magnus, Lillestrøm
12. august 1999 – 31. august 2000
Generalvikar for Oslo katolske bispedømme
1. januar 2001 – 31. desember 2003
Landsungdomsprest
1. januar 2001 – 31. desember 2003
Medlem pastoralteamet i St. Magnus, Lillestrøm
1. januar 2004 – 26. november 2006
Moderator pastoralteamet i St. Magnus, Lillestrøm
1. desember 2007 – 1. september 2013
Sogneadministrator for Sta. Clara menighet, Kongsvinger (50% stilling)
1. oktober 2007 – 1. mai 2013
Medlem av Fagetisk råd i Oslo katolske bispedømme
1. mai 2013
Kontaktperson i Oslo katolske bispedømmes beredskap for anklager om seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksuell adferd.
1. september 2013 – 1. oktober 2019
Kapellan i St. Olav domkirkemenighet, Oslo (50% stilling)
2. september 2014
25 års prestejubileum
Januar–juni 2015
Sogneadministrator i St. Gudmund menighet, Jessheim
1. august 2015 – 1. august 2021
Superior for maristene i Norge.
1. oktober 2019
Kapellan i St. Johannes apostel og evangelist menighet (50% stilling)

Privat: Adresse  Kroken 15, 1466 StrømmenTelefon 63 81 93 76, mobil 479 75 892

av Webmaster publisert 29.05.2010, sist endret 20.12.2022 - 16:50