Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Erik Ruud

Erik Ruud (foto: Mats Tande 2012-01-30)E-post Erik(dot)Ruud(at)katolsk(dot)no

RUUD, Erik J. S.M., født 26. november 1952 i Bærum, bispedømmet Oslo, presteviet 2. september 1989 i Oslo av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo.

21. september 1989 – 1. juli 1990
Kapellan i St. Svithun, Stavanger.
1. juli 1990 – 1. juli 1996
Medlem av pastoralteamet i St. Svithun menighet, Stavanger.
Sommeren 1996 – 1. september 1997
Sabbatsår i Washington DC, USA
1. september 1997 – 31. desember 2000
Moderator for pastoralteamet i St. Magnus, Lillestrøm
12. august 1999 – 31. august 2000
Generalvikar for Oslo katolske bispedømme
1. januar 2001 – 31. desember 2003
Landsungdomsprest
1. januar 2001 – 31. desember 2003
Medlem pastoralteamet i St. Magnus, Lillestrøm
1. januar 2004 – 26. november 2006
Moderator pastoralteamet i St. Magnus, Lillestrøm
1. desember 2007 – 1. september 2013
Sogneadministrator for Sta. Clara menighet, Kongsvinger (50% stilling)
1. oktober 2007 – 1. mai 2013
Medlem av Fagetisk råd i Oslo katolske bispedømme
1. mai 2013
Kontaktperson i Oslo katolske bispedømmes beredskap for anklager om seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksuell adferd.
1. september 2013
Kapellan i St. Olav domkirkemenighet, Oslo (50% stilling)
2. september 2014
25 års prestejubileum

Privat: Adresse  Kroken 15, 2010 Strømmen Telefon  63 81 93 76, mobil 479 75 892