P. Iru Pethuruppillai innsettes som moderator i pastoralteamet i Lillestrøm den 26. november

P. Iru (Iruthayanathan) Pethuruppillai

P. Iru (Iruthayanathan) Pethuruppillai innsettes søndag den 26. november som moderator av pastoralteamet i St. Magnus menighet på Lillestrøm. Det er bispedømmets generalvikar, p. Arne Kirsebom, som vil foreta innsettelsen i høymessen kl. 12.00.

P. Iru var tidligere kapellan i St. Olav menighet i Oslo, men ble den 20. april 2006 utnevnt av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. til prest i pastoralteamet i St. Magnus for en periode på to år, med virkning fra den 1. september. Søndag innsettes han som moderator i pastoralteamet, et ansvar han overtar etter p. Erik Ruud S.M.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. november 2006)

av Webmaster publisert 24.11.2006, sist endret 24.11.2006 - 16:52