Utnevnelser/presteforflytninger i Oslo katolske bispedømme

 

Claes Tande Frode Eikenes Reidar Voith Paul Pham Huu Y
Oddvar Moi
Peter Van Iru Oddvar Moi Ragnar Salvesen

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo meddeler den 20. april 2006 de følgende utnevnelser og presteforflytninger i bispedømmet:

UTNEVNELSER

Etter samråd med Konsultorkollegiet har jeg besluttet følgende endringer i stillinger/oppgaver for prestene i bispedømmet:

Sogneprest Claes Tande i St. Olav menighet i Oslo løses fra stillingen som sogneprest for å begynne et sabbatsår med lønn og med mulighet til forlengelse fra 1. september 2006. Fra 1. september opphører hans oppgaver som official for tribunalet og fra 1. august som redaktør for Broen. Hvilket sogn og/eller andre oppgaver han overtar efter sabbatstiden vil bli avtalt med ham. Jeg takker Claes Tande for hans store innsats i disse tre stillinger og for den filippinske sjelesorgen.

Sogneprest Frode Eikenes i Vår Frue Kirke i Porsgrunn utnevnes til sogneprest i St. Olav menighet i Oslo med virkning fra 1. september 2006.

Kapellan Reidar Voith i St. Svithun menighet utnevnes til sogneprest i Vår Frue Kirke i Porsgrunn med virkning fra 1. september 2006. Fratreden i St. Svithun menighet skjer med virkning fra 10. august 2006.

Ungdomsprest Paul Pham Huu Y utnevnes med virkning fra 1. september 2006 til sogneprest i Tønsberg.

Prest i pastoralteamet i St. Magnus menighet på Lillestrøm, Peter Nguyen Tuan Van, utnevnes til sogneadministrator med fulle rettigheter på ubestemt tid i St. Birgitta menighet i Fredrikstad med virkning fra den 1. august.

Kapellan i St. Olav menighet i Oslo, p. Iruthayanathan Pethuruppillai utnevnes til prest i pastoralteamet i St. Magnus menighet på Lillestrøm for en periode på to år med virkning fra den 1. september.

Kapellan Oddvar Moi i St. Paul menighet i Bergen utnevnes til kapellan i St. Svithun menighet i Stavanger med virkning fra 1. august 2006.

Nyordinert prest Ragnar Leer Salvesen utnevnes til kapellan i St. Olav menighet i Oslo. Tiltredelse skjer etter nærmere bestemmelse i løpet av høsten 2006.

signatur.gif
+ Bernt Eidsvig
Biskop av Oslo katolske bispedømme

Meddelelser fra Oslo katolske bispedømme 20. april 2006 (20. april 2006)

av Webmaster publisert 20.04.2006, sist endret 31.01.2012 - 12:52