Bispesynoden er i gang - historisk økumenisk profil

 Se også:

Den historiske bispesynoden om Bibelen er nå i gang i Roma. Synoden ble åpnet ved en messe i basilikaen St. Paulus utenfor murene søndag den 5. oktober - feiret av Den hellige far.

Erkebiskop Nikola Eterovic, bispesynodens generalsekretær, forteller at årets synode, med temaet "GUDS ORD I KIRKENS LIV OG MISJON", skiller seg fra tidligere synoder - blant annet ved at åpningsmessen ble feiret i St. Paulus utenfor murene, ikke i Peterskirken. Dette henger sammen med markeringen av paulusåret, forteller generalsekretæren.

Bispesynoden samler 253 romersk-katolske biskoper fra 113 bispekonferanser, 13 katolske biskoper av østlig ritus, representanter for 25 kurieavdelinger samt foreningen av mannlige ordensoverhoder og 41 eksperter.

Erkebiskop Eterovic løfter også frem de mange deltagere fra andre kristne kirkesamfunn - fra Det økumeniske patriarkat i Konstantinopel, Den gresk-ortodokse kirke, fra Patriarkatet i Moskva, Serbia og Romania, Den armensk-apostoliske kirke, Den anglikanske kirke, samt representanter fra Det Lutherske Verdensforbund og Kirkenes Verdensråd m.fl.

Pave Benedikt har også invitert tre særskilte gjester til synoden, som hver skal presentere sine perspektiver til biskopene.

Den første gjesten er sjafsrabbiner Shear Yashuv Cohen av Haifa, Israel, som talte til forsamlingen den 6. oktober om hvordan det jødiske folk leser og fortolker Den hellige skrift. Dette er første gang at en rabbiner og en ikke-kristen har talt til syodefedrene, forteller erkebiskop Eterovic. De andre spesialinviterte gjestene er A. Miller Milloy, generalsekretær for United Bible Societies, og broder Alois, prior ved Taizé-fellesskapet.

En annen økumenisk begivenhet er at den økumeniske patriark Bartholomeo I og pave Benedikt XVI begge taler til biskopene. Sammen skal de presidere ved vesper søndag den 19. oktober og tale til forsamlingen om Guds Ord, med særlig referanse til det paulinske år. "Dette blir første gang at den økumeniske patriark taler til synodefedrene," forteller erkebiskopen.

Årets synode er den 12. ordinære bispesynode - og den andre pave Benedikt XVI presiderer over.

Det er biskop Georg Müller SS.CC. av Trondheim som representerer Den nordiske bispekonferanse i Roma.

Hva er en bispesynode?

Bispesynoden er en rådgivende forsamling av lederne i den romerske kurie, samt representanter for hele verdens katolske biskoper og representanter for sammenslutningen av mannlige ordensoverhoder, under ledelse av paven. Bispesynoden ble opprettet i 1965 og innkalles hvert tredje år for å drøfte aktuelle pastorale eller teologiske spørsmål.

Arbeidsdokumentet til årets bispesynode - et slags diskusjonsgrunnlag for synoden - understreker behovet for en kreativ pastoral løsning på den voksende sult katolikker har etter Guds Ord. Dokumentet slår fast at synoden bør hjelpe de troende til en bedre forståelse av Skriften og til å anvende den i dagliglivet, blant annet i karitativt arbeid og kampen for rettferdighet. Dokumentet tar avstand fra en fundamentalistisk tilnærming til Bibelen og hevder at nøkkelutfordringen er å forklare de troende forholdet mellom Skriften og vitenskap. Teksten oppmuntrer katolikker til daglig bibellesning, men anerkjenner samtidig at søndagsmessen er det sted hvor flest mennesker møter Skriften. Derfor oppfordres synoden til å arbeide for en bedre koordinering av lesningene og prekenen, slik at man understreker lesningenes innhold.

Tema for forrige bispesynode, avholdt i oktober 2005, var Eukaristien.

CNA - Catholic News Agency (9. oktober 2008)

av Webmaster publisert 26.03.2010, sist endret 26.03.2010 - 11:52