Biskop Georg Müller av Trondheim holdt innlegg på bispesynoden

Biskop Georg Müller av Trondheim representerte Den nordiske bispekonferanse på synoden. Her holder han sitt i nnlegg.

 Se også:

Lørdag den 11. oktober ble den tiende generalkongregasjon i den pågående bispesynoden i Roma avholdt. Synoden tar for seg temaet "GUDS ORD I KIRKENS LIV OG MISJON". Blant lørdagens talere var koadjutorbiskop Joseph Vo Duc Minh av Nha Trang (Vietnam), erkebiskop Stanislav Zvolensky av Bratislava (Slovakia), biskop Enrique Diaz Diaz, hjelpebiskop av San Christobal De Las Casas (Meksiko), biskop Georg Cosmas Zumaire Lungu av Chipata (president for Den Zambiske Bispekonferanse), biskop Bejoy Nicheporus D'Cruce av Khulna (Bangladesh) - og biskop Georg Müller SS.CC. av Trondheim, som representerer Norden/Den Nordiske Bispekonferanse ved bispesynoden den 5. til 26. oktober. Her følger et utdrag av biskop Müllers innlegg, sitert og oversatt fra Vatican Information Service:

"I en kirke spredt blant andre kirker og kirkelige fellesskap, understreker synoden viktigheten av Skriften og Guds Ord. Samarbeid om Bibelen er en viktig økumenisk møteplass. I samarbeid med de nasjonale bibelselskap har vi nå i flere år brukt en bibelutgave som ikke er produsert av oss alene. Samtidig er forståelsen av dette fellesskapet forskjellig. Dette har stor påvirkning på forståelsen av kristen lære og dens anvendelse i livet. I en stadig mer sekularisert verden må Kirken avdekke nye veier for å finne levende rom for Guds Ord og understreke hvilke positive erfaringer dette gir."

"Den katolske kirke i Skandinavia er en liten minoritet. I våre land kan det ofte være vanskelig for de troende å komme til kirken på grunn av store avstander, de spredte byene, ... de språklige og kulturelle forskjeller. Nå er denne diasporasituasjonen fokus for våre refleksjoner, mens vi i tidligere tider kunne sammenligne oss med de store kirkene i Europa. Vi er en minoritet i et sekulært samfunn. Men ser vi på oss selv, kaller vi oss ikke for Kirken i disapora, siden vi er vant til å være få."

VIS - Vatican Information Service (14. oktober 2008)

av Webmaster publisert 26.03.2010, sist endret 26.03.2010 - 11:52