Utnevnelser i Tromsø stift

Biskop Berislav Grgic av Tromsø har den 21. og 22. juni 2009 foretatt de følgende utnevnelser for Tromsø stift:

Pater Miroslaw Ksiazek M.S.F. ble utnevnt til sogneprest i Vår Frue menighet i Tromsø. Innsettelsen finner sted den 16. august 2009 i Vår Frue kirke i Tromsø.

Pater Marek Michalski M.S.F ble utnevnt til sogneprest i St. Sunniva menighet i Harstad. Innsettelsen finner sted den 9. august 2009 i St. Sunniva kirken i Harstad.

+ Berislav Grgic

Biskop-prelat av Tromsø

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. juni 2009)

av Webmaster publisert 24.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04