Utnevnelser til Kommisjonen for Rettferdighet og Fred

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har den 15. mars 2010 utnevnt de følgende til medlemmer av Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for Rettferdighet og Fred (Justitia & Pax):

Håkon Bleken (gjenutnevnelse), Janne Haaland Matlary (gjenutnevnelse), Gunnell Sandanger, Edwin Sammut, Annabelle Lefebure, Magnus Vøllo og Nils Terje Lunde.

Utnevnelsene gjelder for en periode på fire år.

Justitia & Pax er et redskap for Den katolske kirke i arbeidet for å fremme rettferdighet og fred. Kommisjonens arbeid bygger på Evangeliet og Kirkens sosiallære. Utvikling og menneskeverd på ulike nivåer nasjonalt og internasjonalt er sentrale stikkord i arbeidet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. mars 2010)

av Webmaster publisert 17.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59