Fakta støtter ikke anklagene mot paven

 Se også:

Internasjonale og norske medier har de siste dagene forsøkt å koble misbrukssaken i erkebispedømmet München direkte til pave Benedikt XVIs person, og hans tid som erkebiskop av München og Freising i perioden 1977 til 1982.

De kalde fakta viser imidlertid at en slik link ikke er mulig å stadfeste.

Suspendert prest

Erkebispedømmet München har suspendert presten tidligere kjent som "H" - nå kjent som Peter Hullermann, etter at han har brutt sitt forbud mot å virke som prest blant barn og unge.

Hullermanns overordnede, fr. Josef Obermaier, trakk seg mandag fra sin stilling grunnet det erkebispedømmet kaller "grove feilgrep under hans ledelse".

Hullermann fungerte som prest i bispedømmet Essen i 1980, da han første gang møtte misbruksanklager. Under sin tid her skal han ha misbrukt to barn, skriver Frankfurter Allgemeine.

Et av ofrene, den nå 41 år gamle Wilfried Fesselmann, skal ha vært 11 år da Hullermann lurte i ham en alkoholholdig drikk, for deretter å ha tvunget ham til å utføre seksuelle tjenester.

Pave Benedikt var da erkebiskop av München og Freising.

Ingen link til paven

I følge flere medier - blant annet avisen Vårt Land - skal paven ha godkjent Hullermanns overføring til München. Men man glemmer det viktigste: Ratzinger godkjente at den misbruksanklagede presten skulle gjennomgå et terapiprogram i München; ikke at han skulle virke som prest i erkebispedømmet. Hullermann hadde på det tidspunkt blitt sivilrettslig dømt for overgrepene i Essen og ble forflyttet til München for å gjennomgå terapi.

På tross av dette skal generalvikaren - uten kardinal Ratzingers viten - bestemt at Hullermann skulle virke som kapellan i et lite sogn i München.

Generalvikaren - den nå 81 år gamle fr. Gerhard Gruber - har tatt det fulle og hele ansvaret for den grove feilvurderingen det var å la Hullermann i september 1982 få fortsette som kapellan i en menighet, på tross av sin fortid som overgriper.

Dette var imidlertid syv måneder etter at kardinal Ratzinger forlot sin stilling som erkebiskop for å starte sitt virke som leder for Troskongregasjonen.

Erkebispedømmet München har bekreftet at presten fra september 1982 til 1985 var i aktiv tjeneste i sognet Graving. Etter å ha møtt nye misbruksanklager, ble han da fjernet fra tjeneste og dømt til 18 måneder i fengsel.

Pavens hjemland

Benedikt har gjentatte ganger under sitt pontifikat gått kraftig ut mot misbruksskandalene i Kirken, senest i forrige måned da han omtalte overgrepene som "en avskyelig forbrytelse" og "alvorlig synd".

Kritikere i Tyskland venter allikevel på hans direkte omtale av skandalene i sitt hjemland. Biskop Stephan Ackerman av Trier sier i et intervju med Rhein Zeitung at Den tyske kirke er skyldig i å ha fortiet misbrukssaker, og vært mer opptatt av Kirkens rykte enn overgrepsofrene.

Brasil

Tirsdag ble det kjent at Kirken i Brasil nå har fått sin egen misbruksskandale.

Brasilianske myndigheter etterforsker tre prester som er anklaget for seksuelt misbruk av altergutter. En brasiliansk TV-stasjon offentliggjorde nylig en video som angivelig viser en 82 år gammel prest ha sex med en 19 år gammel altergutt.

To andre prester er også under kirkelig og sivil etterforskning. De tre er nå suspendert fra sin prestetjeneste.

I en pressemelding reagerer den lokale biskop med sorg og sinne og garanterer Kirkens fulle og åpne samarbeid med sivile myndigheter i saken. Ofrene og deres familie skal ikke på noe tidspunkt ha kontaktet Kirken vedrørende misbruksanklagene.

To av de tiltalte har tittelen monsignore.

Fr. Lombardi, Den hellige stols pressetalsmann, avkreftet i går ryktene i brasilianske medier om at overgriperne er biskoper.

Pastoralbrev til Irland

Under dagens generalaudiens bekreftet paven at han fredag signerer sitt pastoralbrev til Den irske kirke, og offentliggjør det kort tid etter. Brevet er pavens svar på de offisielle rapportene som dokumenterer omfattende fysisk og psykisk misbruk i katolske institusjoner, fra 1950-årene og frem til vår tid.

Kardinal Sean Brady går i dag ut med en offentlig unnskyldning etter anklager om hemmelighold under en kirkelig etterforskning av den beryktede pedofile presten fr. Brendan Smyth i 1975.

Kardinalen virket da som sekretær for den nå avdøde biskop av Kilmore, Francis McKiernan.

AFP, CNS, CNA, Frankfurter Allgemeine, BBC, Rhein-Zeitung; Andreas Dingstad (17. mars 2010)

av Webmaster publisert 17.03.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59