Lena Tande utnevnt til kontaktperson ved mistanke om seksuelle overgrep begått av kirkelig medarbeider

Lena Tande

Biskop Bernt Eidsvig, apostolisk administrator av Trondheim, har den 15. juli 2010 utnevnt Lena Tande til kontaktperson ved mistanke om seksuelle overgrep begått av kirkelig medarbeider i Trondheim stift.

Trondheim stift vedtok den 29. mars 2010 å slutte seg til Oslo katolske bispedømmes Beredskapsplan - prosedyrer når kirkelig medarbeider er mistenkt for eller har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksuell atferd.

I punkt 3.2.3 i beredskapsplanen heter det om kontaktpersonens rolle at "alle som får kjennskap til en sak" kan ta kontakt med kontaktpersonen, og videre at "hvis det er en prest som får kjennskap til en sak, skal han henvende seg" til kontaktpersonen - som deretter sammen skal informere biskopen og Fagetisk råd. Når en klage er mottatt, vurderer Fagetisk Råd anklagen med sikte på den videre prosedyre og sørger for at retningslinjene følges.

Les mer om prosedyrene ved innkommende klage.


Lena Tande er født 21. april 1958 i Trondheim, hvor hun i en årrekke var aktiv i ungdomsarbeidet i Midt-Norge. Hun er utdannet førskolelærer ved Dronning Mauds Minne (1979) og har i tillegg grunnfag i psykologi (1985) og utdannelse innen veiledningspedagogikk og spesialpedagogikk, samt master i førskolepedagogikk ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (2008).

Hun har arbeidet som pedagogisk leder, enhetsleder og spesialpedagog ved flere barnehager i Trondheim. I tillegg har hun lang erfaring fra verv som katekese og evangelieforklaring, samt medlem i menighetsråd, i St. Olav menighet i Trondheim.

KONTAKTINFORMASJON:

Adresse: Sverresdalsveien 16, 7020 Trondheim

Telefon: 72 55 38 35, 909 78 698 (mobil)

E-post : Lena(dot)Tande(at)katolsk(dot)no

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); kd/mt (15. juli 2010)

av Webmaster publisert 19.07.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59